Hopp til innhold

Disney reiste til Sápmi for å få hjelp med storfilm

I filmen «Frost 2» får man oppleve både samer, gammer, reinflokk og norsk natur.

Frost 2

Denne reinflokken ble avslørt gjennom traileren til Frost 2.

Foto: Disney

Mye av det som skjer i animasjonsfilmen «Frost 2», skjer i samiske omgivelser. Derfor har Disney bedt om eksperthjelp fra samer.

– Det har vært et veldig lærerikt samarbeid, sier Anne Lajla Utsi i Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Anne Lajla Utsi sa at hun smilte bredt da statsbudsjettet ble offentliggjort i dag

GLAD: Anne Lajla Utsi er direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt og er glad for samarbeidet med Disney.

Foto: Liv Inger Somby

Utsi og seks andre personer har fungert som et ekspertråd, og gitt tilbakemeldinger til Disney om hvordan det samiske fremstilles i Frost 2.

De har blant annet besøkt Disneys hovedkvarter i California for å gi innspill, og vært i direkte kontakt med animatørene.

– Animatørene gjør en grundig og god jobb. De har tatt samarbeidet vårt på stort alvor. Samarbeidet viser at vi samer eier vår kultur, språk og våre historier, sier Utsi.

 • Sveip for å se noen av de samiske elementene i filmen:
Frozen 2

Slike tregammer finner man både i Frost 2, og i Sápmi.

Frozen 2 - skjermbilde fra trailer

Mennesker kledd i samekofter.

Frost 2

Reinflokk i Frost 2.

Suksessprodusenten: – Fantastisk

Samarbeidet mellom Sametingene i Norge, Sverige og Finland, Samerådet og Frost-produsenten Peter del Vecho har foregått over tre år.

Vi har samarbeidet tett med dem når det kommer til de samiske elementene i filmen, bekrefter Frost-produsent Peter del Vecho til NRK.

I løpet av denne tiden har de flere ganger vært i direkte kontakt med sametingene og samarbeidsgruppen som skal påse at det samiske blir riktig fremstilt.

– Det har vært et kjempesamarbeid. De har vært veldig varme, gjestmilde og hjelpfulle, sier produsenten.

Frozen-produsent Peter del Vecho hilser på sametingspresident Aili Keskitalo

HILSER: Peter del Vecho tar sametingspresident Aili Keskitalo i hånden og takker for samarbeidet utenfor Odeon Kino i Oslo.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Han er produsent og «hjernen» bak Frost-filmene. Frost 1 omsatte for over 1.2 milliarder dollar og hadde også hentet samisk inspirasjon. Denne gangen er det blitt lovet en enda større rolle for det samiske.

– Vi lager åpenbart en troverdig film. Den er selvfølgelig ikke helt realistisk siden det er en animasjonsfilm, men detaljene er viktig for oss. Å jobbe sammen med samarbeidsgruppen og forstå nyansene har resultert i et fantastisk samarbeid, sier del Vecho.

Når Frost 2 har premiere i desember vil vi kjenne igjen den norske høsten i filmen. Det forteller produsenten av filmen i et intervju med NRK.

Når Frost 2 har premiere i desember vil vi kjenne igjen den norske høsten i filmen. Det forteller produsenten av filmen i et intervju med NRK.

Det samiske skal bli riktig fremstilt

Samarbeidsgruppen ble for første gang presentert ved Grand Hotel tidligere i september, hvor NRK var eneste inviterte media. Til stede var også de tre sametingspresidentene Aili Keskitalo (Norge), Tiina Sanila-Aikio (Finland), Per-Olof Nutti (Sverige) og presidenten for Samerådet Åsa Larsson-Blind.

Sammen signerte de en «benefits-erklæring» på samarbeidet som svart på hvitt sier at det samiske skal bli fremstilt riktig og at filmen også skal gis tilbake til det samiske samfunnet.

Frozen-produsent Peter del Vecho med Samerådets president og sametingspresidentene

FERDIGSIGNERT: Her er personene som signerte benefits-erklæringen mellom Sametinget, Samerådet og Disney. Fra venstre: Åsa Larsson-Blind (Samerådets president), Per-Olof Nutti (sametingspresident i Sverige), Peter del Vecho (produsent av Frost), Tiina Sanila-Aikio (sametingspresident i Finland) og Aili Keskitalo (sametingspresident i Norge).

Foto: Lars Opstad / Sametinget

Frost-premieren er 25. desember. Denne dagen er også premiere på den samisktalende versjonen av filmen.

 • Se hvem som er med i samarbeidsgruppen i faktaboksen under:
 • Se traileren for Frost 2:

Korte nyheter

 • Feil i svarbrev om valgmanntallet - Sametinget beklager

  Sametinget sendte i april feilaktige svarbrev til personer som hadde søkt om opptak i valgmanntallet. Den norske versjonen ble formulert som avslag, og ikke som en anmodning til å sende flere opplysninger.

  Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) informerte sametingspresidenten tirsdag om hva som har gått galt og innrømmer dårlig kvalitetssikring.

  – Som vi også har sagt tidligere så var det rett og slett manglende kvalitetssikring av brevene som ble sendt ut fra oss og det er jo bare å beklage, sier Sottinen.

  Plenumslederen sier at Sametinget vil sjekke hva som har skjedd og hvorfor det var feil i den norske versjonen, men ikke i den samiske tekstversjonen.

  Omtrent 250 personer har fått feilaktig avslag på deres søknad etter at Sametinget skjerpet kontrollen av opptak i valgmanntallet der de nå ber om tilleggsinformasjon til søknadene.

  Sametingets største opposisjonsparti, Nordkalottfolket, gjorde oppmerksom på feilen allerede i april. Under plenumsmøtet tirsdag ga partiet muligheten til å rydde opp i saken.

  – Vi har vært fortvilet og irritert fordi de ikke har villet å ta ansvar, ikke på møtet i går heller. Men vi ga et tydelig råd om at dersom de vil ha orden og roe ned situasjonen så må man beklage de feil som er gjort. Det gjorde de i dag, og det er veldig bra, sier parlamentarisk leder i Nordkalottfolket Torill Bakken Kåven.

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi