NRK Meny
Normal

– Vi følger finnmarksloven

– Det går ikke an å se bort i fra bestemmelsene i finnmarksloven, sier Per A. Bæhr.

Per A. Bæhr og Inga Manndal i FeFo-styret

Per A. Bæhr og Inga Manndal i FeFo-styret.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reindriftas representant i FeFo-styret betrakter uttalelsen som en seier.

– Det blir helt feil når finnmarkslovens bestemmelser ikke er tatt hensyn til i behandlingen av denne saken. Derfor er jeg glad for dagens uttalelse, sier Bæhr til nrk.no/sami.

GULDAL: - Dát lei vuoitu

– Reindrifta og Sametinget oversett

Bæhr mener reindriftas interesser er blitt oversett og neglisert i behandlingen av søknaden til Wega Mining ASA.

– Med dagens uttalelse vil vi vise de øvrige myndighetene at vi følger bestemmelsene i loven.

Styrekollega Erling Fløtten er bekymret for signalene dagens uttalelse sender til mineral- og bergverksnæringen. Per A. Bæhr mener det er liten grunn til det.

– Må finne gode løsninger

– Den beste løsningen for selskapene er å ha dialog og kontakt med reindriftsnæringen. Slik kan vi i forkant se på eventuelle konsekvenser og problemer gruvedrift kan skape for oss. Det viktigste er at vi ikke blir skadelidende og at vi kan beholde arbeidsplassene, sier Bæhr.

Han mener det er mulig å ha gruve- og bergverksvirksomhet i fylket selv om reindrifta disponerer store deler av arealene i Finnmark.

– Det gjelder å finne fram til løsninger og komme til enighet, og det tror jeg er mulig. Klarer man dette, vil selskapene kunne drive trygt og ikke være bekymret for at de skaper større problemer for reindrifta, sier Per A. Bæhr.