Vil ha kasino i Finnmark som turistmagnet

Fremskrittspartiet på Sametinget ønsker seg et kasino i Finnmark for å få opp turismen, særlig i de samiske områdene. Forslaget får motstand fra reiselivet selv.

Roulette

Et eget kasino i Finnmark kan bli en realitet om Fremskrittspartiet får det som de vil.

Foto: NTB/Scanpix / Reuters

Det var sametingsrepresentant Arthur Tørfoss (Frp) som foreslo å etablere et kasino i Finnmark under komitémøtene på Sametinget denne uka.

– Jeg foreslo å etablere et kasino i Finnmark for få til en turistmagnet, akkurat som Nordkapp er i dag. Man må tenke i nye baner, sier Arthur Tørfoss til Finnmark Dagblad, som omtalte saken først.

Det var under behandling av et utviklingsprosjekt for samisk reiseliv at Tørfoss fremmet forslaget. Hvor det samiske kasinoet skal ligge er ikke klart. Frp-representanten ser for seg at kasinoet kan tilbys turister i kombinasjon med for eksempel nordlys og skuterturer.

– Kasino kan trekke folk til Finnmark i samarbeid med en samisk ramme med ansatte i samiske klær, og der det er reinsdyr, foreslår han over avisa.

Vil heller satse på ekte samisk kultur

Kasinoforslaget får motbør fra reiselivsaktør Sunniva Juhls i Kautokeino. Hun driver sølvsmia Juhls Silvergallery, som er et av de mest populære samiske reisemålene i Norge.

Sunniva Juhls

Sunniva Juhls.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg synes det høres helt hårreisende ut. Det høres ut som et utrolig dårlig overveid og desperat forslag, sier hun.

Juhls mener den samiske kulturen står så sterkt fra før at det er mer enn nok å ta tak i for å utvikle reiselivet.

– Man må heller bruke ressurser på å finne en måte å formidle samisk kultur på som er ordentlig og informativ enn å foreslå et kasino. Som om vi ikke har annet å ta av for å få turister til Finnmark, og akkurat som det andre ikke er av verdi, sier hun.

– Ikke øverst på ønskelista

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv Nord-Norge viser til at det nordnorske reiselivet i dag har en tung basis i naturbaserte opplevelser.

– Og for Finnmark i særdeleshet den ekte, samiske kulturen. Sametinget bør har det sterkeste fokuset på det ekte og hva naturen har å tilby, menr han.

– Men kjente turistbyer som Las Vegas er bygd opp rundt kasinovirksomhet, er man ikke inne på noe der?

– Av og til må man velge noe bort, og vi tar gjerne en diskusjon på dette, men per dags dato er det nok representativt for reiselivet i Nord-Norge at et kasino ikke står øverst på ønskelista, svarer han.

Vil ha kasino i hele landet

Men fra Finnmark Frp får kasinoforslaget støtte. Fylkesordførerkandiat Bengt Rune Strifeldt viser til at mange i dag likevel spiller kasinospill på internett.

Bengt Rune Strifeldt

Fylkesordførerkandidat Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Man har lite kontroll på den aktiviteten. Jeg er positiv til kasino, og ikke bare i Finnmark, men i hele landet, Det blir mer oversiktlig, du kan føre gode kontroller, og du kan ha en grense for hvor mye du kan spille, sier Strifeldt.

I likhet med Norsk Tipping ønsker han seg krav om å pløye overskudd tilbake til idrett og kultur.

– Det har også spillselskapene sagt seg villig til. De ønsker en legalisert tilgang til markedet, og i dag har vi en enorm aktivitet på utenlandske servere som ikke gir noe tilbake, sier han.