Hopp til innhold

Helsesjekk populært i Kautokeino

Det er stor interesse i Kautokeino for helse- og livsstilsundersøkelsen som pågår nå.

Samisk helseundersøkelse

Lars Ailo Gaino og Aslak Ante Eira sammen med sykepleier Mikkel Johan Gaup Grønmo.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Helse- og livsstilsundersøkelsen er et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø. Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt (SAMINOR) ved Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin.

Vil forebygge hjerteproblemer

I Kautokeino vil folk gjerne hvite hva slags sykdommer de bærer på, og de vil forebygge hjerteproblemer. En av dem som tok turen fra den lille grenda Láhpoluoppal for å bli undersøkt, var Lars Ailo Gaino (63).

– Folk får ofte hjertefeil og dør av det, og jeg tror derfor folk er mer forsiktige nå og tar ansvar for egen helse, sier Gaino.

Ánne Márjá Gaup Eira

Anne Marie Gaup Eira fra Máze fyller ut skjema.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

I denne undersøkelsen får man undersøkt blant annet hjertet, diabetes og blodtrykk. Man blir også bedt om å fylle ut et skjema der man skal oppgi hva man spiser og drikker og hvordan man tar vare på tennene sine.

Også Anne Marie Gaup Eira fra Masi er fornøyd med undersøkelsen.

– Her er alt lagt til rette, og man får resultatet med en gang, og så er jo undersøkelsen gratis, sier Gaup Eira.

Mange setter pris på at man blir sendt rett til fastlegen hvis det er fare på ferde. Uten denne undersøkelsen hadde man kanskje ikke oppdaget livstruende sykdommer i en tidlig fase.

Dårlig frammøte i Karasjok

Samisk helseundersøkelse

Sykepleierne Inga Britt Elen Siri og Kristine Gaup Grønmo.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hittit ser det ut til at folk i Kautokeino er mye flinkere til å møte opp enn det som var tilfellet i nabobygda Karasjok da undersøkelsen foregikk der.

Leder for Senter for Samisk helseforskning avdeling Karasjok Kristine Grønmo etterlyste de samiske mennene i Karasjok. Størsteparten av de som deltok i undersøkelsen i Karasjok var kvinner.

– Det er flest kvinner som har deltatt. Og det er selvfølgelig bare bra at kvinnene kommer til undersøkelsen. Men det er viktig at mennene tar ansvar og kommer for å få undersøkelse, mener Grønmo.

Skånland og Evenes var første kommuner ut, deretter gikk turen videre til Karasjok, og nå Kautokeino. Undersøkelsen avsluttes med Porsanger kommune.

Helse- og livsstilsundersøkelsen i Kautokeino holder åpent mandag-fredag fra kl. 10:00 på LES-bygget (Loankogiella) i Kautokeino. Det er åpent fram til kl. 16:30, bortsett fra tirsdag da det holdes åpent helt til kl. 18. Alle mellom 40 og 79 år oppfordres til å møte opp!

Hør saken her (på samisk):

Korte nyheter

 • Stanser ikke drifta på Fosen

  – Det kan jeg bare si at det går ikke vi inn for, fordi dette er store spørsmål knyttet til kraft til en stor region.

  Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på NSR-u leder Elle Nystad sin uttalelse om at det beste hadde vært å stoppe drifta på Fosen.

  Det er snart 600 dager siden Høyesterettsdommen og fortsatt ingen løsning i Fosen-saken.

  – Jeg har hele tiden sagt at svaret som vi blir møtt med fra en del av aksjonistene «Riv alle turbinene», det svaret på det er nei. Det er ikkke slik jeg leser den dommen, det er ikke slik Høyesterett har ytret seg. Men vi må gjøre endringer, bidra til det slik at vi er i tråd med det Høyesterett har sagt, det er det ikke noe å diskutere og det jobber vi med. Jeg skjønner at det er utålmodighet blant de demonstrantene, men jeg kan bekrefte for dem at vi bruker tiden så godt vi kan for å finne en løsning.

  Det sa statsministeren på timesnyhetene i formiddag.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fovse-akšunisttat áigot giddet beassama stáhtaministara kantuvrii

  Akšunisttat bivdet stáhtaministara Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovse-áššis, ja áigot giddet beassama su kantuvrii.

  Sii áigot idjadit Stáhtaministara kantuvrra olggobealde fuomášahttin dihte ahte ihttin, geassemánu 3. beaivvi, leat 600 beaivvi vássán dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošvuoigatvuođarihkkuma hárrái.

  NSR Nuoraid jođiheaddji Elle Nystad čállá preassadieđáhusas ahte akšunisttaid gáibádus lea ahte bieggaturbiinnat gaikkoduvvojit Fovses.

  Akšunisttat čállet preassadieđáhusas ahte sis leat sihke láhkkit ja oađđinseahkat, ja ahte eai dáhto sirdit iežaset jos bolesat dan gáibidivčče.

  Akšuvdna álggahuvvui šloahta olggobealde odne, ja sihke stáhtaministtar ja oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland deaivvadeigga singuin šloahta šiljus.

  – Vuosttažettiin de lean hui ilus dinguin deaivvadit dáppe dál. Mii leat aiddo leamaš Stáhtaráđis, ja háliidan muitalit didjiide ahte ášši ii leat orustan, dajai stáhtaministtar Jonas Gahr Støre go deaivvadii akšunisttaiguin šloahta olggobealde.

 • – Fovse-ášši hehtte seanadeami

  Romssa Sámiid Searvvi-NSR (RSS-NSR) jođiheaddji Hilde Pedersen oaivvilda Fovse-ášši hehttet sápmelaččaid ja eiseválddiid seanadeami.

  – Mu mielas lea ilgat. Mu mielas eiseválddit fertejit čorget dili. Seanadeapmi lea veadjemeahttun ollugiidda nu guhká go Fovses ain rihkkojuvvojit olmmošvuoigatvuođat, dadjá Pedersen NRK:i.

  Lávvardaga leat 600 beaivi gollan das rájes go Alimusriekti nannii, ahte sierralobit mat leat addon guovtti bieggaindustriijaguvlui Fovses leat lobiheamit go rihkkot boazosápmelaččaid rievtti doaimmahit kultuvrraset.

  Guktot bieggaindustriijaguovllut leat ain doaimmas.

  Dán oktavuođas doallá RSS-NSR lávvardaga doarjjadoaluid Romssa guovddážis Fovse boazosápmelaččaide.

  Les på norsk

  Hilde Pedersen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK