Hopp til innhold

Den typiske samen er nå ung og urban

Eivind Yrjan Stamnes (22) er en typisk sametingsvelger. Han bor i en by og er opptatt av samisk språk og kultur.

Eivind Yrjan Stamnes

POLITISK AKTIV: Eivind Yrjan Stamnes studerer sørsamisk ved Nord Universitet. Han vil at alle samiske barn skal få lære samisk, uansett hvor i landet de bor.

Foto: Privat

Stadig større andel av dem som har rett til å stemme i sametingsvalgene bor i byer. Samtidig utgjør de som bor i de tradisjonelle samiske områdene stadig mindre andel, viser forskning.

– Det at flere samer i byene melder seg inn i Sametingets valgmanntall er ubetinget positivt. Det er bra at særlig unge samer engasjerer seg. Mange tar tilbake kulturen og språket, sier Stamnes til NRK.

Den politisk aktive mannen bor i Tønsberg i Vestfold og Telemark fylke.

By og land

Professorene Per Selle, Anne Julie Semb og Kristin Strømsnes har analysert likheter og forskjeller mellom to byer og to landkommuner.

Anne Julie Semb

FORSKER: Anne Julie Semb, professor i Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Foto: Thor Thrane / NRK

Byene er Oslo og Tromsø. Landkommunene er Kautokeino og Karasjok, som betegnes som samepolitisk sentrum.

– Det vil være vanskelig for Sametinget å se bort fra det faktum at en raskt økende andel av velgerne bor i byer, sier Semb.

I dag er det flere registrerte i manntallet i Tromsø enn i Karasjok og Kautokeino.

Alta er den største bykommunen i Finnmark. Der er det flere registrerte enn i Karasjok. Alta har også langt flere enn i «samiske» kommuner som Tana, Porsanger og Nesseby.

– På lengre sikt er det nødvendig å utvikle en mer aktiv bypolitikk for å fremstå som et relevant organ også for den bysamiske befolkningen, mener Semb.

Ennå ingen interessekonflikter

Selle, Semb og Strømsnes mener at endringen i bosettingsmønsteret ennå ikke har utviklet seg til dyptgående interessekonflikter.

– Både bysamene og samene i det samepolitiske sentrum er opptatt av egen situasjon. Samtidig eksisterer et bredere syn på Sametingets virksomhet enn det rent egoistiske, forklarer Semb.

Kor synger under Samenes nasjonaldag på rådhuset i Tromsø

FLERE SAMER: Flere og flere samer i Tromsø melder seg inn i Sametingets valgmanntall. For ordens skyld må det nevnes at bildet er tatt før koronapandemien brøt ut.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Eivind Yrjan Stamnes sin fanesak er i tråd med dette. Han er leder i Aps samepolitiske råd og mener at alle samiske barn og unge skal få opplæring i samisk språk og kultur. Det gjelder alle, uansett om man bor i Tana eller Tønsberg.

– Vi må ta opp kampen for større bevilgninger til Sametinget på statsbudsjettet. Så må vi sørge for at dette kommer til gode både for folk i byene og tradisjonelle samiske kjerneområder, understreker Stamnes.

Det stemmes i plenumssalen på Sametinget

BYTINGET: Et av spørsmålene professorene stiller er om Sametinget må begynne å prioritere bysamene fremfor de som bor i de tradisjonelle samiske områdene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samisk bypolitisk plan

De to største favorittene til å bli den neste presidenten på Sametinget er samstemte når det gjelder strategien videre.

Silje Karine Muotka og Ronny Wilhelmsen

ENIGE: Silje Karine Muotka (NSR) og Ronny Wilhelmsen (Ap).

Foto: NRK

– Vi skal sikre gode tilbud til samene som bor i byene. Vi trenger gode barnehageplasser, skoletilbud og samiske hus hvor samene kan treffes. Samtidig skal jeg jobbe for at det er attraktivt å bo i samiske bygder og lokalsamfunn. Det er viktig for samisk kultur at ikke alle samene bor i by, sier Silje Karine Muotka (NSR).

Ronny Wilhelmsen (Ap) sier dette:

– Sametingets bysatsing må skje gjennom økning i budsjettet slik at det ikke går på bekostning av Sametingets øvrige satsinger. Det er viktig at tilbudene vi allerede har ikke reduseres på grunn av bysatsingen.

Bures / Hei

Leago dus juoga váimmus ja háliidat midjiide dan muitalit? De sáddes midjiide e-poasta. 

pst, dáppe gávnnat buori sisdoalu.

PÅ NORSK: Har du ris, ros eller tips om hva vi i NRK Sápmi bør se på? Kontakt oss da vel. 

Ps. Her finner du godt innhold.

Korte nyheter

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Artista mielas leat doalut dehálaččat

  Odne lágiduvvo «Sápmi på skeiva» doalut Hársttáin. Doaluid ulbmil lea loktet bonju fáttáid sámi servodagas ja lágiduvvo ge bonju kulturjagi oktavuođas.

  Artista Elle Maija Klefstad Bær muitala ahte sutnje leat dákkár doalut hui dehálaččat. Guldal olles jearahallama suinna Veaigesáddagis.

 • Cealká njeallje ukrainalaš guovllu Ruošša guovlun

  Ruošša presideanta Vladimir Putin čađahii bearjadaga áitagiid bákkuin lahttudit stuorra osiid Ukrainas. Stuorra seremoniijas Kremlas vuolláičálle njeallje dokumeantta main bákkuin lahttuda ukrainalaš guovlluid Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Ovddalgihtii lea Putin cealkán ahte buot njeallje okkuperejuvvon guovllut leat sorjjasmeahttumat.