Hopp til innhold

– Ingen seier med gruve-nei

600 meter bred og tre kilometer langt er området Finnmarkseiendommen ikke vil ha gruvevirksomhet i.

Styreleder Berit Ranveig Nilsen og direktør Jon Meløy

Styreleder Berit Ranveig Nilsen og FeFo-direktør Jon Meløy.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er ikke en seier når styret er delt, sier FeFo-styreleder Berit Ranveig Nilssen til nrk.no/sami.

Med hennes dobbelstemme ga Finnmarkseiendommen en negativ uttalelse til søknaden fra gruveselskapet Wega Mining ASA. Selskapet vil hente ut kobber i Repparfjorden i Kvalsund.

HØR: - Ingen seier, sier styreleder Nilssen

LES OGSÅ: – Vi følger finnmarksloven

Finnmarks totale areal er på 48.649 kvadratkilometer, og det meste eies av Finnmarkseiendommen (FeFo). Området hvor Wega Mining vil ha virksomhet er på 1,8 kvadratkilometer.

(Se kart nederst i saken).

– Siste ord er ikke sagt

Erling Fløtten og de to andre styremedlemmene som fylkestinget i Finnmark har valgt, er skuffet.

– Siste ord er jo ikke sagt ettersom søknaden nå skal avgjøres av Næringsdepartementet. Jeg håper departementet har en mer romslig tankegang, sier Fløtten til nrk.no/sami.

HØR: - Skuffende, sier styremedlem Fløtten

Styreleder Berit Ranveig Nilssen understreker at de ikke har gått imot å gi utmål til selskapet.

– For meg er det viktig å få en konsekvensutredning. Allerede på 1970-tallet ble det sagt at det skulle gjennomføres en slik utredning. Derfor er det viktig å få fram alle sider ved en drift før vi kan avgjøre om det skal gis tillatelse til å drive i området, sier Nilssen.

– Flisespikkeri

Styreflertallet viser til at verken Bergmesteren eller Kvalsund kommune har tatt hensyn til reglene om saksbehandling i finnmarksloven. Søknaden fra Wega Mining ASA er heller ikke vurdert i forhold til Sametingets regler om endret bruk av utmark.

Erling Fløtten og Inga Manndal i FeFo-styret.

Erling Fløtten og Inga Manndal i FeFo-styret.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes dette er flisespikkeri, sier Erling Fløtten. – Dette er et område hvor det har vært drift før. Derfor ser jeg ikke så store konsekvenser av gruvedrift her.

Styreleder Nilssen er ikke enig med Fløtten.

– Dette er ikke flisespikkeri. Man er nødt til å se på konsekvensene for de eksisterende næringene i området. Det er viktig å se på hvilken framtid disse arbeidsplassene har hvis det blir gruvedrift. Også eksisterende arbeidsplasser skal ha en framtid, sier hun.

– Dialog med selskapene er viktig

Erling Fløtten er bekymret for signalene som nå sendes ut til bergverksnæringen.

– Vi har i planene våre sagt at vi ønsker å drifte på mineralene som finnes i Finnmark. Det er skapt forhåpninger hos selskapene om at det er kommet nye tider i fylket. Men så, i den første saken vi behandler, med små konsekvenser for reindrifta, så går vi imot, sier han.

Nilssen deler ikke denne bekymringen.

– Mineralselskapene må forstå at det er viktig med konsekvensutredninger. Dette er den første saken av denne type vi har behandlet, og derfor kan vi ikke si at alle søknadene i framtida skal ende på samme måte. Dagens uttalelse vil ikke skape presidens, sier Nilssen.

Hun mener det er viktig for mineralselskapene å ha en dialog med reindrifta.

Her er området

Området hvor Wega Mining ASA har søkt utmål til, ligger ved Ulveryggen cirka to-tre km sørvest for Repparfjordbotn i Kvalsund.

Det er 600 meter bredt og tre kilometer langt. Selve malmforekomsten er cirka 30-50 meter bred og cirka to kilometer langt, og ligger mellom 300 og 400 meter over havet.

Selskapet Nussir AS har søkt litt lenger nordvest i samme område.

Gruveområder i Kvalsund

Kart: Finnmarkseiendommen

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB