Hopp til innhold

Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny «sameminister»

I dag ble den nye regjeringskabalen presentert.

Astrup rapport

KOMMUNALMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp). Han får det overordnede ansvaret for samiske saker.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Runar Myrnes Balto

SER FREM TIL SAMARBEID: NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I vandrehallen på Stortinget ble landets nye regjering presentert for folket.

Arbeiderpartiet får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte.

Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny kommunal- og distriktsminister. Han blir den nye «sameministeren». 49-åringen fra Steinkjer var fra 2020 arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS. Fra 2007 til 2020 var han ordfører i Steinkjer kommune.

– Jeg kjenner ikke Gram så godt at til å si hvordan han er i forhold til samiske saker. Vi i NSR kan samarbeide med alle ministre. Derfor tror jeg at Sametinget vil ha et godt forhold til den nye sameministeren, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Kjent med samiske saker

Som leder i Kommunenes Sentralforbund (KS) besøkte Gram Sametinget 3. februar for første gang.

Han ble tatt imot av Sametingets president Aili Keskitalo i Karasjok.

En samarbeidsavtale mellom KS og Sametinget ble undertegnet i desember 2019. Hensikten med avtalen var å få på plass et mer formalisert og systematisk samarbeid, samt bidra til å utvikle tjenestetilbudet i samiske kommuner.

– Vi håper at nettverket vil bidra til et tettere samarbeid og gi et løft til den samiske språksatsingen, uttalte Gram til KS sin egen nettside.

Aili Keskitalo og Bjørn Arild Gram

KJENT MED SAMISKE SAKER: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) møtte daværende KS-leder Bjørn Arild Gram på Sametinget i februar.

Foto: Vaino Rensberg / Sametinget

– Rekruttering er en utfordring for oss innenfor ulike sektorer. Alle kommunene i det samiske språkforvaltningsområde beskriver det som en flaskehals for å oppfylle sine forpliktelser, sa Sametingets president, Aili Keskitalo.

Nancy Porsanger Anti

STATSSEKRETÆR: Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) blir ny statssekretær med ansvar for samiske saker. 43-åringen er fra Tana.

Jonas Gahr Støre (Ap) blir som ventet ny statsminister. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir finansminister.

Sandra Konstance Nygård Borch (33) fra Lavangen blir ny landbruksminister. Hun får da blant annet ansvaret for det som skjer i reindrifta.

– Det er fint at vi har en same i regjeringen. Borch har store oppgaver foran seg, også når det gjelder samiske saker. Vi var veldig glade i går da det kom frem i regjeringserklæringen at reindriftsloven skal revideres. Dette har Sametinget jobbet med lenge, forklarer Myrnes Balto.

Ap-Sp regjeringen:

– Et foregangsland på urfolks rettigheter

Grunnlaget for den nye regjeringens politikk beskrives i Hurdalsplattformen.

I dokumentet på 83 sider er de et eget punkt beskriver regjeringens urfolkspolitikk.

Her slås det fast at Staten Norge er etablert på territoriet til to folk: nordmenn og samer. Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.

Sametinget, sametingsbygget

VIL STYRKE SAMETINGET: Regjeringen vil ha et sterkt folkevalgt organ for samene. Sametinget må tilføres tilstrekkelige ressurser for å ivareta denne rollen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringen vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.

Norsk og samisk språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani som Norge har ansvar for, utgjør rammen for kulturuttrykk i det norske samfunnet.

Et sterkt folkevalgt organ i Sametinget er viktig for den demokratiske posisjonen til urfolk nasjonalt og for å løfte spørsmål som berører urfolk, i internasjonale fora.

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)