Folk vet byene deres er samiske – men Elisabeth (28) mener det samiske kunne vært mere synlig

Bodø kommune vil nå skilte flere steder i byen på samisk, frivillig. Også byene Alta, Tromsø og Oslo planlegger å styrke det samiske.

Elisabeth illing

SYNLIG: Elisabeth Illing tror at skilting på både samisk og norsk vil gjøre det lettere for alle å finne fram.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Det samiske har tidligere ofte gått i glemmeboken.

Men en fersk spørreundersøkelse laget av Sentio Research for NRK, konkluderer nå med at befolkningen ikke glemmer det samiske perspektivet.

Hele 83 % kjenner til de underskrevne avtalene mellom Sametinget og de «samiske storbyene» Oslo, Tromsø, Alta og Bodø.

En slik samarbeidsavtale er frivillig for byene og er laget blant annet for å styrke samisk språk og kultur i storbyene.

Og nå skal for eksempel rådhuset og biblioteket i Bodø skiltes også på samisk språk, samt en skole og en barnehage.

Bodø Bibliotek skilt

SAMISKE SKILT: Bodø Bibliotek skal innen et halvår bli skiltet på samisk, ifølge rådmannen.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Ikke lovpålagt – men frivillig

Bodø er ikke lovpålagt å skilte sine institusjoner på samisk, men samarbeidsavtalen som Bodø skrev under med Sametinget i 2015 har allikevel inspirert til dette.

Sametinget og Bodø kommune samarbeid

SAMARBEIDSMØTE: Onsdag var det et samarbeidsmøte mellom Bodø og Sametinget. Fra venstre ser vi Randulf Gryt som er leder i komiteen for oppvekst og kultur i Bodø kommune, Ida Maria Pinnerød ordfører i Bodø, Til venstre er Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og sametingsråd Silje Karine Muotka

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– Det er korrekt at vi ikke er lovpålagt å skilte på samisk, men Bodø mener det er rett å gjøre dette allikevel. En slik samarbeidsavtale har vært med på å løfte dette frem, bekrefter rådmann Rolf Kåre Jensen til NRK.

Og det er altså en slik avtale som de spurte kjenner til, ifølge spørreundersøkelsen.

Rådmannen mener nå at Bodø er i gang med arbeidet om å bli mer synlig med det samiske.

– Vi er stolte over at vi flagger med det samiske flagget. Jeg tror at skiltene vil komme opp i år.

Rolf Kåre Jensen

Rådmann i Bodø Rolf Kåre Jensen.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– Jeg vet at når det skiltes på ditt eget språk, så gjør det noe med identiteten din. Så jeg tror at samer kjenner stolthet når de ser samisk synlig, mener rådmannen.

– Preget av fornorskning

Ordføreren i Alta er enig i at en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de fire byene Alta, Tromsø, Oslo og Bodø er med på å gjøre det samiske mere synlig.

Det var byen Tromsø som fikk den første avtalen blant de «samiske storbyene».

Jonas Stein Eilertsen (f.v.), Laila Susanne Vars og Jens Johan Hjort

FØRSTE BYAVTALE: Her presenterer byråd i Tromsø Jonas Stein (f.v.), daværende visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars og daværende ordfører Jens Johan Hjort samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune. Dette skjedde på rådhuset i Tromsø 12. mars 2013.

Foto: Sametinget

– Vi er et samfunn som fortsatt er preget av fornorskningen. En slik samarbeidsavtale er en viktig påminnelse for å arbeide for det samiske, minner ordfører i Alta, Monica Nielsen.

Fornorskning er et samlebegrep for den systematiske forfølgelsen som samer ble utsatt for fra 1850 tallet frem til moderne tid av myndighetene.

Nå gransker en egen kommisjon fornorskningen som gjorde at mange samer mistet språket sitt og ikke turte å være samisk i offentligheten.

Alta kommune fikk på plass den frivillige samarbeidsavtalen med Sametinget forrige vinter.

– Vi er i en startfase her og avtalen er så fersk at vi enda ikke har evaluert den. Det som er bra at er at vi får møtepunkter årlig slik at disse avtalene blir fulgt opp, sier Monica Nielsen.

Hun viser til at Alta kommune for eksempel har fokus på kulturelle hendelser, som for eksempel Sami Music Week, der det blir delt ut flere priser til samiske artister.

– Vi har også fokus på for eksempel Alta Live og hundeløpet Finnmarksløpet, forteller hun.

Glad for samisk fremgang

Samarbeidsavtalene er noe forskjellig fra by til by. Men de fleste avtalene har fokus på barnehager, skoler, eldre og kultursatsinger.

Noen ting reguleres allerede gjennom lover og forskrifter, mens andre ting igjen er flytende eller har ingen lovbeskyttelse.

For eksempel er det ingen lov eller regelverk som sier at det skal være en samisk barnehage med samisk som hverdagsspråk utenfor de samiske forvaltningsområdene. Oslo, Tromsø, Alta og Bodø er utenfor forvaltningsområdet.

– Nå åpner straks for eksempel Alta en slik barnehage med samisk, og det er kjempebra. Derfor nytter det å arbeide med slike samarbeidsavtaler, sier Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

– Jeg syns også at det er spesielt viktig at Bodø nå tar ansvar for å skilte på samisk, spesielt når de nå vil bli Europeisk kulturhovedstad.

Silje Karine Muotka

PASSER PÅ URFOLKSSPRÅK: Sametingsrådets Silje Karine Muotka er klar på at samisk må bli mer synlig, spesielt når det er FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Bodø konkurrerer med tre andre byer om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Sametinget arbeider nå med å få flere byer med på å samarbeide om det samiske. Blant annet ønsker Sametinget dialog med både Kirkens, Hammerfest og Kvalsund i Finnmark, samt Harstad i Troms.

– Vi kommer snart til å undertegne en slik avtale med Trondheim, sier Muotka.

– Legger slike avtaler et press på byene til å ha fokus på det samiske overfor befolkningen?

– Det blir fokus på det samiske. Jeg tror det er et viktig referansepunkt for byene, sier Muotka.

Vil ha mer synlighet

Elisabeth Illing er født og oppvokst i Bodø.

– Jeg har ikke lagt merke til så mye samisk i byen, og jeg syns at det samiske kunne vært mer synlig i byen.

Elisabeth Illing

VIL HA MER SAMISK: Elisabeth Illing gleder seg til flere samiske elementer i bybildet.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Det er en kulturarv vi må ta vare på, sier hun.

Når NRK forteller at noen institusjoner vil bli skiltet på samisk i løpet av dette året, så gleder det henne.

– Jeg syns det er bra. Da blir det lettere for alle å finne frem, sier hun smilende.

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi