Hopp til innhold

Erik (89) opplevde krigen på nært hold som guttunge – gledet seg til frigjøringsfesten

Veteran Erik Trosten hadde gjort klar finstasen for å være med på 75 årsmarkeringen av frigjøringsdagen. Men så kom brevet fra statsministeren.

Erik Andreas Trosten

TOK FREM FINSTASEN: Trosten viser stolt frem finstasen han hadde gjort klar til markeringen.

Foto: Privat

Erik Andreas Trosten fra Tana i Finnmark tenker tilbake på dagen. Dagen da krigen kom for alvor.

Han satt på skolebenken i Polmak da krigen brøyt løs.

– Jeg tok det veldig tungt. Nå var det krig. Det var som verdens ende, sier Trosten.

Han var 10 år gammel da krigen startet i 1940. Han beskriver seg selv som en skremt guttunge som hadde tanker litt overalt. Krig var jo ikke noe å kimse over.

Guttungen på skolebenken ville bare rømme hjem til mor og far, men dette var ikke like lett.

Heldigvis hadde han en eldre bror på skolen som fungerte som en stor trygghet for han i den usikre tiden.

– Krigen påvirket jo et barn svært mye, forteller Trosten.

Korona-pandemien utsatte markeringen

8. mai er det 75-år siden andre verdenskrig tok slutt i Norge. 8. mai markeres hvert år for å hedre alle veteraner fra andre verdenskrig og norske soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner.

I år hadde statsminister Erna Solberg invitert Trosten sammen med krigsveteraner og andre som opplevde krigen nært for å hedre de med en festmiddag.

Statsminister Erna Solberg

Statsministeren inviterte flere til festmiddag på rådhuset.

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor / .

Trosten gledet seg til markeringen. Han hadde gjort klar kofta og beltet for anledningen.

Invitasjonen fra selveste statsministeren setter han utrolig høyt.

– Å få brev fra statsministeren det setter jeg utrolig høyt og tar det svært alvorlig,

I slutten av april mottok han et nytt brev fra statsministeren. Festmiddagen ble nå utsatt.

Brev fra statsministeren

Brevet fra statsministeren.

Foto: Privat

«Du var en av dem vi ønsket å invitere til frigjøringsmiddagen. Men som følge av korona-pandemien er vi nødt til å nedskalere frigjøringsmarkeringen.», skriver statsminister Erna Solberg i brevet til Erik.

På grunn av korona-pandemiene ble festmiddagen utsatt til 8. mai 2021. Trosten er enig i denne avgjørelsen.

– Nå bør man ikke arrangere slike store arrangementer, men det er jo selvfølgelig trist, men vi tar det neste år.

Den spreke 89-åringen sier at innbydelsen den står ved lag.

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.