Hopp til innhold

Ella Marie Hætta Isaksen oaččui dán jagáš Áillohaš-bálkkašumi

2016 vuittii Ella Marie Hætta Isaksen Sámi Grand Prixa lávllaoasi. Gávcci jagi maŋŋel oažžu son ovtta Sámi eanemus árvofámolaš musihkkabálkkašumiin seamma lávdde alde.

Ella Marie Hætta Isaksen
Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi musihkkafestivála

Les på norsk.

Artista, aktivista ja neavttár Ella Marie Hætta Isaksen (26) gudnejahtto dán jagaš Áillohaš musihkkabálkkašumiin.

Dá lea stuorámus gudni maid goasse lean ožžon iežan karriearas, dadjá Ella Marie.

NRK hálešta suinna oanehis áiggi maŋŋel go oaččui dieđu ahte son lea jagaš Áillohaš-bálkkašumi vuostáiváldi. Dalle ii lean diehtu vel riekta vuddjon.

Mun lean álo dadjan ahte dát bálkkašupmi lea dat mii soaitá eanemus mearkkašit oažžut iežan karriearas.

Ella Marie Hætta Isaksen, Gozuid Alde

BAJIMUSAS: Ella Marie Hætta Isaksen lea álo jurddašan ahte Áillohačča musihkkabálkkašupmi lea bajimusas buot bálkkašumiin.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback

Juohke jagi juhkkojuvvo musihkkabálkkašupmi Sámi Grand Prixas, ja rehkenastojuvvo dego Sámi stuorámus musihkkabálkkašupmi.

Maŋemuš jagiid lea Ella Marie vuoitán olu bálkkašumiid, sihke neaktima ja aktivisma dihte. Dáid bálkkašumiid eai leat sámi organisašuvnnat juohkán.

Ella Marie Hætta Isaksen

BÁLKKAŠUMIT: Ella Marie bálkkašumiid gaskkas leat earret eará Brobyggerprisen, Zola-bálkkašupmi ja Fritt Ords honnør.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Áillohaš-bálkkašupmi gis juhkkojuvvo Guovdageainnu suohkanis ja Guovdageainnu sámi searvvis.

Dat juhkkojuvvo sámi álbmogis. Lea dat mii dahká ahte dát mearkkaša nu olu, dadjá Ella Marie.

Vuođuštusas bidjet vuođđun mu rahčamuša sámi álbmoga ovddas, ja ahte das leamaš mearkkašeapmi mu iežan álbmogii. Dát njuorrasmahtta gitta váibmoruohttasii, son lasiha vel.

Álggii Sámi Grand Prixas

2016 searvái Deanu nieida Sámi Grand Prixii ja faskii gal maid vuoittu lávlunoasis.

Sámi Grand Prix šattai vuolggasadji su karrierii. Jagi maŋŋel ásahuvvui Isák-joavku, ja dan rájes lea karrieara dušše mannan ovddasguvlui.

2018 searvái Ella Marie NRK-prográmii Stjernekamp, man nai vuittii.

Ella Marie Hætta Isaksen

HIRPMAHUVVO: Olusat hirpmahuvvo go Ella Marie Hætta Isaksen 2018 rohttestii iežas veršuvnna Máze luođis.

Foto: NRK

Son lea ožžon olu fuomášumi iežas lávlagiid ovddas, sihke Sámis ja olggobealde Sámi. Lávlla «Sorry», maid ráhkadii DJain ja musihkkabuvttadeddjiin Alan Walkeriin, lea otná dáhtonis čuojahuvvon badjel 55 miljovnna geardde.

2023 heaittihuvvui Isák joavku, ja njukčamánus dán jagi almmuhii Ella Marie iežas vuosttaš sololávlaga. Lávlla lea dedikerejuvvon su oabbái gii guddojuvvui eret bolesiin Fovse-akšuvnnaid oktavuođas guovvamánus ja njukčamánus diibmá.

Loga maid: Háliidit sáhkohit Fovse-akšunisttaid 6000 ruvnnuin

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Dán áigge bargá son iežas vuosttaš skearruin soloartisttain. Geasset galgá čuojahit moadde konsearta, ja sávvá almmuhit eambbo musihka boahtte jahkái.

Áillohaš-bálkkašupmi šaddá liige jođihanfápmu bargui ovddasguvlui.

Lea váttis dovdat ahte ánssášan bálkkašumi ollásit. Dalle šaddá dát dego motivašuvdna reasta iežan eallimii bargat dasa ahte ánssášan dán.

bycecilia
Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi musihkkafestivála
Beassašlávvordaga lágiduvvui Sámi Grand Prix Guovdageainnus/ På påskeaften ble Sámi Grand Prix arrangert i Kautokeino.

Loktii sámi musihkka ođđa dássái

Áillohaš musihkkabálkkašumi ásahii Guovdageainnu suohkan ja Guovdageainnu Sámesearvi 1993:s gudnin Áillohažžii su 50 jagi beaivvi oktavuođas.

Dat galgá geigejuvvot artisttaide, juigiide, musihkkáriidda, jovkui dahje earáide geat Áillohačča vuoiŋŋa mielde leat bargan sámi musihka ovddidemiin.

Musihkkabálkkašupmin lea diploma ja 20.000 ruvnnu, man Guovdageainnu sámi searvi ja Guovdageainnu suohkan addet. Vuoiti beassá maid orrut Áillohačča Lásságámmis.

Loga eambbo Áillohačča birra dás.

Elle Mari Dunfjell Oskal lea stivraláhttu Guovdageainnu sámi searvvis ja lohká leat váttis čállit vuođuštusa mii govvida buot maid Ella Marie lea bargan ja olahan.

Mii livččiimet sáhttit hupmat su birra máŋga diimmu, eat ge livčče namuhit seamma ášši guktii, joatká son.

Intervju-Elle-Mari-Dunfjell-Oskal

MÁŊGA SIVA: Elle Mari Dunfjell Oskal lea Guovdageainnu sámesearvvi stivralahttu. Son čujuha máŋgga sivaide dasa manne Ella Marie Hætta Isaksenii geigejuvvo bálkkašupmi

Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK

Ovttas Isák joavkkuin lea Ella Marie lokten sámi musihka ja juoigama ođđa dássái.

Sii leat dahkan sámi musihka čaffadin stuorraservodahkii ge. Nu son lea bargan Áillohačča vuoiŋŋa mielde, dadjá Oskal.

Dasa lassin lea bálkkašumi vuoiti leamaš nana politihkalaš jietna, ja son lea leamaš guovddáš ságadoalli Fovse-akšuvnnain.

Eará Fovse-akšunisttat leat muitalan jury ahte Ella Marie lea mearkkašan ollu olles jovkui akšuneremiin, ja ahte son almmolaš olmmožin lea váldán olu badjelasas.

Son lea váldán ollu dain heajos beliin mat sis leat leamaš. Nu son lea suddjen earáid, ja dainna leat sii illosat, dadjá Oskal.

Loga olles vuođuštusa:

Les «alt» om Sámi Grand Prix Hvem, hva, når?

sgp lex

Korte nyheter

 • Glimtas vuoitu rátkkačiekčamiin

  Bodø/Glimt vuittii maŋŋebárgga 4-0 latvialaš RFS vuostá. Dát lei vuosttaš guovtti čiekčamiin maid sii čikčet RFS vuostá kvalifiseren dihte Meašttirliigái.

  August Mikkelsen (2), Ulrik Saltnes ja Oscar Kapskarmo báhče spáppa mollii.

  Glimt-RFS Ulrik Saltnes og August Mikkelsen

  Drømmestart for Glimt i Mesterliga-kvaliken: Knuste RFS på Aspmyra

  Den norske serielederen kjørte over RFS og seiler mot avansement til neste runde. August Mikkelsen (23) og Ulrik Saltnes (31) gjorde til tider som de ville på Aspmyra.

 • Oslo Børs njiedjan – Hydro gahččan garrasit

  Les på norsk.

  Oslo Børs váldoindeaksa njiejai 0,39 proseantta ja gahčai 1446,85 čuoggái. Hydro-oasus njiejai 4,67 proseantta maŋŋá go ovdanbuvttii heajos doaibmabohtosa.

  Alumiidnabuvttadeaddji Norsk Hydro dinii 5,84 miljárdda ruvnno dán jagi nuppi njealjádasjagi. Seamma njealjádasjagis diibmá dinii fitnodat 7,1 miljárdda ruvnno.

  Njiedjan lei stuorát go dan maid guorahallit vurde, čállá E24.

  Vår Energi maid ovdanbuvttii njealjádasjagi bohtosiid maŋŋebárgga, muhto oasus lassánii Hydro ektui. Olju- ja gássafitnodat boađus ovdal vearu lassánii 1 miljárdda dollárii dán jagi nuppi njealjádasjagi, ja oasus lassánii 0,57 proseantta maŋŋebárgga.

 • Øst-Finnmark er værvinner fremover

  Selv om været snur i Nordland, Troms og etter hvert Vest-Finnmark, så vil det holde seg stabilt i Øst-Finnmark.

  – Det ser ut til å holde seg med oppholdsvær i østlige områder. Og at det ellers blir litt regn på torsdagen, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

  Hun sier at det vil bli litt kaldere i fylket på torsdagen, også i øst, men at dette er forbigående.