Statssekretær skal se på fergefri E6

Tysfjorden deler Norge i to. Nå vil regionrådet ha fergefri E6 som knytter Nord-Norge sammen med resten av landet.

Bård Hoksrud

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, blir tatt med på båttur i Tysfjorden.

Foto: Odd Ragnar Lund

– Vi skal ta statssekretæren med på båttur rundt i Tysfjorden for å vise ham hvor vi tenker at fergefri E6 er tenkt å gå, opplyser nestleder i Ofoten regionråd og Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen

9. april skal statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, til Tysfjord i Nordland for å se om fire broer over Tysfjord kan gjøre veien mellom Nord-Norge og Sør-Norge fergefri.

Deler Norge i to

– Tysfjorden deler landet i to, og Norge har ikke i dag en fergefri E6. Nord-Norge er avdelt fra resten av landet.

I fjor sommer kjørte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen langs hele E6 for å se på forholdene. Da de passerte Tysfjorden lovte statssekretær Hoksrud å komme tilbake for å se nærmere på mulighetene for en fergefri E6.

Tor Asgeir Johansen

Nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen jobber hardt for å få broer over Tysfjorden som kan erstatte denne fergekaia.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I tillegg skal statssekretæren sammen med Ofoten regionråd og Tysfjord kommune se på andre veiutfordringer i kommunen.

Vogntog dundrer forbi skoleelever

Riksveien mellom Drag og E6 har de siste årene opplevd økende trafikk, og et par kilometer av veien er i dag uten gang- og sykkelsti.

En veistrekning der små barn venter på skolebussen mens vogntog dundrer forbi i 80 kilometer i timen.

Denne utfordringen ønsker ordføreren også å løfte til statssekretæren.

– Strekningen har en enorm trafikkøkning, mer enn 20 prosent økning på bare et år. Det er høyst påkrevd at vi får på plass gang- og sykkelsti pluss en breddeutvidelse av veien, sier Tor Asgeir Johansen.

Samtidlig vil han legge til rette for økt trafikk gjennom Tysfjord.

– Vi ønsker at ferga også skal kjøre på netterne i og med at godstrafikken øker så mye. Slik får man unna noe trafikken på dagtid.