Regionråd støtter fergefri E6

Vegforum Nord går inn for å etablere et selskap som skal jobbe for en fergefri E6. Nå får de støtte fra regionrådet.

Tor Asgeir Johansen

Nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen jobber hardt for å få broer over Tysfjorden som kan erstatte denne fergekaia.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Grunnen til dette er at det satses i Nord-Norge. Det skjer mye innenfor olje, fiskeri og mineral - og da trenger vi gode infrastruktur på plass. Kanskje kommer vi oss over Tysfjorden uten ferge om 20-25 år.

Det sa nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen i en orientering til Tysfjord kommunestyre tidligere denne uken.

På siste møte i Ofoten regionråd ble det vedtatt å stille seg bak forslaget fra Vegforum Nord om å etablere et Fergefri E6 AS.

– Målet blir å få fergefri E6 omtalt i nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2027. Ofoten regionråd og Vegforum Nord har gitt klarsignal for å etablere et Fergefri E6 AS, sier Johansen.

Nestlederen i Ofoten regionråd viser til at regjeringen har gått inn for å bruke 120 milliarder kroner på å bygge fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

– Man så da at vi ikke kunne sitte med lua i handa lengre i Nord-Norge og ha en ferge på en stamvei gjennom Norge.

Avviser ikke

Regionveisjefen avviser ikke at fergefri E6 kan komme inn i NTP allerede for perioden 2018–2027.

– I forbindelse med denne prosessen blir det åpent for å komme med innspill for slike saker. Vi lager et forslag for etatene som skal være klar i 2016, og den endelig NTP er klar sommeren 2017, sa Torbjørn Naimak til NRK i juli i år.

Det har blitt utført en utredning for E6 mellom Mørsvikbotn og Ballangen der fergefri E6 ble vurdert, opplyste Naimak da.

– Punkt én av konklusjonen er at flaskehalsen som er veien over Hamarøy skal utbedres først. Fergefri krysning vil bli vurdert etter dette.