Hopp til innhold

Nei til gruvedrift - styreleder avgjorde

Med styrelederens dobbelstemme gikk FeFo-styret imot gruvedrift i Kvalsund.

Erling Fløtten

Styremedlem Erling Fløtten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Berit Ranveig Nilssen

Styreleder Berit Ranveig Nilssen i FeFo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Avstemningen endte 3-3.

Styrerepresentantene som er valgt av Sametinget, sa nei. Blant disse altså styreleder Berit Ranveig Nilssen.

De tre øvrige som er valgt av Finnmark fylkesting, mente FeFo måtte imøtekomme søknaden fra selskapet Wega Mining ASA.

LES OGSÅ: – Ingen seier med gruve-nei

Ikke fulgt loven

I flertallsuttalelsen til søknaden heter det at verken Kvalsund kommune eller Bergmesteren har vurdert den etter Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark.

I tillegg viser flertallet til motstanden fra reindrifta.

– Gruvevirksomhet vil medføre svært vanskelige arbeidsforhold internt i reinbeitedistrikt 22 og vil være til hinder for bruk av flyttevei til Kvaløya for distrikt 2, heter det i uttalelsen.

– Bare store hull blir igjen

Styremedlem Per A. Bæhr som representerer reindrifta i FeFo-styret, sa at saken er prinsipiell stor og viktig. Han var den første som tok ordet og holdt et langt innlegg mot gruvedrift i Kvalsund.

– Reindrifta blir mest berørt, og distriktet har gått sterkt imot. Etter den forrige gruvedrifta var ikke erfaringene gode, og nå kan situasjonen bli verre. Mange kan tvinges til å måtte slutte i reindrifta hvis gruvedrifta gjenopptas, og det er et stort tap.

Per A. Bæhr

Per A. Bæhr.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bæhr viste til arbeidsplassene som kan skapes. Det er anslått at det kan bli mellom 50 og 100 arbeidsplasser.

– Men hva skjer når drifta opphører; hva blir igjen? Det blir bare store dype hull igjen i jorda. Arbeidsplassene vil forsvinne. Vi må huske på at reindriftens arbeidsplasser er varige, og er med på å opprettholde den samiske kulturen, sa Bæhr.

Ikke tatt hensyn til Sametinget

Styreleder Berit Rannveig Nilssen kunne ikke støtte søknaden om utmål.

– Saksbehandlingen er mangelfull. Det er ikke tatt hensyn til saksbehandlingsreglene som framkommer i finnmarksloven. Dessuten er det ikke foretatt noen konsekvensutredninger av ny drift. Det er heller ikke blitt foretatt noen konsekvensutredninger av den forrige gruvevirksomheten. Derfor vil jeg si nei til dette, sa Nilssen.

Styremedlem Erling Fløtten sa at det nå var på tide å sende ut et signal til mineralnæringen.

– Må gi positive signaler

– En viktig sak og er retningsgivende for senere saker som måtte komme. Det ble stilt store forventninger om at man kunne starte leting og drift etter at finnmarksloven kom. I denne saken skal det letes og driftes i et område hvor det har vært drift tidligere. Hvis vi sier nei til denne saken, hvordan skal vi forholde oss til saker som skulle komme senere, sa Fløtten.

Han mente at FeFo må gi signaler nå om at det må kunne driftes på arealene i fylket.

– Jeg tar som en selvfølge for at reindriften får kompensasjon for ulempene gruvevirksomheten måtte medføre, sa Erling Fløtten.

FeFo-styrets representanter fra Finnmark fylkesting

Randi Tennefoss (f.v.), Erling Fløtten og Inga Manndal havnet i mindretall.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter