Fylkestinget i Finnmark: I dag får vi vite navnene

Selv om mandatfordelingen mellom de ulike partiene for lengst er klarlagt, er det fortsatt usikkert hvem som kommer inn i fylkestinget i Finnmark.

Fylkestinget Finnmark

I dag får vi vite hvem som skal sitte i fylkestinget i Finnmark de neste fire årene.

Foto: Arnstein Jensen

Valglogo

Navnene blir ikke offentliggjort før tidligste klokken tolv i dag etter at valgstyret har holdt sitt møte, forteller fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap).

Det er fylkesutvalget som utgjør fylkesvalgstyret.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad har forståelse for at

Foto: Knut Åserud

Runar Sjåstad forstår hvis folk er utålmodige med å få vite hvem som får sete i fylkestinget i Finnmark de neste fire årene.

– Jeg skulle gjerne hatt navnene og tallene allerede valgnatta. Det er stor spenning knyttet til hvordan man sjøl, politiske venner og motstandere har gjort det, og hvem som kommer inn, svarer Sjåstad.

Rimelig kjapt

Men i forhold til mandatfordelinga mellom partiene, mener han at årets resultater kom rimelig kjapt.

– Det er forståelig at man trenger noe mer tid til å telle personstemmer, og at disse kan kontrolleres nøye for å unngå ubehageligheter senere, sier Sjåstad.

Vil unngå ny "JoJo" fadese

Han har sterkt i minne det som skjedde ved forrige valg for fire år siden, og vil helst unngå gjentakelse. Da var det stor usikkerhet med hvem som ville få det siste mandatet, Arbeiderpartiet eller Samefolkets Parti.

I 2011 fikk Ragnhild Nystad fra Karasjok beskjed om at hun var valgt som fylkestingsrepresentant for Samefolkets Parti. Like etter fikk hun kontrabeskjed. Så var hun inne igjen, for så igjen å få ny kontrabeskjed.

– Dette var selvsagt kjedelig, og slikt bør ikke skje igjen, svarer fylkesordfører Sjåstad.

Fadesen i 2011 skyldtes en feil i dataprogrammet. Runar Sjåstad lover at dette ikke vil skje i år.

Personstemmer kan avgjøre

Og i dag får vi altså vite navnene på de nye representantene. Tilleggsstemmer for de enkelte listekandidatene kan faktisk endre på listenes rekkefølge, og hvem som blir valgt inn. Her er fintellingen som teller. Dersom åtte prosent av avgitte stemmer på listen har gitt samme kandidat ekstra stemmer, vil vedkommende rykke fram.

Vil ha bredt samabeid

Runar Sjåstad forteller at Arbeiderpartiet allerede har startet samarbeidssonderinger.

– Vi ønsker et så bredt samarbeidsplattform som mulig, og har allerede hatt små sonderinger med tidligere venner, forteller Sjåstad.

De tidligere venner er SV, KrF og Senterpartiet.

– Sonderingene vil fortsette i dag, forteller Sjåstad.

  • LES OGSÅ: