Hopp til innhold

Skal granske uretten mot samene: – Jeg blir rørt

Fredag startet det fire år lange arbeidet til sannhetskommisjonen om fornorskning.

Sannhets og forsoningskommisjonen møtes

LANGBORDET: Disse 12 personene har ansvaret for sannhetskommisjonen om fornorskning.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Innen år 2022 skal kommisjonen kartlegge og dokumentere konsekvensene av fornorskningspolitikken og videre forsoningstiltak.

12 personer med ulik bakgrunn var fredag samlet rundt ett langbord på Stortinget.

De neste fire årene skal de samles og gå gjennom enorme mengder med dokumentasjon rundt fornorskningsprosessen som har foregått i Norge.

– Jeg går inn i arbeidet med litt frykt.

– Jobben som skal gjøres de neste fire årene gjør jeg for mitt urfolk for å bevise hvordan vi har blitt påvirket av fornorskningen, sier Liv Inger Somby som er høyskolelektor ved Samisk høgskole.

Laster Twitter-innhold

– Stor ydmykhet

Somby mener at et helt samisk urfolk venter på dokumentasjonen hvilken urett som det samiske urfolket har opplevd. Høyskolelektoren var tydelig rørt under intervjuet og nevnte mot slutten at tårene presset på.

– Jeg er rørt. Det er høye forventninger til kommisjonen og mye jobb gjenstår, men jeg gjør dette med stor ydmykhet, sier Somby.

Den tidligere lederen i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, leder arbeidet med sannhetskommisjonen.

Han går inn i arbeidet med åpent sinn og er villig til å lytte til det samiske folket.

– Det viktigste vil være å dokumentere det vi vet og kan. Så må vi identifisere de hullene i vår kunnskap.

– Deretter må vi trykke på alle de hullene i vårt kildemateriale og høre på levende mennesker som vil fortelle sin historie, sier Høybråten.

sannhets og forsoningskommisjon møtes

MED I SANNHETSKOMMISJONEN: Fremst: Marit Myrvoll, Per Oskar Kjølaas, Liv Inger Somby, Dagfinn Høybråten og Bjørn Arne Steine.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Se til andre sannhetskommisjoner

Tidligere har blant annet Canada og Grønland hatt lignende kommisjoner som har sett på urett mot deres urfolk.

I Canada ble det samlet inn over 6000 vitnesbyrd fra noen av de 154.000 barna som ble tvunget til å forlate hjemmene sine for å vokse opp på internatskoler i Canada.

Resultatet ble publisert i 2015 og har fått kritikk for at lite har vært gjort i etterkant.

– Vi må se hvordan andre urfolk har gjennomført lignende kommisjoner. Samtidig må vi tillegge det samiske perspektivet siden vi strekker oss over fire land, sier Somby.

Korte nyheter

 • Operasjon Dagsverk til Guatemala

  Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Utviklingsfondet som skal støtte urfolksungdom i Guatemala. Målet er å bekjempe sult gjennom klimatilpasning.

  Det er elever i hele Norge som har stemt fram hvilket prosjekt de mener bør få støtte, skriver OD og Utviklingsfondet i en pressemelding.

 • Ohcet Sámedikkis lassidoarjaga ođasmahttimii

  Sámegielbláđi Nuorttanaste jođiheaddjit leat gieskat deaivvadan sámediggeráđiin háleštan dihte bláđi ođasmahttináigumušaid birra.

  – Mii leat digitaliseremen bláđi buvttadeami vai sáhttit bargat seamma lávddiin main mediaásahusat muđuid barget, lohká Nuorttanaste redaktevra, Anne Randi Solbakken.

  Ii leat vuos sáhka dihto ruhtasupmis. Sii leat vuos ožžon dieđuid ortnegiid birra gos sáhttet ohcat lassiruhtadeami maid dárbbašit dása, čilge son.

  – Nuorttanaste ferte ođasmahttit teknologiija vai beassat earret eará podcasta ráhkadit ja ovdamearkka dihte báddet ja buvttadit sálmmaid, lohká Solbakken.

  Sin mihttomearri livčče maid nannet neahttasiiddu, gos olbmot besset lohkat kulturáššiid, giellaáššiid ja dovdduid ja čiekŋalat sámi áššiid birra.

  Nuorttanaste lea maid álgán girjjálašvuođa árvvoštallamiin. Sii árvvoštallet sihke mánáid-, nuoraid ja rávisolbmuid girjjiid, muitala Solbakken.

  Anne Randi Solbakken
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Erke lea ohcan gielddadirektevravirggi

  Guđas dáhtošedje bargat gielddadirektevran Deanus.

  Okta dain lea Guovddášbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke. Son lea maid Deanu musea jođiheaddji.

  Rune Seim, guhte dál doaibmá gielddadirektevran, lea maid ohcan virggi.

  Ávisa ifinnmark dat lea almmuhan ohcciid listtu (dárbbašat čoavddasáni).

  Deanu ovddeš gielddadirektevra, Inger Eline Fjellgren Eriksen heittii 2023:s.

  Elisabeth Erke
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK