Bådåddjo vil inngå avtale med Sametinget

Bodø kommune ønsker å styrke det samiske. Derfor er de nå i gang med å inngå en avtale med Sametinget som ligner på det opplegget som Tromsø har i dag.

Ole Henrik Hjartøy med Bådåddjo-skilt

FORANKRE: Ordfører i Bådåddjo, Ole Henrik Hjartøy, vil styrke det samiske i Bodø.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Forslaget på avtalen er på høring og håpet er at den blir behandlet i mai, sier Bådåddjo-ordfører Ole Henrik Hjartøy.

Målet med avtalen er å ha et tettere samarbeid med Sametinget, forankre det samiske arbeidet som pågår i kommunen og gjøre det mindre sårbart.

– Bodø er en kommune som har jobbet mye med det samiske. Vi har gode tilbud både i barnehagen og på skolen. Vi har ganske mange barn som får opplæring i samisk. Mange av disse aktivitetene som vi har i Bodø, jobber vi nå med å få til en avtale med Sametinget, opplyser ordføreren.

Ligner på Tromsø

Avtalen vil ligne på den avtalen som Tromsø har inngått med Sametinget, men tilpasset Bodø.

Hensikten med avtalen i Tromsø er å ivareta samisk språk og kultur i kommunen. Denne avtalen inneholder punkter om informasjon, språkopplæring, helse og sosialtjenester og intensjonen om å etablere en permanent samisk møteplass i Tromsø.

I 2004 bestemte bystyret at Bodø skulle få et samisk navn. Syv år etter, i 2011, kom det samiske skiltet som ønsker velkommen til Bådåddjo.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune