NRK Meny
Normal

Fortalte ikke hele sannheten

Høyres ordførerkandidat i Kautokeino, Mikkel Isak Eira, smører tjukt på når han forsøker å presentere «fakta» i en gammel sak om pengerot som i årevis har ridd ham som en mare.

Mikkel Isak Eira

– Mikkel Isak Eira (bildet), hvorfor skal folk i Kautokeino ha tillit til deg dersom du blir ordfører, ville valgdebattlederen vite.

Foto: NRK / NRK

Logo valggat

Det var under en valgdebatt i Kautokeino i forrige uke, at Mikkel Isak Eira ble konfrontert med arbeidet som han har gjort i Samisk fotballforbund.

– Du havnet i retten på grunn av pengerot i forbundet. Hvordan skal du skape tillit hos folk i Kautokeino dersom du blir ordfører, ville debattlederen vite.

– Denne saka har vi ryddet opp. Sametinget har avsluttet saka, og saka er derfor historie, svarte Eira.

Men ifølge advokat Gisle Loso er pengerotsaka slett ikke blitt avsluttet. Den er fortsatt til behandling i Sametinget.

Dømt til å betale 350.000 kroner

Det var i oktober i fjor at Samisk fotballforbund ble dømt i forliksrådet til å betale nær 350.000 kroner til Sametinget på grunn av manglende regnskap. Dommen ble avsagt som en fraværsdom, all den tid ingen fra fotballforbundet, ledet av Mikkel Isak Eira, møtte opp til møtet den 8. september. Der fikk Sametinget stadfestet at de har krav på å få tilbakebetalt beløpet som de har gitt i tilskudd til fotballforbundet.

Manglende tilbakebetaling førte til at Sametinget begjærte Samisk fotballforbund konkurs . Kravet ble tatt til følge av Indre Finnmark tingrett 14. januar i år, og det ble åpnet konkurs i boet. Under den første skiftesamlingen kom det frem at konkursen i Samisk fotballforbund kan inneholde straffbare forhold .

Kan få etterspill

Advokatfirmaet Gisle Loso er opprettet som bostyrer.

Sametinget og advokatfirmaet bekrefter at saka ennå ikke er avsluttet slik Mikkel Isak Eira hevdet under valgdebatten i Kautokeino.

Mikkel Isak Eira har riktignok levert inn bilag som bostyret har manglet. Bilaget er revisorgodkjent og videresendt til Sametinget. Nå er det opp til Sametinget å avgjøre den videre skjebnen. Dersom bilaget ikke blir godkjent av Sametinget, kan saka få etterspill med krav om erstatning. Dette ifølge advokat Gisle Loso.

Nå sier Mikkel Isak Eira at han ikke har noen kjennskap til hvordan Sametinget forholder seg til saka.

– Tror du at det vil føre til tap i din valgkamp når du i valgdebatten ikke fortalte slik saka står?

– Jeg forteller slik jeg har oppfattet saka. Så får det være opp til velgere å velge hva de vil tro på. Medias fremstilling av saka kan være en måte å se den på, vi har en annen oppfatning, svarer Eira.