– Ingen seier med gruve-nei

600 meter bred og tre kilometer langt er området Finnmarkseiendommen ikke vil ha gruvevirksomhet i.

Styreleder Berit Ranveig Nilsen og direktør Jon Meløy

Styreleder Berit Ranveig Nilsen og FeFo-direktør Jon Meløy.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er ikke en seier når styret er delt, sier FeFo-styreleder Berit Ranveig Nilssen til nrk.no/sami.

Med hennes dobbelstemme ga Finnmarkseiendommen en negativ uttalelse til søknaden fra gruveselskapet Wega Mining ASA. Selskapet vil hente ut kobber i Repparfjorden i Kvalsund.

HØR: - Ingen seier, sier styreleder Nilssen

LES OGSÅ: – Vi følger finnmarksloven

Finnmarks totale areal er på 48.649 kvadratkilometer, og det meste eies av Finnmarkseiendommen (FeFo). Området hvor Wega Mining vil ha virksomhet er på 1,8 kvadratkilometer.

(Se kart nederst i saken).

– Siste ord er ikke sagt

Erling Fløtten og de to andre styremedlemmene som fylkestinget i Finnmark har valgt, er skuffet.

– Siste ord er jo ikke sagt ettersom søknaden nå skal avgjøres av Næringsdepartementet. Jeg håper departementet har en mer romslig tankegang, sier Fløtten til nrk.no/sami.

HØR: - Skuffende, sier styremedlem Fløtten

Styreleder Berit Ranveig Nilssen understreker at de ikke har gått imot å gi utmål til selskapet.

– For meg er det viktig å få en konsekvensutredning. Allerede på 1970-tallet ble det sagt at det skulle gjennomføres en slik utredning. Derfor er det viktig å få fram alle sider ved en drift før vi kan avgjøre om det skal gis tillatelse til å drive i området, sier Nilssen.

– Flisespikkeri

Styreflertallet viser til at verken Bergmesteren eller Kvalsund kommune har tatt hensyn til reglene om saksbehandling i finnmarksloven. Søknaden fra Wega Mining ASA er heller ikke vurdert i forhold til Sametingets regler om endret bruk av utmark.

Erling Fløtten og Inga Manndal i FeFo-styret.

Erling Fløtten og Inga Manndal i FeFo-styret.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes dette er flisespikkeri, sier Erling Fløtten. – Dette er et område hvor det har vært drift før. Derfor ser jeg ikke så store konsekvenser av gruvedrift her.

Styreleder Nilssen er ikke enig med Fløtten.

– Dette er ikke flisespikkeri. Man er nødt til å se på konsekvensene for de eksisterende næringene i området. Det er viktig å se på hvilken framtid disse arbeidsplassene har hvis det blir gruvedrift. Også eksisterende arbeidsplasser skal ha en framtid, sier hun.

– Dialog med selskapene er viktig

Erling Fløtten er bekymret for signalene som nå sendes ut til bergverksnæringen.

– Vi har i planene våre sagt at vi ønsker å drifte på mineralene som finnes i Finnmark. Det er skapt forhåpninger hos selskapene om at det er kommet nye tider i fylket. Men så, i den første saken vi behandler, med små konsekvenser for reindrifta, så går vi imot, sier han.

Nilssen deler ikke denne bekymringen.

– Mineralselskapene må forstå at det er viktig med konsekvensutredninger. Dette er den første saken av denne type vi har behandlet, og derfor kan vi ikke si at alle søknadene i framtida skal ende på samme måte. Dagens uttalelse vil ikke skape presidens, sier Nilssen.

Hun mener det er viktig for mineralselskapene å ha en dialog med reindrifta.

Her er området

Området hvor Wega Mining ASA har søkt utmål til, ligger ved Ulveryggen cirka to-tre km sørvest for Repparfjordbotn i Kvalsund.

Det er 600 meter bredt og tre kilometer langt. Selve malmforekomsten er cirka 30-50 meter bred og cirka to kilometer langt, og ligger mellom 300 og 400 meter over havet.

Selskapet Nussir AS har søkt litt lenger nordvest i samme område.

Gruveområder i Kvalsund

Kart: Finnmarkseiendommen

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen