Disse 39 skal representere deg de neste fire år

95 prosent av stemmene er klare. Bare tre valgkretser gjenstår. Norske Samers Riksforbund gjør rent bord og får klart flertall.

Sametingets administrasjonsbygg med plenumstårnet i bakgrunnen

MANGE NYE FJES: Etter årets valg blir det mange nye ansikt som skal representere det samiske folk i Norge.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Kun tre valgkretser har ikke fått telt alle stemmesedlene, men i disse tre valgkretsene gjenstår kun 0,2 prosent. Dermed er mandatfordelingen etter alt å dømme klar.

NSR blir ikke bare desidert største parti, men har også 8 representanter blant de 10 yngste. De fem yngste tilhører også NSR.

– NSR har lagt inn mye krefter for å rekruttere ungt. Blant annet så har partiet en lærlingordning, og jeg tror alle av de yngste som nå komme inn har vært med i denne ordningen, sier den yngste av de alle, Piera Heaika Muotka (25), til NRK.

Piera Heaika Muotka (NSR)

YNGST: Piera Heika Muotka (NSR) er med sine 25 år den yngste representanten som er valgt inn på Sametinget i perioden 2017–2021.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

25-åringen blir å representere NSR fra Sør-Norge valgkrets.

Her er de ti yngste på Sametinget fra i høst:
Piera Heaika Muotka (25, NSR), Aili Guttorm (26, NSR), Sandra Márjá West (27, NSR), Márja-Liissa Partapuoli (27, NSR), Mikkel Eskil Mikkelsen (28, NSR), Inger Eline Eriksen Fjellgren (30, Árja), Runar Myrnes Balto (30, NSR), Sandra Andersen Eira (31, NSR), Jovna Vars Smuk (34, NSR) og Lars Filip Paulsen (38, Høyre). Alderen er beregnet ut ifra fødselsår.

827 stemmer «nullet ut»

NRK har sett på tallene fra valgresultatet, og det viser seg at over sju prosent av velgerne ikke får noen til å representere seg på Sametinget.

Listene til Šiella, Samenes folkeforbund, Samedemokratene/Šiella, Jiehkkevárri, Sámieana, Fastboendes Liste på Sametinget og Sosialistisk Venstreparti har fått hele 827 stemmer, noe som utgjør 7,2 prosent av stemmene totalt. Ingen av disse får inn en eneste representant.

Selv om det er flere stemmer enn for eksempel Nordkalottfolket får til sammen med sine 756 stemmer. Disse 756 stemmene får tre representanter inn.

Árjas leder Trond Einar Karlsen måtte innse at partiet hans er sametingsvalgets store taper, og mister 3 av sine 4 mandater. Han har tidligere uttalt til NRK at han mener de små listene ødelegger for hverandre.

– Det er åpenbart at man ødelegger for hverandre. Når man ser på stemmetallene er det mange stemmer som når nesten opp, og de stemmene blir egentlig nullet ut, sa Karlsen til NRK.

Her er oversikten over dem som kommer inn

Gáisi valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 2 (0), Frp 0 (-1), Árja 0 (-1). Totalt 5.

NSR: Henrik Olsen, Sandra Márjá West og Niko Valkeapää. Ap: Bjørn Inge Mo og Synnøve Søndergaard.

Nordre valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: Nordkalottfolket 2 (0), NSR 2 (+1), Ap 1 (0), Frp 1 (0). Totalt 6.

Nordkalottfolket: Toril Bakken Kåven og Tor H. Mikkola. NSR: Silje Karine Muotka og Nils Mikkelsen Utsi. Ap: Ronny Wilhelmsen. Frp: Arthur Tørfoss.

Sør-Norge valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (0), Ap 1 (0), Nordkalottfolket 1 (0), Samefolkets Parti 1 (+1). Totalt 6.

NSR: Tor Gunnar Nystad, Aili Guttorm og Piera Heaika Muotka. Ap: Jørn Are Gaski. Nordkalottfolket: Kjellrun Wilhelmsen. SFP: Ann-Elise Finbog.

Sørsamisk valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 2 (+1), Ap 1 (0), Åarjel-Saemiej Gielh 1 (-1). Totalt 4.

NSR: Nora Marie Bransfjell og Björn Thomas Åhrén. Ap: John Kappfjell. Åarjel-Saemiej Gielh: Ellinor Marita Jåma.

Vesthavet valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 1 (0), Høyre 1 (0). Totalt 5.

NSR: Mikkel Eskil Mikkelsen, Runar Myrnes Balto og Ann Karin Kvernmo. Ap: Arild Pettersen Inga. Høyre: Lars Filip Paulsen.

Ávjovárri valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 1 (-1), Guovdageainnu Dálon searvi 1 (+1), Johttisápmelaččaid listtu 1 (0), Sp 1 (+1), Árja 1 (-1). Fastboendes liste 0 (-1). Totalt 8.

NSR: Aili Keskitalo, Mathis Nilsen Eira og Sandra Andersen Eira. Ap: Kåre Olli. Guovdageainnu Dálon searvi: Isak Mathis O. Hætta. Johttisápmelaččaid listtu: Berit Marie P.E. Eira. Sp: Hans Ole Eira. Árja: Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Østre valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: Ap 2 (0), NSR/SfP 2 (0), Sp 1 (+1), Høyre 0 (-1), Árja 0 (-1). Totalt 5.

Ap: Elisabeth Erke og Tom Sottinen. NSR/Sfp: Márja-Liissa Partapuoli og Jovna Vars Smuk. Sp: Cecilie Hansen.

Oppslutning og mandatfordeling

Oppslutning i sametingsvalget 2017

Oppslutning per parti med endring fra 2013.

Árja

7.8
3.7 prosentpoeng ned fra 2013
882 stemmer

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

16.9
3.9 prosentpoeng ned fra 2013
1901 stemmer

Dáloniid Lista Sámediggái/Fastboendes Liste på Sametinget

0.7
1.9 prosentpoeng ned fra 2013
76 stemmer

Guovdageainnu Dálon Searvi

1.6
1.6 prosentpoeng opp fra 2013
177 stemmer

Guovddášbellodat/Senterpartiet

7.6
2.9 prosentpoeng opp fra 2013
858 stemmer

Jiehkkevárri

0.7
0.7 prosentpoeng opp fra 2013
82 stemmer

Johttisámiid Listu/Flyttsamelista

2.6
0.8 prosentpoeng ned fra 2013
291 stemmer

Nordkalottfolket

6.7
2.4 prosentpoeng opp fra 2013
756 stemmer

Norgga Sámiid Riikasearvi Sámeálbmot Bellodat

4.4
0.3 prosentpoeng ned fra 2013
493 stemmer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

27.6
3.7 prosentpoeng opp fra 2013
3107 stemmer

Olgeš/Høyre

6.3
0.6 prosentpoeng ned fra 2013
709 stemmer

Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

7.6
1.2 prosentpoeng ned fra 2013
858 stemmer

Sámeálbmot Bellodat

1.9
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
218 stemmer

Sámieana

0.7
0.7 prosentpoeng opp fra 2013
78 stemmer

Sámiid Álbmotlihttu/Samenes Folkeforbund

1.8
1.8 prosentpoeng opp fra 2013
205 stemmer

Šiella

2.2
2.2 prosentpoeng opp fra 2013
244 stemmer

Sosialisttalaš Gurutbellodat/Sosialistisk Venstreparti

0.2
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
25 stemmer

Åarjel-Saemiej Gielh

1.5
0.5 prosentpoeng ned fra 2013
172 stemmer

Earat/Andre

1.0
2.5 prosentpoeng ned fra 2013
117 stemmer

Namakeahtes/Blanke stemmer

0.0
Ingen endring siden 2013
162 stemmer
KILDE: Valgdirektoratet

I landsfordelingen er 94,5 prosent av stemmene telt.

Mandatfordeling i sametingsvalget 2017

Sammenliknet med sametingsvalget i 2013.

Árja

1 mandater
3 ned fra 2013

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

9 mandater
1 ned fra 2013

Dáloniid Lista Sámediggái/ Fastboendes Liste på Sametinget

0 mandater
1 ned fra 2013

Guovdageainnu Dálon Searvi

1 mandater
1 opp fra 2013

Guovddášbellodat/ Senterpartiet

2 mandater
2 opp fra 2013

Jiehkkevárri

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Johttisámiid Listu/ Flyttsamelista

1 mandater
Ingen endring siden 2013

Nordkalottfolket

3 mandater
Ingen endring siden 2013

Norgga Sámiid Riikasearvi Sámeálbmot Bellodat

2 mandater
Ingen endring siden 2013

Norgga Sámiid Riikkasearvi

16 mandater
5 opp fra 2013

Olgeš/Høyre

1 mandater
1 ned fra 2013

Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

1 mandater
1 ned fra 2013

Sámeálbmot Bellodat

1 mandater
1 opp fra 2013

Sámieana

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Sámiid Álbmotlihttu/ Samenes Folkeforbund

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Šiella

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Sosialisttalaš Gurutbellodat/Sosialistisk Venstreparti

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Åarjel-Saemiej Gielh

1 mandater
1 ned fra 2013

Earat/Andre

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Namakeahtes/ Blanke stemmer

0 mandater
Ingen endring siden 2013
KILDE: Valgdirektoratet