Disse skal sørge for at E6 blir fergefri

Tysfjorden deler Norge i to. Nå skal et nytt styre sørge for at E6 blir fergefri.

Tor Ageir Johansen og Stig Kjærvik

Leder i styringsgruppa for fergefri E6, Tor Asgeir Johansen, og styremedlem Stig Kjærvik, står i spissen for prosjektet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi skal knyte E6 sammen og dermed knyte Norge sammen til ett rike. Vi håper på å få E6 fergefri i løpet av de neste 20 årene.

Det sier Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord og nestleder i Ofoten regionråd.

Fredag ble det etablert en styringsgruppe bestående av fem personer som skal jobbe for en fergefri E6, der Johansen nå sitter som styreleder.

Fergefri E6

Norge på langs uten ferge

Det langsiktige målet for gruppa er å få bygget broer over Tysfjorden i Nordland slik at det er mulig å kjøre Norge på langs uten å måtte ta ferge.

– Næringslivet mener at det er en stor utfordring at vi ikke har en fergefri vei. Vi avhengige av gode samferdselsløsninger for å få god vekst i Nord-Norge. Og fergefri E6 er en av hovedutfordringene, mener den nyvalgte styrelederen.

Bli omtalt i Nasjonal transportplan

Men for å få dette til må planene om fergefri E6 inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 – statens langtidsplan for utbygging og veier og andre transportløsninger.

– Våren 2016 skal selskapet fergefri E6 være stiftet. Selskapets mål er å få veiplanene inn på Nasjonal transportplan, forklarer styreleder Tor Asgeir Johansen.

Og forprosjektmidler er allerede på plass.

– Styringsgruppa har fått 150.000 kroner i fra Ofoten regionråd og Tysfjord kommune. Sekretariatet blir Samferdselsforum Nord.

Dette er styret for Fergefri E6

 • Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd
 • Allan Ellingsen, avtroppende varaordfører i Bodø
 • Torkel C. Rørstrand, direktør i Implenia Norge AS region vest
 • Sven-Roald Nystø, tidligere sametingspresident
 • Stig Kjærvik, daglig leder i Samferdselsforum Nord

Korte nyheter

 • Hamarøy og Narvik er enige

  Hamarøy kommune overtar gjeld på 91 millioner kroner, skriver Avisa Nordland. Dette skjer tre og et halvt år etter delingen av Tysfjord mellom kommunene Hamarøy og Narvik. Begge parter er fornøyde med å a kommet til enighet, og kommunestyrene skal ta stilling til avtalen etter jul.

  Mulbukttinden (765 moh.) i Tysfjorden.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • 500 bázahusa Oslo čoakkáldagas

  Muhtin čoakkáldagas Oslo Universitehtas leat 500 olbmo bázahusa 50 iešguđetge riikkain. Čoakkáldat ii leat rabas almmolašvuhtii, ja dát bázahusat soitet leat čoggon eahpeehtalaččat. Nu čállá Khrono.

  – Ollu dáin bázahusain bohte koloniijain ja eamiálbmogiin, dadjá Kulturhistorjjálaš musea vuosttašamanueanssa, Jon Røyne Kyllingstad Kronoi.

  Universitehta lea dál guorahallamin čoakkáldaga, oažžun dihtii oppalašgova bázahusain ja bázahusaid historjjá birra, ja go dat lea dáhkkon de árvvoštallet mo daid viidásabbot hálddaša.

  Universitetet i Oslo
  Foto: Dina Johnsen / NRK
 • Suomas divraseamos elrávdnji

  Elrávdnjehaddi lea divrras buot golbma davviriikkain, muhto Suomas lea dál buot divraseamos.

  Elrávdnjemárkan dat stivre hattiid, ja dan vuođđu vuolgá luonddus.

  Go eai leat biekkat, de unno bieggafápmobuvttadeapmi, stuorra eanut buvttadit unnit jiekŋuma geažil, ja dasa lassin leat alla boaldámušhattit Eurohpás.