Frp-Tørfoss ute av Sametinget

Arthur Tørfoss var en av veteranene på Sametinget. Han kom inn i 2009 etter et brakvalg for Frp. Tallene fra Nordre valgkrets er klare, og 65-åringen som var inne en stund, mistet sin plass. Frps mål har hele tiden vært å få lagt ned Sametinget. Alt håp er imidlertid ikke ute for Tørfoss ettersom det er snakk om svært få stemmer. Det blir fintelling i alle valgkretsene, og fortsatt kan mye skje.