Bådåddjo vil inngå avtale med Sametinget

Bodø kommune ønsker å styrke det samiske. Derfor er de nå i gang med å inngå en avtale med Sametinget som ligner på det opplegget som Tromsø har i dag.

Ole Henrik Hjartøy med Bådåddjo-skilt

FORANKRE: Ordfører i Bådåddjo, Ole Henrik Hjartøy, vil styrke det samiske i Bodø.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Forslaget på avtalen er på høring og håpet er at den blir behandlet i mai, sier Bådåddjo-ordfører Ole Henrik Hjartøy.

Målet med avtalen er å ha et tettere samarbeid med Sametinget, forankre det samiske arbeidet som pågår i kommunen og gjøre det mindre sårbart.

– Bodø er en kommune som har jobbet mye med det samiske. Vi har gode tilbud både i barnehagen og på skolen. Vi har ganske mange barn som får opplæring i samisk. Mange av disse aktivitetene som vi har i Bodø, jobber vi nå med å få til en avtale med Sametinget, opplyser ordføreren.

Ligner på Tromsø

Avtalen vil ligne på den avtalen som Tromsø har inngått med Sametinget, men tilpasset Bodø.

Hensikten med avtalen i Tromsø er å ivareta samisk språk og kultur i kommunen. Denne avtalen inneholder punkter om informasjon, språkopplæring, helse og sosialtjenester og intensjonen om å etablere en permanent samisk møteplass i Tromsø.

I 2004 bestemte bystyret at Bodø skulle få et samisk navn. Syv år etter, i 2011, kom det samiske skiltet som ønsker velkommen til Bådåddjo.