Nærmere en løsning for fergefri E6

Visjonen om fergefri E6 er ett skritt nærmere en realisasjon.

Lokalpolitiker Lars Filip Paulsen (H) ledet an sammen med regionveisjef Torbjørn Naimak og samferdse

Lokalpolitiker Lars Filip Paulsen (H) sammen med regionveisjef Torbjørn Naimak og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at de har krysset Tysfjorden.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er mange store visjoner, slik som fergefri E6, og det er absolutt et viktig perspektiv å ha, og jobbe for.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen underveis på sin reise gjennom Lofoten, Ofoten og Salten denne uka.

Statsråden hadde nok fått med seg utfordringene når det gjelder samferdsel i denne landsdelen der han blant andre krysset Tysfjord med ferge.

Fergefri E6 har i årtier vært tema, men heller ikke dagens samferdselsminister vil ta dette innover seg.

– Det er jo et enorm strekk som en skal få orden på med både tunneler og bruer. Og så må man bli enige om hvor det skal skje. Skal det skje nærmest ytterst i havgapet, eller skal det skje langt inne? Og så er det mye som skal utbedres i tillegg langs dagens E6. Det betyr ikke at man skal gjøre enten-eller, men heller både-og.

Største utfordringen

Tysfjord-ordføreren var tilfreds med at samferdselsministeren hadde tatt seg tid til å stoppe opp litt i Tysfjord, også for å se på både kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Ordfører Tor Asgeir Johansen ser spesielt på fergeri E6 som den største samferdselsmessige utfordringen de kommende årene.

– Jeg tolker det som han ser på mulighetene. Han ser løsninger. Så jeg er fornøyd med statsråden. Jeg vil gi ros for at de tar seg tid til å se på andre ting enn bare hovedferdselsårene.

Karl August Gulliksen (th) gleder seg over samferdselsministerens besøk på heimplassen sin Drag, og

Karl August Gulliksen (th) gleder seg over samferdselsministerens besøk på heimplassen sin Drag, og foreslår å legge en ny E6 langs en helt annen trasé. Ordfører Tor Asgeir Johansen lytter intenst i bakgrunnen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Snart i gang

Dannelsen av et selskap som utelukkende skal jobbe med fergefri E6 tror ordføreren skal komme i orden i løpet av dette året.

– Dette selskapet skal jobbe for å få fergefri E6 realisert. Jeg regner med at statsråden tar dette med seg.

Lokale tiltak

Statsråden var neppe på noen forlovelsestur i distriktet, heller mer for å orientere seg om ståa langs veiene i Lofoten, Ofoten og Salten.

Behovene hadde han fått forelagt seg, slik som fergefri E6, sykkel- og gangvei langs RV 827 mellom Drag fergekai og E6, og kravene om flere avganger for ferga mellom Drag og Kjøpsvik.

Og statsråden kom også inn på folkets ønsker om å forlenge gang- og sykkelveien langs Drags-armen.

– Vi jobber for å se hvordan vi kan få mer sykkelvei for pengene. Det er mulig at det er en del standarder som er for strenge som gjør at vi bygger litt for flott i forhold til det behovene folk faktisk har. Derfor har vi en runde pågående nå der vi skal jobbe med et par kommuner for et prøveprosjekt for å få mere lokale initiativ når det gjelder sykkel- og gangvei. Nå skal vi kjøre forbi her på Drag og se på denne strekningen, og se om dette er en strekning vi kan gjøre litt annerledes for å få tingene på plass.