Hopp til innhold

Emil Kárlsen lávllui ráfilávlaga ruoššagillii

Lávlla sáme- ja ruoššagillii čuozai njuolgga olbmuid váimmuide. Juoigi, lávlu ja lávllačálli ieš lohká lávlaga sáttasátni lea ráfi.

Emil Kárlsen Riddu Riđus

LIGGII VÁIMMUID: Dán vuoru lei Emil Kárlsen okto lávddi alde masá olles konsearttas. Dása orro olbmot liikomin.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mun čállen dien lávlaga ovttas Ruošša beale skihpáriin. Dat šattái proteastalávllan Ukraina-Ruošša soađi vuostá, čilge Emil Kárlsen NRK Sápmái.

Lávlla «Min áiggis - Ближе, чем кажется» máidnu ráfi ja cuiggoda soađi.

– Mii fertet suodjalit min máilmmi ja doallat min máilmmi gieđas. Dat mearkkaša suodjalit dan. Dáhpáhusat leat lagabut go dan maid mii jáhkkit. Fertet respekteret nuppiideamet ja guldalit nuppiideamet, ávžžuha Kárlsen.

Kárlsen šattai fáhkka ráhkkanišgoahtit čuožžut Riddu Riđu lávddi alde go bođii diehtu, ahte Katarina Barruk ii sáhttán boahtit.

Emil Kárlsen

LÁVLLUI RUOŠŠAGILLII: Emil Kárlsen orru leamen dakkár dáiddár gii ii bija rájáid iežas dáidagii.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Slava Ukraini

Njeallje ovttaskas Ruošša bealde sápmelačča oassálastet dan jagi Riddu Riđus.

Sii leat hirbmat ilus go sápmelaš násti gudnejahttá sin lávlagiin ruoššagillii.

– Dat lea áibbas buorre. Mun liikon go son lávlu, ahte mii buohkat leat vieljat ja oappát. Mii sápmelaččat gullat seammá bearrašii. Mii eallit Norgga, Suoma, Ruoŧa ja Ruošša bealde. Dát lávlla lea nu fiinnis ja Emil lávlu áibbas buori ruoššagillii, deattuha Bolšunov.

– Munnje mearkkaša olu gullat dan. Mun lean hui giitevaš dasa ja anán árvvus gullat dan. Hui somá gullat. Sávan soahti fargga nohká. Slava Ukraini (Gudni Ukrainai), lohká Kárlsen.

Semen Bolšunov ja Arina Shaborshina

STUORRA GUDNI: Semen Bolšunov (gurut bealde) filbmii iežas giehtatelefovnnain go Emil Kárlsen lávllui ruoššagillii. Arina Shaborshina (olgeš bealde) spieččui gieđaid ja mojohalai.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dát lávlla lea hirbmat fiinna skeaŋka midjiide Ruošša beale sápmelaččaide. Mii eat leat nu gallis dáppe Riddu Riđu, dušše njealjis, čilge Bolšunov.

Almmuhan skearru

Emil Kárlsen (25) lea bajásšaddan Čávkkusis Omasvuonas, muhto ássá Romssas.

Son lei Resirkulert nammasaš joavkku lávlu ja gitárista.

Son lei Riddu Riđu jagi 2019 nuorra artista.

– Váivi go Katarina Barruk ii boađe. Dá lei okta konsearttain masa mun áigon. Seammás lea somá go fas beasan čuojahit dáppe Riddu Riđus, lohká Kárlsen.

Diibmá almmuhii Emil Kárlsen skearru «Nagirvárrái» ovttas artisttain Lávre. Lávre lei bearjadaga konsearttas mielde lávddi alde moadde lávlaga lávlumin.

Lávlla «Min áiggis - Ближе, чем кажется» lea skearrus.

Semen Bolšunov

MOJOHALLÁ: Semen Bolšunov lea hirbmat duhtavaš dán jagi festiválain.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir