Ellinor godt fornøyd med at Sametinget vil utvikle samisk reiselivsnæring

Sametingets plenum mener at det fortsatt er behov for å utvikle samisk reiselivsnæring.

Ellinor Guttorm Utsi

Ellinor Guttorm Utsi driver sammen med familien sin Davvi Siida AS åtte km fra Kjøllefjord på Nordkynhalvøya.

Foto: NRK

Det vil skje gjennom et utviklingsprosjekt for Samisk Reiseliv fra 2016 i et treårsperspektiv. Ellinor Guttorm Utsi i turistforetaket Davvi Siida AS er fornøyd med vedtaket.

Ellinor Guttorm Utsi driver sammen med familien sin Davvi Siida AS åtte km fra Kjøllefjord på Nordkynhalvøya. Davvi Siida er et samisk turistforetak som arrangerer natur og kulturopplevelser basert på den samiske kulturen.

– Jeg er veldig glad for at man løftet opp saken til at det skulle bli behandlet på plenum. Det er en sak vi i fremtiden må være veldig opptatt av for reiseliv er en voksende næring og vi må være forberedt på å være med på den voksende næringen og sette våre klare standpunkter på hvordan ting skal bli. Vi må sikre at eierskapet til samisk kultur blir forvaltet av oss selv, sier Guttorm Utsi, som fulgte behandlingen av saken i lagtingssalen på Stortinget.

Fortsetter utviklingsprosjektet

De siste årene har det vært en stor økning i antall tilreisende til Nord-Norge og det samiske har en sentral plass i dette bildet.

Sametinget har bidratt til finansiering av et 3-årig prosjekt for utvikling av samisk reiseliv, som avsluttes i 2015. I den forbindelse har Sametinget behandlet strategi for videreutvikling av samisk reiseliv. Sametinget mener at det fortsatt er behov for å utvikle samisk reiselivsnæring gjennom et utviklingsprosjekt for Samisk Reiseliv fra 2016 i et treårsperspektiv.

Et enstemmig Sameting vedtok at de vil gå i dialog med NordNorsk Reiseliv AS som en mulig prosjekteier. Sametinget mener at på den måten vil man få videreført et tiltrengt utviklingsprosjekt for samisk reiseliv, samtidig som det knyttes nærmere mot et eksisterende reiselivsmiljø og et erfarent markedsapparat for reiseliv i Nord-Norge.

En forutsetning er at reiselivsbedrifter i sørsamiske områder også kan ta del i det nye prosjektet. .

Fornøyd reiselivsaktør

Ellinor Guttorm Utsi

Ellinor Guttorm Utsi i Davvi Siida AS fulgte behandlingen av Samisk reiseliv - strategi for videreutvikling

Foto: Åse Pulk/NRK

37 bedrifter har vært med i prosjektet Samisk reiseliv som avsluttes på slutten av året, en av dem er Davvi Siida AS. Ellinor Guttorm Utsi er fornøyd med vedtaket til Sametingets plenum.

– Vi får en fortsettelse av prosjektet som er i avslutningsperioden nå og det er veldig viktig. Gjennom prosjektet har vi økt kunnskapsnivået, vi begynner å få en markedsforståelse og vi har bygget nettverk mellom bedriftene. Om vi nå skulle avsluttet prosjektet er jeg redd for at vi hadde blitt satt igjen alene. Når du alene skal jobbe mot et stort mål, da hadde det ikke vært like enkelt.

Davvi Siida AS samarbeider med Hurtigruten og tar daglig imot hurtigrutepassasjerer. Gjennom sommersesongen i år, som er på fire måneder, har de hatt i overkant av 3000 besøkende. Tilsammen har de hatt ca. 30.000 besøkende i løpet av tiden de har driftet.

Guttorm Utsi tror at deres mulighet for å videreutvikle bedriften sin og mulighet for å lykkes blir ivaretatt nå.

– Gjennom et prosjekt som tilbyr økt kunnskap er jeg enda mer rustet til å få en bedrift som har en framtid.

Vil ikke ha eierskap i Nord Norsk Reiseliv AS

Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Kjetil Romsdal

Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Kjetil Romsdal

Foto: Åse Pulk/NRK

To representanter var ikke enige i at et eierskap i Nord Norsk Reiseliv AS er nøkkelen for å skape utviklingeni samisk reiseliv, og kom med merknad til vedtaket. Sametingsrepresentant for Nordkalottfolket, Kjetil Romsdal mener at den samiske kulturen er unik og verdifull, og at eierskapet til de samiske reiselivsopplevelsene derfor må være på lokale hender.

– Vi er positiv til å videreføre dette utviklingsprosjektet, men tror ikke et eierskap i Nord Norsk Reiseliv AS er nøkkelen for å skape denne utviklingen. Nord Norsk Reiseliv AS er en stor aktør i næringen, og vi har mange eksempler på at typiske små samiske reiselivsbedrifter forsvinner i denne type organisering. Det er heller ikke et selskap som tar for seg hele området hvor man har samisk reiseliv, og man må da også søke eierskap i selskaper som tar for seg områdene sør for Nord-Norge, sier Romsdal.

Han fikk støtte av sametingsrepresentant i Fastboendes liste Nils Anders Rasmus. Begge er medlemmer i kultur- og næringskomiteen i Sametinget.

Tilleggsforslaget til Frp om et spillkasino med det samiske og nordlyset som tema som kan trekke turister til Finnmark ble nedstemt.

Se bilder fra Sametingets plenumsmøte på Stortinget: