NRK Meny
Normal

Flere kvinner enn menn røyker i Tana og Nesseby

Selv om andelen med dagligrøykere er synkende i Tana og Nesseby, er det likevel grunn til bekymring.

Røyking

Andelen dagligrøykende kvinner i Tana og Nesseby ligger høyere enn landsgjennomsnittet, viser helserapportene som ble lagt fram i går.

Foto: Kyrre Lien, Lien, Kyrre / NTB scanpix

Ann Ragnhild Broderstad viser helserapport for Tana

Faglig leder Ann Ragnhild Broderstad er fornøyd med oppslutningen til helseundersøkelsen. Størst oppmøte har vært i Kautokeino, nr. to er Nesseby, mens Tana er på tredjeplass.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dette kommer frem i en rapport som Senter for samisk helseforskning presenterte i går.

I perioden fra september 2012 til juni 2014 har senterets helseforskere besøkt til sammen ti utvalgte kommuner med høy andel av samisk befolkning . Alle innbyggere i alderen 40-79 år var invitert til å delta. Rapportene for Tana og Nesseby er de siste som er lagt fram.

Undersøkelsen viser at andelen dagligrøykere i disse to kommunene er synkende og nesten på samme nivå som for hele landet.

– Dette er en positiv trend, og viser at røykeloven virer etter sin hensikt. God informasjon påvirker folks røykevaner og får flere til å slutte og færre til å begynne, sier faglig leder Ann Ragnhild Broderstad

Likevel er det grunn til bekymring, konkluderer rapporten.

Det er nemlig større andel kvinner enn menn som røyker i disse to kommunene, og andelen er noe høyere enn landsgjennomsnittet.

Dobbel så mye sukkersyke i Nesseby

Det som bekymrer forskerne mest, er den store andel med sukkersyke i Nesseby kommune.

– Andelen er faktisk dobbel så stor som i nabokommunen Tana, forteller Broderstad.

Per i dag vet forskerne lite om hva årsakene kan være.

– Sukkersyke kan være arvelig, men den kan også knyttes til levemåte. Eller det kan være en kombinasjon av begge deler. Men vi trenger mer forskning for å finne ut hvorfor folk i Nesseby er mer utsatt for sukkersyke enn tanaværinger, forklarer Broderstad.

Undersøkelsene viser også at risikoen for å få sukkersyke er stor hvis du bor i grenseområdet til Finland.

– Også det er vanskelig å vite hva årsaken er, svarer Broderstad.

– Sukker er nåtidens tobakk

Sukkersyke eller diabetes slik sykdommen også kalles, er et voksende problem i store deler av den vestlige verden.

– Sukker er blitt vår tids tobakk. Drikker du en flaske Cola, får du 17 sukkerbiter i deg. Det er selvsagt ikke bra for helsa, sier Broderstad.

Det er stor sammenheng mellom fedme og sukkersyke. Andelen med overvekt og fedme er omtrent den samme i Tana som for alle ti kommuner sett under ett. Men i Nesseby er andelen høyere.

Rapportene som legges frem, inneholder ikke forslag til tiltak.

– Det vil forhåpentligvis komme etter hvert. Men varsomhet med sukkerinnholdig mat, samt daglig trimming er åpenbart tiltak som vil være helseforebyggende. Trimming trenger nødvendigvis ikke vare så lenge, 20-30 minutter, råder Broderstad.