Død elg funnet med kule i hodet

Et skremmende antall døde elg blir funnet innenfor et område formet som en trekant i Kautokeino kommune.

Elgehode

KNUST INNI: Henrik Eira fra SNO fant elgkadaver i Kautokeino kommune. Elgen er knust inni hodet.

Foto: Marianne Boine / NRK

Henrik Isaksen Eira fra Statens naturoppsyn (SNO) har funnet en død elg som var blitt gravd frem og spist på av andre rovdyr.

– Det ser ut til at den er skutt under øret, sier Eira.

Henrik tok med seg elghodet til Kautokeino kommune, og da hodet ble varmt oppdaget han at elgen var merket ved øret og at gevirene var forsøkt hogd av med kniv.

Eira forteller til NRK, at det underlige med denne saken er at det er et område i Kautokeino som peker seg ut.

– Det er innenfor en trekant, grovt sett østlig grense Láhpoluoppal, grovtsett sørlig grense Mironvuopmi og nordlig grense Masi, sier Eira.

Henrik Eira

IKKE FØRSTE GANG: SNO har funnet flere skutte elger i samme område.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Vi har funnet ca. syv elg som jeg kommer på, de siste fem til seks årene. Og det er ingen tegn til at elgen sulter i hjel innenfor denne trekanten. Det er noe galt her, sier Eira.

Han forteller videre at de finner disse kadavrene enten på barkmark på høsten, eller på våren da jerven og bjørnen graver opp disse elgkadavrene, gjerne hele elg.

Eira oppklarer at de vet ikke om det er snakk om tjuvslakt. Det er vanskelig å si hva som er årsaken til at de finner elgkadavre.

Bekrefter

Leder i utmarksavdelingen ved Finnmarkseiendommen (FEFO), Einar Asbjørnsen kan bekrefte dette.

Einar J. Asbjørnsen

ALVORLIG: FEFO ser alvorlig på ulovlig jakt. – Det er offentligrettslig brudd som må anmeldes, sier Asbjørnsen.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Det er ikke første gang det skjer. Vi får meldinger fra Kautokeino kommune og også fra andre steder om ulovlig felte elg både innenfor og utenfor jakttid, sier han.

– Dette betyr i praksis at over tid blir det færre lovlige fellinger på jegerne som jakter lovlig, forklarer Asbjørnsen.

– Meld fra

Henrik Isaksen Eira mener også at det er mulig at det er skadeskutte elg som har vandret videre og dødd, derfor oppfordrer han folk til å gi beskjed til viltnemnda dersom en skadeskutt elg farer videre så slike episoder ikke oppstår, der de finner døde elg.

– Hvis det ikke meldes til viltnemnda, vet vi ikke om vi skal etterforske om elgen er skutt under lovlig eller ulovlig jakt, sier Eira.

NRk har vært i kontakt med politiet, som ikke kjenner til saken.