Hopp til innhold

Fornøyd med at de fortsatt får fly kongekrabbe til Seoul

Regjeringen har i dag gitt midlertidig forlenget tillatelse til frakt av kongekrabber fra Porsanger i Nord-Norge til Seoul i Sør-Korea. Eier av Cape Fish, Bjørn Ronald Olsen, er fornøyd, fordi det har vært tvil om de kunne fortsette med flygingen.

Kongekrabbefiske

Det har vært utfordringer med frakta av krabbene fra Norge til Sør-Korea, som nå er midlertidig løst.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tillatelsen er gitt da transporten til Sør-Korea er svært viktig for lokal fisk- og sjømatindustri i Nord-Norge. Cape Fish i Honningsvåg har fraktet kongekrabber til Seoul i tre år, men da i små volum.

Eget charterfly for kongekrabber

– Vi startet med 200 kilo for tre år siden og har økt tonn for tonn. Nå har vi et eget charterfly, som går fra Lakselv og som tar 25 tonn. Det er en betydelig utvikling vi har hatt, sier eier i Cape Fish, Bjørn Ronald Olsen, og forteller at det gikk et charterfly med kongekrabber senest lørdag morgen fra Porsanger til Sør-Korea.

Olsen er glad over at regjeringen har forlenget tillatelsen til frakten.

– Vi er veldig fornøyd med at vi fikk forlenget tillatelse. Vi har vært litt i tvil om det hadde vært mulig å fortsette med flygingen, men det er veldig positivt at regjeringen har forlenget og sagt at eksport av sjømat til Asia er noe man ønsker å tilrettelegge for, sier Olsen.

I vinter måtte selskapet permittere ti ansatte fordi det innleide russiske flyet ikke fikk lande på Banak flyplass i Porsanger.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Populær mat

Norsk sjømat er populært i markeder over hele verden. Da er det viktig å legge til rette for god internasjonal transport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Eier av Cape Fish, Bjørn Ronald Olsen, sier at kongekrabbe er et veldig populært produkt i Asia, og det har de da også sett på den store økningen av volumet de har hatt.

– Sjømat fra Norge har en viss status fordi det er betegnet som en kvalitetsvare, og det kommer fra en bærekraftig bestand. Det blir fisket av den mindre kystflåten, som har en annen bærekraft enn de større båtene. De er noe sørkoreanere setter pris på, sier Bjørn Ronald Olsen.

Må vurdere alternative løsninger

Siden sørkoreanske selskaper sluttet å frakte levende kongekrabber fra Norge til Sør-Korea, er det kun russiske selskaper som har vært aktuelle for å fly denne strekningen. Siden situasjonen overfor Russland også etter siste luftfartsforhandlinger er at norske selskaper som skulle ønske å fly slik frakt til Sør-Korea ikke har fått en tilsvarende adgang, er det viktig at sjømatbransjen vurderer alternative løsninger på sine fraktbehov.

For å gi bransjen noe tid til å finne alternative løsninger har jeg bedt Luftfartstilsynet å gi det russiske selskapet tillatelse til slike flygninger i seks måneder til. Det er viktig at bransjen bruker den tiden godt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Korte nyheter

 • Feil i svarbrev om valgmanntallet - Sametinget beklager

  Sametinget sendte i april feilaktige svarbrev til personer som hadde søkt om opptak i valgmanntallet. Den norske versjonen ble formulert som avslag, og ikke som en anmodning til å sende flere opplysninger.

  Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) informerte sametingspresidenten tirsdag om hva som har gått galt og innrømmer dårlig kvalitetssikring.

  – Som vi også har sagt tidligere så var det rett og slett manglende kvalitetssikring av brevene som ble sendt ut fra oss og det er jo bare å beklage, sier Sottinen.

  Plenumslederen sier at Sametinget vil sjekke hva som har skjedd og hvorfor det var feil i den norske versjonen, men ikke i den samiske tekstversjonen.

  Omtrent 250 personer har fått feilaktig avslag på deres søknad etter at Sametinget skjerpet kontrollen av opptak i valgmanntallet der de nå ber om tilleggsinformasjon til søknadene.

  Sametingets største opposisjonsparti, Nordkalottfolket, gjorde oppmerksom på feilen allerede i april. Under plenumsmøtet tirsdag ga partiet muligheten til å rydde opp i saken.

  – Vi har vært fortvilet og irritert fordi de ikke har villet å ta ansvar, ikke på møtet i går heller. Men vi ga et tydelig råd om at dersom de vil ha orden og roe ned situasjonen så må man beklage de feil som er gjort. Det gjorde de i dag, og det er veldig bra, sier parlamentarisk leder i Nordkalottfolket Torill Bakken Kåven.

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi