Hopp til innhold

Er disse samepolitikkens «rakkerunger»?

De blir gjerne kalt «kjendispartiet» i Oslos samemiljø – og karet til seg én sametingsplass. – Vi er Sametingets fargeklatt – uten tvil!, sier partiets ferske representant.

Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets

IKKE AKKURAT POLITIKERGRÅTT: Fra venstre: 3.-kandidat Per Heimly, 7.-kandidat Birgit Somby, 1.-kandidat Ann Finbog, 2.-kandidat Inga Anna Helene Fossli og 5.-kandidat Tatjana Kolpus.

Foto: Per Heimly (fotorettsinnehaver) / Samefolkets parti

Dersom du har fulgt med i årets sametingsvalg i Oslo-området, kan du umulig ha unngått å legge merke til dem – gjengen i Samefolkets parti.

Med sin fargesprakende og noe utradisjonelle politikerframferd, og med en valgliste bestående av mer enn én kjendis, har de av enkelte blitt oppfattet som et friskt pust i sametingsvalgkampen.

Skuespiller Mikkel Gaup, kjendisfotograf Per Heimly, og påstått sjaman Eirik Myrhaug har utgjort en betydelig del av partiets valgliste.

Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets

VEIVISER-HJELP: Skuespiller Mikkel Gaup var Samefolkets partis 4.-kandidat i Sør-Norge valgkrets under høstens sametingsvalg. Her sammen med 6.-kandidat Eirik Myrhaug (t.v.), 5.-kandidat Tatjana Kolpus (bakerst), og 1.-kandidat Ann Finbog (t.h.). Sistnevnte ble for aller første gang valgt inn på Sametinget.

Foto: Mikkel Gaup (selfie) / Samefolkets parti

– Må være litt humor også

Og inn på Sametinget ble de valgt – med én representant fra Sør-Norge valgkrets; førstekandidat Ann Finbog.

– Det har vært en lang kamp. Vi var nær å komme inn sist i 2013. Nå tenkte vi at vi må ha noe nytt, sier hun og utdyper:

– Det kan ikke bare være politikk. Det må også være litt humor, samhold og trivsel. Det tror jeg vi har klart å få frem, sier Finbog.

– Nå når vi er kommet inn på Sametinget, så er det klart at vi ønsker å komme i posisjon og utgjøre en forskjell. Vi er Sametingets fargeklatt – uten tvil, sier hun.

Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets

ET PARTI Å «STOLE» PÅ?: Samefolkets partis kandidater i Sør-Norge har ikke vært redd for å fremstille seg selv på en smule original måte, sammenlignet med konkurrerende partier. Fra venstre; Birgit Somby, Tatjana Kolpus, Ann Finbog, Inga Anna Fossli og Per Heimly.

Foto: Per Heimly (fotorettsinnehaver) / Samefolkets parti

Vil samarbeide

Det er en og annen velger som har stusset litt på forholdet mellom Samefolkets parti, og Norges største samiske organisasjon; Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sistnevnte vant som kjent årets sametingsvalg med en oppslutning på 27,6 prosentpoeng.

NSR og deres presidentkandidat Aili Keskitalo inntar dermed med all sannsynlighet sametingsrådet og -posisjonen.

I Oslo, og i resten av landet for øvrig, er Samefolkets parti og NSR konkurrenter med hver sin valgliste.

I landets nordøstligste valgkrets derimot, har Samefolkets parti for tradisjon å stille til sametingsvalget med en felles valgliste med NSR.

– Grunnlaget for samarbeid mellom oss og NSR er jo derfor langt på vei allerede lagt, sier Ann Finbog.

Samefolkets partis kandidater foran Stortinget

PÅ LØVEBAKKEN: Per Heimly (f.v), Tatjana Kolpus, Ann Finbog, Birgit Somby og Inga Anna Helene Fossli.

Foto: Per Heimly

I posisjon og opposisjon på én gang?

Ann Finbog brenner for saker som angår samer som har bosatt seg i byer, slik som samekulturelle bytilbud og samisk språkopplæring.

Hun vil blant annet gjerne ha et eget samisk språksenter for oslosamene.

Overfor avisa Ságat har Finbog ikke nødvendigvis garantert for en uforbeholden støtte til NSR på Sametinget (ekstern lenke – bak betalingsmur).

NSR og samarbeidslista med Samefolkets parti trenger med sine 18 representanter i tillegg støtte fra ytterligere to representanter fra konkurrerende partier for å få flertall.

– Kan Samefolkets parti da bli historisk ved å bli det aller første partiet som havner både i opposisjon og i posisjon på en gang, med tanke på at ditt parti allerede har inngått giftermål med NSR i Østre valgkrets?

– Hvis det mot formodning skulle skje, så vil jo det sende veldig uheldige signaler utad.

– Har Aili Keskitalo ringt deg da?

– Nei.

– Forventer du det?

– Jeg synes det vil være veldig rart om jeg ikke blir oppringt, svarer Finbog.

Lov å forvirres

Statsviter og forsker Jo Saglie

Statsviter og forsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning har fulgt Sametinget i en årrekke, og har satt flere sametingsvalg under lupen. – Ei heller for meg er det godt å si hvorfor NSR og Samefolkets parti opptrer forskjellig i ulike valgkretser, sier forskeren.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK
Áslat Holmberg & Beaska Niillas

REDEGJØR: Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Beaska Niillas.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Det er lov for velgere å erkjenne noe forvirring med tanke på NSR og Samefolkets parti, mener forsker Jo Saglie.

– Det er ikke alltid så enkelt å forstå forholdet mellom disse to, når de samarbeider i en valgkrets – men konkurrerer mot hverandre i et annet, sier Saglie og legger til:

– Samtidig er forskjellene i de politiske standpunktene deres tilsynelatende ganske liten.

Uenig der – men enig her

NSR-leder Beaska Niillas mener å ha en naturlig forklaring på hvorfor NSR og Samefolkets parti har fellesliste i nordøst, men konkurrerer i andre valgkretser.

– I Østre valgkrets har vi alltid hatt godt samarbeid, og NSR og Samefolkets parti har sammenfallende politikk, sier han.

– I andre valgkretser har vi forsøkt å samarbeide, men da har vi ikke kommet til enighet om hvilket parti som skal få førstekandidaturet. I andre tilfeller har ikke kandidater kommunisert med hverandre, sier Beaska Niillas, men legger til:

– Men det betyr jo ikke at vi ikke kan samarbeide på Sametinget – etter valget.

NRK er kjent med at det i disse dager pågår sonderinger i Oslo mellom NSR og andre lister og partier.

Sterk kritikk mot Sametinget

Gjennom den samiskspråklige avisa Ávvir og i valgkampen har Samefolkets partis ferske sametingsrepresentant, Ann Finbog, tidligere beskyldt Sametinget for å ha distansert seg fra vanlige folk (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Hun mener at representantene har vært mer opptatt av makt og posisjoner enn samarbeid og politiske saker.

– Folk må føle eierskap til Sametinget. Hvis folk ikke gjør det, så er ikke Sametinget interessant. Sakene på Sametinget må være relevante for den jevne mann og kvinne.

Spillet om makt og posisjoner er ikke bra for det samiske folk, sier Ann Finbog, og peker på bruduljen som oppstod under sametingsbudsjettbehandlingen i desember 2016.

Det endte som kjent med at NSR ble kastet fra sametingsrådsmakten av Arbeiderpartiet og daværende Ap-representant Vibeke Larsen, som senere brøt ut av Ap etter partiinterne uenigheter.

Kong Harald V åpner Sametinget den 11. oktober (ekstern lenke).

Korte nyheter

 • 12-jahkásaš čukkohallan Suomas

  Oulus, Suomas leat duorastat eahkeda arresteren njealjátlot jahkásaš albmá maŋŋel go niibbiin čuggii 12-jahkásaš gándda, geas lea sisafárrejeaddji duogáš.

  Almmái maid viehkalii nuppi gándda maŋŋái, gii lei fárrolaga čukkohallan gánddain.

  Politiijat dieđihit ahte albmás leat olgešekstremalaš guottut. Son lea dál áššáiduvvan guovtti goddingeahččaleamis.

  Dan dieđiha YLE.

 • Davviguovllus ballet eanemusat soađis Norggas

  Les på norsk.

  Norgga golmma davimus fylkka ássit ballet soađis eanet go muđui Norggas. Unnimusat fuolastuvvet oaivegávpoga ássit.

  Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus ballet 43,2 proseantta soađis, ja Østlánddas ges ballet 26,6 proseantta, čállá Forsvarets forum.

  InFact lea čađahan oaiviliskama.

  Oslo ássit eai vuorjašuva soahtebalu geažil seammá ládje, dušše 28,5 proseantta vástidedje juo gažaldahkii ahte balletgo Norgga šaddamis soahtedillái.

  – Romssas ja Finnmárkkus leat máŋga militearabása, nu ahte dihtomielalašvuohta lea stuorát go eará guovlluin Norggas, vaikko soahteáitta lea unni, dadjá Beardu suohkana sátnejođiheaddji Toralf Heimdal (Sp).

 • NRK Sápmi gidde iežas Facebook ja Instagram kontoid

  Les på norsk.

  Geassemánu 18.beaivve gidde NRK Sápmi iežas Facebook ja Instagram kontoid.

  Dát mearkkaša ahte don it šat oaččo ođđasiid daid bokte.

  Sivvan dasa lea go NRK háliida leat unnit sorjavaš goalmmát beliin, ja áigu baicca návccaid atnit almmuhit iežas vuođđovuogádagain – NRK.no, NRK Radio ja NRK TV.

  Háliidatgo ođđasiid Sámis? NRK.no:s sáhtát válljet Sápmi iežat guovlun - ja oažžut eanet sámi ođđasiid njuolga NRK.no bokte.

  Oaidnalit NRK TV:s, NRK Radios ja NRK.no:s!

  18. juni stenger NRK Sápmi våre kontoer på Facebook og Instagram. Det vil si at du ikke lengre får oppdateringer fra disse kontoene. Grunnen er at NRK vil være mindre avhengig av tredjeparter, og bruke kreftene på bedre publisering på egne plattformer - NRK.no, NRK Radio og NRK TV.
Ønsker du å bli bedre oppdatert fra Sápmi? På NRK.no kan du velge Sápmi som ditt område – og få flere samiske nyheter direkte på NRK.no.
Vi ses på NRK TV, NRK Radio og NRK.no! 😊