Hopp til innhold

EUs forbud gir selmonopol

Den europeiske unionens (EU) forbud mot salg og innførsel kan få helt uventede følger for grønlandsk selindustri.

Selskinnssko
Foto: Aud Darrud / NRK

– Inuitt-unntaket i EUs forbud mot salg og innførsel av selprodukter sikrer Grønland en adgang til EU som ingen andre har, sier grønlandsk EU-ekspert.

– Det er opp til oss å utnytte denne situasjonen, sier Lida Skifte Lennert, sjef for den grønlandske representasjon i Brussel.

LES OGSÅ: Kampanjer full av råskap

LES OGSÅ: – Totalt umoralsk vedtak av EU

LES OGSÅ: EU har godkjendt selimportforbud

LES OGSÅ: Selimportforbud bryter GATT-avtalen


Reglene ennå ikke fastlagt

Selvom Grønland raser over EUs selskinnsforbud, så kan det kanskje på grunn av inuitt-unntaket bli til en fordel for landet. Det sier lederen av Grønlands Representasjon i Brussel, Lida Skifte Lennert.

Ennå er det dog ikke fastlagt hvordan inuitt-unntaket skal administreres i praksis.

– Det arbeidet skal settes igang i høst. EU holder på å ansette en konsulent, som skal se på hvordan merkeordningene praktiseres i dag, herunder i Grønland, forklarer Lida Skifte Lennert til Kalaallit Nunaata Radioa .

Kan et forbud med et inuitt-unntak bli til fordel for Grønland? Kan inuitter få monopol på å levere til EU?

- Jo. Vi har i hele forløpet hatt en strategi om å sikre adgangen til markedet. Det opprinnelige forslaget var et totalforbud, men med inuitt-unntaket har vi en adgang til markedet som ingen andre har, og det kan man godt kalle monopol. Det er så opp til oss å utnytte denne situasjonen, sier Lida Skifte Lennert.

Korte nyheter

 • Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

  Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

  Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

  Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

  Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
  Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

  samiid duodji ståvroe 2022
  Foto: Samiid duodji / NRK
 • Justisministeere Russlaanten raedtien gïetskesne.

  Les på norsk.
  Justisministeere lea Russlaanten raedtien gïetskesne:
  – Reeresnassem ryöjredamme.

  Justis- jïh ryöjredimmieministeere Emilie Enger Mehl (Sp) jeahta reerenasse ij edtjh radtiem steegkedh numhtie Såevmie dorjeme, mohte lea riejries jis tsiehkiem jorkeståvva.

  Justisminister Emilie Enger Mehl
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK