NRK Meny
Normal

Har begjært Samisk fotballforbund konkurs

Sametinget har fremmet konkursbegjæring av Samisk fotballforbund til Indre Finnmark tingrett.

Montasje

Sametingets direktør Rune Fjellheim har sendt konkursbegjæring av SSL til Indre Finnmark tingrett

Foto: NRK

Sametinget har fremmet konkursbegjæringen til Indre Finnmark tingrett den 21. november og der ber at saksøktes bo blir tatt under tingrettens behandling som konkursbo.

Sametinget skriver at saksøkte skylder 346.946 kroner. Av dette er hovedkravet på 302.000 kroner. Renter er på 23.811 kroner og gebyrer på 21.135 kroner.

Grunnlag for gjelden er krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd.

Dømt i forliksrådet

I september ble Samisk fotballforbund dømt i forliksrådet til å betale tilbake nær 350.000 kroner til Sametinget . Der fikk Sametinget stadfestet at de har krav på å få tilbakebetalt beløpet som de har gitt i tilskudd til fotballforbundet.

Dommen ble avsagt som en fraværsdom, all den tid ingen fra fotballforbundet, ledet av Mikkel Isak Eira, møtte opp til møtet den 8. september.

Selv om Sametinget gjentatte ganger har purret på regnskap, har fotballforbundet latt være å levere dette. I 2013 ble forbundet truet med politianmeldelse for manglende regnskap og rapportering for året 2012. Manglende oppfølging fra forbundet, førte til at saka til slutt havnet i forliksrådet.

Mikkel Isak Eira

Mikkel Isak Eira er leder av Samisk fotballforbund, som nå er begjært konkurs.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK