Det samiske blomstrer i byene

Hva har Tromsø, Bodø og Oslo tilfelles? De har alle underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget.

Samisk flaggheising ved Stortinget

Samisks flaggheising ved Stortinget.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I dag signeres en historisk samarbeidsavtale mellom Alta og Sametinget, som skal styrke det samiske.

Sjekk hva det betyr for Oslo, Bodø, Tromsø og Alta, som alle har signert en avtale.

Avtalene skal blant annet styrke samisk språk, samfunnsliv og revitalisering.

OSLO:

I 2016 underskrev sametingspresident Aili Keskitalo og Oslo kommune en avtale.

Kampen skoles samiske elever underholder

Kampen skoles samiske elever underholder 6. februar.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Fra da er dette blitt igangsatt:

 • I 2017 fikk Samisk Hus nye lokaler. Samisk Hus holder forskjellige arrangementer og kurs for å synliggjøre det samiske. Samisk hus har også samisk språksenter som fungerer som en samisk språkarena og møteplass.
 • De ser på muligheten til å etablere samisk eldrehjem avdeling på sikt.
 • Samisk kulturuke hvert år.
 • Oslo kommune jobber for å få kommunenavnet på tre samiske språk.

BODØ - BÅDÅDDJO:

I august 2015 underskrev sametingspresident Aili Keskitalo og Bodø kommune en avtale.

Svein Erik Bjørgan fra Bane Nor monterer samiske skilt

Det er satt opp samiske skilt i Bådåddjo.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Fra da er dette blitt igangsatt:

 • Stormen samisk språksenter.
 • Både byens stedsnavnsskilt, universitetet og togstasjonen er skiltet på samisk.
 • Hvert år arrangeres det samisk uke, som var i gang før avtalen.
 • Sist høst åpnet en egen lulesamisk barnehageavdeling.
 • Det samiske fikk stor oppmerksomhet under byens 200-årsjubileum.

TROMSØ - ROMSA:

I 2013 underskrev daværende sametingspresident Egil Olli og Tromsø kommune en avtale.

Samedans i Tromsø

Samedans i Tromsø.

Foto: NRK

Siden da har dette skjedd:

 • På grunn av manglende samiske barnehageplasser i 2016 så etablerte de en egen samisk barnehageavdeling i Sjømannsbyen barnehage.
 • Samisk hus er under arbeid.
 • Prosjektet Vahcca – Samisk reiseliv er i gang. Prosjektet skal kvalitetssikre samisk reiseliv.
 • Samisk kulturuke hvert år.

ALTA - ÁLTÁ

På mandag underskriver Sametinget samarbeidsavtale med Alta kommune.

I avtalen står det blant annet at det skal etableres en samisk barnehage innen 2020.

TRØNDELAG

Trøndelag fylkeskommune og Sametinget undertegnet samarbeidsavtale i 2018 for å styrke arbeidet i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag.

Ifølge Sametingsråd Silje Karine Muotka så jobber Sametinget med samarbeidsavtaler for flere byer i Norge og Trondheim er neste samarbeidsby.