Hopp til innhold

Bråstopp i leting etter mineraler i Norge

Flyktningkrisen gjør at Norges geologiske undersøkelser over natta får et kutt i statlige bevilgninger på 15 prosent neste år.

Helikopter brukes til å finne minneralressurser

KUTT i STATSBUDSJETTET: Helikopter brukes til å samle inn geofysiske data og for å finne mineralressursene Norge har. For å dekke asylregninga kuttes statsstøtten med 25 millioner kroner neste år.

Foto: Norges geologiske undersøkelser

I går var det allmøte for de 220 ansatte ved Norges geologiske undersøkelser, NGU, i Trondheim.

For konsekvensene blir store etter at regjeringa sist fredag la fram forslag om mindre statlig støtte til NGU for å dekke kostnadene med å imot over 30.000 flyktninger til Norge neste år.

Kartlegging av minneralressurser i Nord-Norge og Sør-Norge får kutt i statsstøtten på 25 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Vi er alle enige om at vi må gjøre en ekstra innsats for å dekke kostnader på grunn av flyktningsituasjonen.

Dramatisk

Geolog i felt

VIKTIG MINERALNÆRING: Geolog kartlegger nye mineraler. Dette er ei næring som utvinner for 13 milliarder kroner i året i Norge.

Foto: Norges geologiske undersøkelser

Avdelingsdirektør Tom Heldal i NGU sier det er svært utfordrende at kuttene kommer så brått.

– Dette betyr at det blir en betydelig reduksjon av virksomheten innen forskning og utvikling av nye mineralforekomster i Norge og det blir nedbygging av viktig kompetanse. Den nasjonale innsatsen på området er i utgangspunktet svært lav sammenlignet med andre næringer og reduseres nå med 40 prosent. Det er dramatisk med så store kutt, sier Heldal.

Innsats for flyktningene

Han forstår at regjeringa er nødt til å finne penger i statsbudsjettet på grunn av den store tilstrømningen av flyktninger til Norge.

Tom Heldal, avdelingsdirektør NGU

HÅPER POLITIKERNE SNUR: Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, sier forslaget til kutt kom helt uventet da regjeringa la fra tilleggsmeldinga til statsbudsjettet sist fredag.

Foto: Norges geologiske undersøkelser

– Vi er alle enige om at vi må gjøre en ekstra innsats for å dekke kostnader på grunn av flyktningsituasjonen. Vi mener vårt kutt er uforholdsmessig stort i forhold til andre virksomheter og etater. Å få en så stor innsparing over så kort tid er unikt for norske etater, sier Heldal.

Viktig næring

– Dette betyr en ganske stor bråstopp i aktiviteter. Vi har ei næring som utvinner mineraler for 13 milliarder kroner i året. NGUs kartlegging av mineralressurser utgjør mesteparten av forskninga og utviklinga av nye forekomster, sier han.

Regjeringas forslag til statsbudsjett skal behandles i Stortinget og Heldal håper politikerne snur.

– Jeg håper politikerne ser konsekvensen dette kan få for mineralnæringa i Norge. Dette får store konsekvenser for en viktig fremtidsnæring.

Nedbemanning

Kutt i statlige bevilgninger kan også gå ut over ansatte ved Norges geologiske undersøkelser.

– Stillinger vil ikke erstattes. Vi kan ikke utelukke at det blir nedbemanning. Det skal vi vurderer når vi har gått gjennom vår virksomhet de neste ukene.

Norges geologiske undersøkelser, NGU, er i dag landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.