Disse skal sørge for at E6 blir fergefri

Tysfjorden deler Norge i to. Nå skal et nytt styre sørge for at E6 blir fergefri.

Tor Ageir Johansen og Stig Kjærvik

Leder i styringsgruppa for fergefri E6, Tor Asgeir Johansen, og styremedlem Stig Kjærvik, står i spissen for prosjektet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi skal knyte E6 sammen og dermed knyte Norge sammen til ett rike. Vi håper på å få E6 fergefri i løpet av de neste 20 årene.

Det sier Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord og nestleder i Ofoten regionråd.

Fredag ble det etablert en styringsgruppe bestående av fem personer som skal jobbe for en fergefri E6, der Johansen nå sitter som styreleder.

Laster kart, vennligst vent...

Rød strek viser Statens vegvesens forslag, mens Tysfjord kommunes alternativ er den blå.

Norge på langs uten ferge

Det langsiktige målet for gruppa er å få bygget broer over Tysfjorden i Nordland slik at det er mulig å kjøre Norge på langs uten å måtte ta ferge.

– Næringslivet mener at det er en stor utfordring at vi ikke har en fergefri vei. Vi avhengige av gode samferdselsløsninger for å få god vekst i Nord-Norge. Og fergefri E6 er en av hovedutfordringene, mener den nyvalgte styrelederen.

Bli omtalt i Nasjonal transportplan

Men for å få dette til må planene om fergefri E6 inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 – statens langtidsplan for utbygging og veier og andre transportløsninger.

– Våren 2016 skal selskapet fergefri E6 være stiftet. Selskapets mål er å få veiplanene inn på Nasjonal transportplan, forklarer styreleder Tor Asgeir Johansen.

Og forprosjektmidler er allerede på plass.

– Styringsgruppa har fått 150.000 kroner i fra Ofoten regionråd og Tysfjord kommune. Sekretariatet blir Samferdselsforum Nord.

Dette er styret for Fergefri E6

  • Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd
  • Allan Ellingsen, avtroppende varaordfører i Bodø
  • Torkel C. Rørstrand, direktør i Implenia Norge AS region vest
  • Sven-Roald Nystø, tidligere sametingspresident
  • Stig Kjærvik, daglig leder i Samferdselsforum Nord