Hopp til innhold

Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny «sameminister»

I dag ble den nye regjeringskabalen presentert.

Astrup rapport

KOMMUNALMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp). Han får det overordnede ansvaret for samiske saker.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Runar Myrnes Balto

SER FREM TIL SAMARBEID: NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I vandrehallen på Stortinget ble landets nye regjering presentert for folket.

Arbeiderpartiet får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte.

Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny kommunal- og distriktsminister. Han blir den nye «sameministeren». 49-åringen fra Steinkjer var fra 2020 arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS. Fra 2007 til 2020 var han ordfører i Steinkjer kommune.

– Jeg kjenner ikke Gram så godt at til å si hvordan han er i forhold til samiske saker. Vi i NSR kan samarbeide med alle ministre. Derfor tror jeg at Sametinget vil ha et godt forhold til den nye sameministeren, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Kjent med samiske saker

Som leder i Kommunenes Sentralforbund (KS) besøkte Gram Sametinget 3. februar for første gang.

Han ble tatt imot av Sametingets president Aili Keskitalo i Karasjok.

En samarbeidsavtale mellom KS og Sametinget ble undertegnet i desember 2019. Hensikten med avtalen var å få på plass et mer formalisert og systematisk samarbeid, samt bidra til å utvikle tjenestetilbudet i samiske kommuner.

– Vi håper at nettverket vil bidra til et tettere samarbeid og gi et løft til den samiske språksatsingen, uttalte Gram til KS sin egen nettside.

Aili Keskitalo og Bjørn Arild Gram

KJENT MED SAMISKE SAKER: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) møtte daværende KS-leder Bjørn Arild Gram på Sametinget i februar.

Foto: Vaino Rensberg / Sametinget

– Rekruttering er en utfordring for oss innenfor ulike sektorer. Alle kommunene i det samiske språkforvaltningsområde beskriver det som en flaskehals for å oppfylle sine forpliktelser, sa Sametingets president, Aili Keskitalo.

Nancy Porsanger Anti

STATSSEKRETÆR: Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) blir ny statssekretær med ansvar for samiske saker. 43-åringen er fra Tana.

Jonas Gahr Støre (Ap) blir som ventet ny statsminister. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir finansminister.

Sandra Konstance Nygård Borch (33) fra Lavangen blir ny landbruksminister. Hun får da blant annet ansvaret for det som skjer i reindrifta.

– Det er fint at vi har en same i regjeringen. Borch har store oppgaver foran seg, også når det gjelder samiske saker. Vi var veldig glade i går da det kom frem i regjeringserklæringen at reindriftsloven skal revideres. Dette har Sametinget jobbet med lenge, forklarer Myrnes Balto.

Ap-Sp regjeringen:

– Et foregangsland på urfolks rettigheter

Grunnlaget for den nye regjeringens politikk beskrives i Hurdalsplattformen.

I dokumentet på 83 sider er de et eget punkt beskriver regjeringens urfolkspolitikk.

Her slås det fast at Staten Norge er etablert på territoriet til to folk: nordmenn og samer. Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.

Sametinget, sametingsbygget

VIL STYRKE SAMETINGET: Regjeringen vil ha et sterkt folkevalgt organ for samene. Sametinget må tilføres tilstrekkelige ressurser for å ivareta denne rollen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringen vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.

Norsk og samisk språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani som Norge har ansvar for, utgjør rammen for kulturuttrykk i det norske samfunnet.

Et sterkt folkevalgt organ i Sametinget er viktig for den demokratiske posisjonen til urfolk nasjonalt og for å løfte spørsmål som berører urfolk, i internasjonale fora.

Korte nyheter

 • – Konsultasjonsplikten er så streng at det er umulig å overholde den

  Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik (H) syns at Sameloven er altfor streng når det gjelder konsultasjonsplikten med samiske interesser.

  – Finnmarkskommunene har fått så mange forpliktelser at det er nesten ikke mulig å gjøre en eneste endring uten at man har brutt konsultasjonsplikten. Jeg kjenner loven godt nok til å vite at den er umulig å etterleve. De kommer sikkert til å finne et punkt den er brutt på, sier Hesjevik.

  – Alle kommunene bryter loven hver dag. Ikke fordi de vil, men fordi det ikke er til å unngå. Lager du en streng nok lov, så er vi dømt til å bryte den, mener Hesjevik.

  Karasjok kommune har i et ekstravedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft. De mener at Porsanger kommune har brutt konsultasjonsplikten overfor reindriftssamene.

  – Vi har fulgt konsultasjonsplikten etter beste evne. Det får den videre prosessen vise om vi har gjort, sier Hesjevik.

  Jo Inge Hesjevik
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • – Sametinget er imot sitt eget folk i Karasjok-saken

  Tidligere sametingsrepresentant Alf Edvard Nystad (75) mener at Sametinget møter seg selv i døra i Karasjok-saken.

  – Finnmarkseiendommen (FeFo) prøver å hindre karasjokingene i å få eie sine egne områder. Sametinget er FeFos eier. Det betyr at Sametinget i denne saken er imot sitt eget folk, påpeker Nystad. Han representerte Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget i årene 1989-1997.

  Det er Finnmark fylke og Sametinget som eier FeFo.

  Utmarksdomstolen i Finnmark avsa i sin dom 21.04.23 at det er Karasjoks befolkning som eier områdene i Karasjok kommune.

  FeFo anket dommen, og nå skal saken opp i Høyesterett.

  På torsdag begynner saken i Høyesterett, hvor det skal klarlegges hvem som eier Karasjok.

  En gruppe mener at befolkningen i Karasjok er eiere. En annen gruppe mener at bare samene er eiere. FeFo mener på sin side at de er eiere.

  Det er satt av åtte dager til saken.

  Loga sámegillii

  Alf Nystad
  Foto: Anne Olli / NRK
 • – Sámediggi lea iežas álbmoga vuostá Kárášjoht-áššis

  Ovddeš sámediggeáirras Alf Edvard Nystad (75) oaivvilda, ahte Sámediggi dego iežainis deaivvada uvssas Kárášjoht-áššis.

  – Finnmárkoopmodat (FeFo) viggá caggat kárášjohkalaččaid vejolašvuođa oamastit eatnamiiddiset. Sámediggi lea FeFo oamasteaddji. Dat mearkkaša ahte dán áššis Sámediggi lea iežas álbmoga vuostá, cuiggoda Nystad. Son ovddastii Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Sámedikkis jagiin 1989-1997.

  Finnmárkku fylkkagielda ja Sámediggi dat ovttas oamastit FeFo.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Duorastaga álgá Norgga Alimusrievttis ášši, mas čielggaduvvo geat oamastit Kárášjoga eatnamiid.

  Okta joavku oaivvilda, ahte kárášjohkalaččat dat ovttas oamastit dáid eatnamiid. Nubbi joavku oaivvilda, ahte dušše sápmelaččat dat leat oamasteaddjit. FeFo bealistis oaivvilda sii dat oamastit eatnamiid.

  Gávcci beaivve leat biddjon dán diggái.

  Les på norsk

  Alf Nystad
  Foto: NRK