Hopp til innhold

Nærmere en løsning for fergefri E6

Visjonen om fergefri E6 er ett skritt nærmere en realisasjon.

Lokalpolitiker Lars Filip Paulsen (H) ledet an sammen med regionveisjef Torbjørn Naimak og samferdse

Lokalpolitiker Lars Filip Paulsen (H) sammen med regionveisjef Torbjørn Naimak og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at de har krysset Tysfjorden.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er mange store visjoner, slik som fergefri E6, og det er absolutt et viktig perspektiv å ha, og jobbe for.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen underveis på sin reise gjennom Lofoten, Ofoten og Salten denne uka.

Statsråden hadde nok fått med seg utfordringene når det gjelder samferdsel i denne landsdelen der han blant andre krysset Tysfjord med ferge.

Fergefri E6 har i årtier vært tema, men heller ikke dagens samferdselsminister vil ta dette innover seg.

– Det er jo et enorm strekk som en skal få orden på med både tunneler og bruer. Og så må man bli enige om hvor det skal skje. Skal det skje nærmest ytterst i havgapet, eller skal det skje langt inne? Og så er det mye som skal utbedres i tillegg langs dagens E6. Det betyr ikke at man skal gjøre enten-eller, men heller både-og.

Største utfordringen

Tysfjord-ordføreren var tilfreds med at samferdselsministeren hadde tatt seg tid til å stoppe opp litt i Tysfjord, også for å se på både kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Ordfører Tor Asgeir Johansen ser spesielt på fergeri E6 som den største samferdselsmessige utfordringen de kommende årene.

– Jeg tolker det som han ser på mulighetene. Han ser løsninger. Så jeg er fornøyd med statsråden. Jeg vil gi ros for at de tar seg tid til å se på andre ting enn bare hovedferdselsårene.

Karl August Gulliksen (th) gleder seg over samferdselsministerens besøk på heimplassen sin Drag, og

Karl August Gulliksen (th) gleder seg over samferdselsministerens besøk på heimplassen sin Drag, og foreslår å legge en ny E6 langs en helt annen trasé. Ordfører Tor Asgeir Johansen lytter intenst i bakgrunnen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Snart i gang

Dannelsen av et selskap som utelukkende skal jobbe med fergefri E6 tror ordføreren skal komme i orden i løpet av dette året.

– Dette selskapet skal jobbe for å få fergefri E6 realisert. Jeg regner med at statsråden tar dette med seg.

Lokale tiltak

Statsråden var neppe på noen forlovelsestur i distriktet, heller mer for å orientere seg om ståa langs veiene i Lofoten, Ofoten og Salten.

Behovene hadde han fått forelagt seg, slik som fergefri E6, sykkel- og gangvei langs RV 827 mellom Drag fergekai og E6, og kravene om flere avganger for ferga mellom Drag og Kjøpsvik.

Og statsråden kom også inn på folkets ønsker om å forlenge gang- og sykkelveien langs Drags-armen.

– Vi jobber for å se hvordan vi kan få mer sykkelvei for pengene. Det er mulig at det er en del standarder som er for strenge som gjør at vi bygger litt for flott i forhold til det behovene folk faktisk har. Derfor har vi en runde pågående nå der vi skal jobbe med et par kommuner for et prøveprosjekt for å få mere lokale initiativ når det gjelder sykkel- og gangvei. Nå skal vi kjøre forbi her på Drag og se på denne strekningen, og se om dette er en strekning vi kan gjøre litt annerledes for å få tingene på plass.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir