NRK Meny
Normal

Fikk ikke forhåndsstemme på hjemplassen

Studenter fra Drag i Tysfjord fikk seg en overraskelse da de i denne uka skulle forhåndsstemme til stortingsvalget og sametingsvalget. Ved tidligere valg har de kunnet forhåndsstemme på Drag, men slik er det ikke i år.

Forhåndsstemme-bod

Forhåndsstemmegivning

Foto: Inger Kristine Volden / NRK

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen

Foto: Privat

– Jeg fikk ikke forhåndsstemme på Drag da jeg kom til biblioteket for å forhåndsstemme. Jeg fikk vite av de ansatte der at jeg ikke kunne forhåndsstemme der. Dersom jeg skulle forhåndsstemme skulle jeg ha reist til Kjøpsvik for å forhåndsstemme på rådhuset fikk jeg vite, forteller 24-årige Mikkel Eskil Mikkelsen fra Drag som reiste til Trondheim i denne uka for å studere.

Musikkstudenten hadde planer om å forhåndsstemme før han dro, men det fikk han ikke.

Tysfjord kommune har ved dette valget redusert mulighetene for forhåndsstemmegivning ved at det nå er kun i Kjøpsvik at folk kan komme for å forhåndsstemme på hverdagene.

Ved tidligere valg har det vært mulig å forhåndsstemme flere steder i kommunen, både på Drag og Storjord som er de to andre større tettstedene i Tysfjord i tillegg til kommunesentret Kjøpsvik.

– Jeg rakk ikke å reise til Kjøpsvik for å forhåndsstemme, forteller Mikkelsen.

Skarpe reaksjoner fra velgere og politikere

Viktor Paulsen, NSR

Viktor Paulsen, NSR.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Det at valgstyret i kommunen har redusert mulighetene for forhåndsstemmegivning på Drag har skapt mange reaksjoner på Drag-siden.

Også politikere reagerer på denne nye praksis som nå er innført.

– Jeg synes dette er helt latterlig. Først går man ut for å få flere unge i valgmanntallet og for å få ungdom til å stemme. Også greier ikke kommunen å stille opp med to personer som kan være til stede på Drag slik at ungdommen kan få forhåndsstemt, tordner 21-årige Viktor Paulsen som er andrekandidat og ungdomskandidaten på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) til sametingsvalget i Vesthavet valgkrets.

– Økonomi er årsaken

Guttorm Aasebøstøl

Guttorm Aasebøstøl, valgstyrets nestleder.

Foto: Sander Andersen / NRK

Valgstyrets nestleder og varaordfører i Tysfjord, Guttorm Aasebøstøl skylder på økonomien.

– I perioden 18.august til 6. september kan alle forhåndsstemme på rådhuset i Kjøpsvik, mandag til fredag mellom kl. 08.00-15.00. Dernest skal det være en dag i den samme perioden der man skal kunne forhåndsstemme på Drag. Dato for når dette blir er ikke fastsatt enda, men vil bli kunngjort på kommunes hjemmeside, forteller Guttorm Aasebøstøl.

Ved tidligere valg har det vært mulig for befolkningen i Tysfjord å forhåndsstemme både i Kjøpsvik, på Drag og på Storjord i ukedagene.

– Det er noen endringer i valgloven nå hvor det kreves at det skal være to funksjonærer til stede som skal motta forhåndsstemmene, og da blir dette ett pengespørsmål for oss, forklarer Aasebøstøl.

– Så er det slik at kommunen begrenser mulighetene for å kunne forhåndsstemme på Tysfjords vestside på grunn av økonomi?

– Ja, man kan si det slik, sier Aasebøstøl.

Han beklager at flere studenter fra Drag ikke fikk forhåndsstemt før de reiste til sine respektive studiesteder.

– Dessverre er det slik det er blitt nå. Vi er en liten kommune og vi har ikke ubegrenset med midler for å ha folk sittende for å motta forhåndsstemmer. Det er beklagelig, men det er slik det er, sier Aasebøstøl som ikke kan anslå hvor mye det ville ha kostet kommunen å gjennomføre forhåndsstemmegivning også på Drag og Storjord.

Det fremkommer heller ikke av saksframlegget fra valgstyrets møte 3. juni, der dette ble vedtatt, hvor mye ett alternativ med forhåndsstemmegivning på Drag og Storjord ville ha kostet Tysfjord kommune.

– Vi krever at kommunen endrer dette

NSR aksepterer ikke dette.

– Vi krever at kommunen finner midler til å ha de to personene tilstede som lovendringen krever. Dette må kommunen gripe tak i nå, sier Viktor Paulsen.

– Det er en vits å tro at ungdom fra Drag vil prioritere å reise til Kjøpsvik kun for å avgi forhåndsstemme. Det er de færreste som ville ha gjort det. Jeg vet ikke selv om jeg hadde orket å reise til Kjøpsvik bare for å stemme dersom det ikke hadde vært for at jeg er politisk aktiv. Her har man gjort en stor feil og det bør kommunen gjøre noe med, sier han.

– Må få tilsendt valglistene

Mikkel Eskil Mikkelsen som reiste til Trondheim uten å få stemt kan avgi stemme i Trondheim.

– Men jeg antar at listene for Nordland både til sametingsvalget og stortingsvalget ikke forefinnes der. Og da jeg var på Drag så hadde ikke biblioteket på Drag valglistene tilgjengelig, slik at jeg dro til Trondheim uten valglistene. Jeg må vel nå få noen til å sende meg valglistene, slik at jeg kan få stemt i Trondheim, sier Mikkelsen.

Listene til sametingsvalget nådde ikke Tysfjord kommune før 15. august da de var forsinket fra trykkeriet opplyser Tysfjord kommune i en e-post 19. august til NRK.