Hopp til innhold

Mener Sametinget er pengesløseri – har selv fått ut millioner

Denne politikeren har fått 2,5 millioner kr fra Sametinget. Men egentlig har Arthur Tørfoss kjempet for å få nedlagt organet.

Arthur Tørfoss eneste som står oppreist i Sametingets sal

ALENE: Arthur Tørfoss stemmer ofte i mot det meste som fremmes av de andre partiene på Sametinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

65-åringen fra Storslett i Troms og Finnmark kom inn på Sametinget etter et brakvalg for Frp i 2009. Hans tredje periode som representant går nå mot slutten, men han vil gjerne fortsette også etter høstens valg.

Av de 39 representantene på Sametinget er han den eneste som jobber for å avvikle det, og han har hele Frp i ryggen.

– Vi har egentlig ikke mislykkes, sier Tørfoss.

Men gjennom de tolv siste årene har dette vært en tapt sak for partiet. Selv ikke da Frp satt i regjering klarte partiet å vinne sin samiske hjertesak.

Samtidig har Frp mottatt 9,4 millioner kroner siden 2009 og fram til i dag. Dette er godtgjørelser til partiets representanter og tilskudd til partiet.

Ordningen med godtgjørelse og partistøtte gjelder for alle partier og lister som er på Sametinget.

En oversikt NRK har fått utarbeidet, viser at Arthur Tørfoss har mottatt 977 244 kr i godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste i perioden 2017-2021.

Totalt har Sametinget betalt ham 2 462 477 kr siden 2009.

Arthur Tørfoss

VETERANEN: Arthur Tørfoss (t.v.) har vært sametingsrepresentant siden 2009. Ved siden av sitter sametingsråd Hans Ole Eira. – Frp er jo ikke i mot samisk språk og kultur. Det ønsker vi å styrke, men egentlig ikke gjennom Sametinget, sier Tørfoss.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jobber jo nesten 24 timer i døgnet

Uten disse pengene ville det blitt vanskelig å utføre vervet på Sametinget, mener han.

– Jeg jobber jo nesten 24 timer i døgnet med politikk, og det er jo alltid noe som skjer på Sametinget og den politikken som vi driver i Fremskrittspartiet. Så jeg syns jo det er viktig. Det er helt riktig at politikere får godtgjørelse på Sametinget, sier Tørfoss.

Syns du dere politikere får for mye i godtgjørelse?

– Det må jo du ta opp med dem som har bestemt det. Det er jo ikke Fremskrittspartiet som har bestemt hva vi skal ha i godtgjørelse.

– Jeg syns jeg ikke får for mye. Egentlig får jo de som er heltidspolitikere, mye mer enn meg, svarer 65-åringen.

Rørleggeren fra Storslett forteller det er artig å holde på med politikk og særlig samtingspolitikk.

– Jeg syns jo det har vært givende, ja, og jeg har jo vært i mot Sametinget siden dem ble opprettet, sier han.

– Frp kommer aldri til å klare det

Håkon Mudenia (24) fra Tana var en av de samiske veiviserne i fjor.

Samiske veivisere er ungdom som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer. Dette er et samarbeid mellom Kommunaldepartementet og Samisk høgskole.

Mudenia sier han ikke forstår hvorfor Frp fortsatt snakker om å nedlegge Sametinget.

– Frp kommer aldri til å klare det, men likevel gir de seg ikke. Det er litt flaut egentlig, sier han.

Han understreker at også Frp er en del av det samiske demokratiet.

– Det er plass til Frp på Sametinget. Det blir likevel rart når partiet vil nedlegge Sametinget fordi det mener at det er «pengesløseri», men samtidig er selv med på å bruke pengene. Derfor synes jeg at disse pengene ikke brukes særlig klokt, sier Mudenia.

Offelaččat 2019/2020

VEIVISERE: Håkon Mudenia var en av de samiske veiviserne 2019-2020. De øvrige var Inga Máret Solberg (f.v.), Aina Haugom Nordfjell og Maila Risten Bongo Dikkanen.

Foto: Pressebilde /

Han mener pengene som Frp får på Sametinget kunne vært brukt til andre formål.

– I Tromsø er det blitt jobbet med å få etablert et samisk hus i mange år, men det har manglet penger. Jeg mener det ville vært mye bedre for samisk språk og kultur enn å sløse det på tøv, sier han.

Nylig presenterte ifinnmark.no en meningsmåling som viste at seks av ti i aldersgruppen 18-29 år ville beholde Sametinget.

Håkon Mudenia mener dette viser at det er større forståelse for samisk kultur og viktigheten av Sametinget hos unge i hans generasjon.

– Jeg oppfatter Fremskrittspartiets holdninger til det samiske som foreldede og gammeldags. Vi er lei av å høre på det samme år etter år, sier han.

 • Guldal «Ođaspodda»:

– Ikke på kollisjonskurs med velgerne

Selv om oppslutningen om Frp gikk tilbake fra 2013- til 2017-valget, og negative meningsmålinger i dag, så tror ikke Arthur Tørfoss at de er på kollisjonskurs med velgerne.

Han er sikker på at velgerne fortsatt tror på løftene om at partiet skal klare å nedlegge Sametinget.

– Ja, det tror jeg. Vi er jo der. Hvis vi hadde fått mandat til å legge ned Sametinget, så hadde vi gjort det, men vi jobber jo fremdeles med å legge ned Sametinget. Men egentlig er det Stortinget som må legge ned Sametinget. Men vi er på Sametinget for å fronte vår politikk, sier Tørfoss.

At dere er en del av Sametinget; kan man si at Frp dermed også sløser med offentlige midler?

– Sametinget får jo overført 550 millioner kr fra den norske stat, og vi kan jo også si at det er en sløsning. Men akkurat det at Frp er på Sametinget, det er jo et demokratisk system. Vi er jo der for å drive Fremskrittspartiets politikk, svarer Arthur Tørfoss.

Sametingspresident Egil Olli og Frp-leder Siv Jensen

HJERTELIG: 6. juni 2012 besøkte Frp-leder Siv Jensen sametingspresident Egil Olli. Da lovte Jensen at Frp fortsatt ville jobbe for å nedlegge Sametinget.

Foto: Sonja E. Andersen / Finnmark Dagblad

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira