Hopp til innhold

Helga Pedersen vil bli sametingspresident – og starte gruvedrift

Stortingspolitiker Helga Pedersen vil prøve å få Sametinget til støtte gruvedrift i Kvalsund dersom hun blir sametingspresident.

Repparfjorden

Innerst i Repparfjorden vil gruveselskapet Nussir anlegge sjødeponi.

Foto: Allan Klo

Så seint som i mars i år gikk sametingets plenum i mot gruveplanene i Kvalsund.

– Jeg mener at gruveselskapet Nussir sitt prosjektet i Kvalsund er viktig for kommunen. Det vil kunne skape mange nye arbeidsplasser i et samfunn som trenger det. Så jeg er fortsatt tilhenger av Nussir-prosjektet, sier stortingspolitiker Helga Pedersen.

Dersom selskapet Nussir får starte bergverksdrift i Kvalsund kan kommunen få over 100 nye arbeidsplasser i mange tiår framover.

Men samtidig fører gruvedrifta til at store mengder gruveslam slippes i Repparfjorden, og reindrifta som passerer hver vår og høst mister sin ferdselsåre.

Helga Pedersen

Helga Pedersen mener Kvalsund kommune trenger arbeidsplassene gruvedrifta gir.

Foto: Roger Manndal / NRK

Helga Pedersen er likevel klar på at bergverksdrift er positivt for kommunen.

– Jeg mener at bergverksdrift kan gi mange nye arbeidsplasser som de trenger i Kvalsund. Derfor mener jeg vi skal være positive til den næringen.

Pedersen mener likevel at næringsutvikling i enkelte tilfeller må veies opp mot andre hensyn, som miljø og hensynet til reindrifta.

– For det er også en næring vi skal ha med oss inn i framtida, sier Pedersen.

Ordfører glad for støtte til gruvedrift

I Kvalsund jubler ordfører og partikollega Terje Wikstrøm over at Helga Pedersen kan bli sametingspresidentkandidat.

Han håper også den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet kan snu Sametinget og gå inn for at Nussir skal få drive bergverk i kommunen.

– Først og fremst er vi veldig glad for at Helga Pedersen stiller som sametingspresident. Når det gjelder Nussir så er det gledelig at Helga Pedersen støtter bergverksdrift.

Spennende valgkamp

Så seint som i mars i år gikk Sametingets plenum, inklusive Arbeiderpartiets sametingsgruppe, i mot gruveplanene i Kvalsund.

I dag er det Norske samers riksforbund, NSR, som har flertall på Sametinget.

Silje Karine Muotka Sámedikkis

Gruvedrift er ikke bærekraftig utvikling, mener Silje Karine Muotka.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Silje Karine Muotka, sametingsrådsmedlem for NSR, synes det er ambisiøst å gå til valg som sametingspresident på et prosjekt som både vil forurense Repparfjorden og i tillegg ødelegge for reindrifta i området.

– Det er ikke bærekraftig næringsutvikling, og det er heller ikke et godt økonomisk prosjekt. Det blir spennene med den valgkampen, sier Muotka.

– Hvilke muligheter har Helge Pedersen til å snu Sametinget i denne saken?

– Det hun kommer med av synspunkter i denne saken er langt unna det som dagens sametingsgruppe i Arbeiderpartiet har stått for hittil.

Kan ikke si nei til arbeidsplasser

Helga Pedersen står fast på at arbeidsplasser er så viktig for kommunen at de ikke kan si nei til gruvedrift.

– Kvalsund har over langt tid hatt befolkningsnedgang, og det er ikke veldig mange jobber til ungdom som ønsker å bo der. Derfor trenger Kvalsund disse arbeidsplassene, sier Pedersen.

Hvem som blir Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat avgjøres på partiets samepolitiske konferanse i Tromsø 19. og 20. november.

Les også: Gruvedrift kan koste mer enn det smaker