NRK Meny
Normal

Vil ha klarhet i samehets-påstander

Hun kan ikke huske ord som «fjellfinnfiskere» og «finn-faen» – men fiskeridirektøren går gjerne med på et oppklaringsmøte om mobbebeskyldninger mot sametingsansatt.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

VIL RYDDE OPP: Fiskeridirektør Liv Holmefjord mener det er viktig å ha god dialog med Sametinget i fiskerisaker, og treffer derfor gjerne sametingsdirektøren for en prat om forholdene for samiske representanter på de såkalte reguleringsmøtene.

Foto: Fiskeridirektoratet

Oppklaringsmøtet skal forhåpentligvis også gi en større klarhet i hva som var foranledningen til at seniorrådgiver Inge Arne Eriksen valgte å forlate Reguleringsmøtet i Bergen for noen uker siden.

Det var i går at sametingsdirektør Rune Fjellheim sendte et eget brev om dette til fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det er hun som leder de årlige reguleringsmøtene.

Rune Fjellheim

ØNSKER RYDDIGE FORHOLD: – En tydeliggjøring av spillereglene, arbeidsform og fokus for møtene vil være viktig for oss, slik at vi kan gjøre en best mulig jobb i forhold til mandatet, sier sametingsdirektør Rune Fjellheim, som nå har bedt om et oppklaringsmøte med fiskeridirektøren.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Grov hets

– Vår representant forlot møtet etter det som ble oppfattet som grov hets og regelrett mobbing fra enkelte representanter på møtet, skriver Fjellheim i brevet til fiskeridirektøren.

Og legger til:

– Dessverre er dette noe vi har vært vitne til i de fiskeripolitiske fora vi deltar i, og nå ser vi oss nødt til å påtale til fiskeridirektøren som ansvarlig for Reguleringsrådet. Vi registrerer også at øvrige aktører på møtet har reagert på det samme.

  • Dette skrev Sametingets seniorrådgiver Inge Arne Eriksen på sin egen facebookprofil i etterkant av de påståtte samehets-episodene på reguleringsmøtet:

Anklages for hårsårhet

Sametingsdirektør Fjellheim mener de som arbeider med samiske saker, ofte anklages for å være hårsåre og nærtagende.

Dette mener han er en kjent hersketeknikk som benyttes for å legitimere upassende oppførsel og forhindre samiske representanter å fremme sine standpunkter.

– En konsekvens av dette var at vår representant på det omtalte møtet, unnlot å fremme enkelte helt legitime standpunkt vi har, av frykt for reaksjoner fra andre. Dette er alvorlig og har skapt rammer som vi ikke kan akseptere, skriver Fjellheim.

Ulik fiskeripolitikk

Sametinget står gjerne for en annen fiskeripolitikk enn den rådende politikken i Norge. Også dette danner rammene for den jobb forvaltningen er satt til å gjennomføre, og som reguleringsrådet skal være en arena for å diskutere.

Fjellheim mener det må bli mer forutsigbarhet i forhold til hva som forventes av bidrag fra aktørene.

– Det kan handle om hvilke tema som naturlig hører til og eventuelt hvilke tema som ikke hører til reguleringsrådet. Dette har betydning for våre forberedelser og hvilke fagfolk vi deltar med på møtene, skriver sametingsdirektør Rune Fjellheim.

Sier ja-takk til møte

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier at hun gjerne vil treffe sametingsdirektøren, men vet ennå ikke når dette kan skje.

– Vi må sikre oss at alle kan komme til orde på en ryddig og god måte, og vise respekt for hverandre synspunkter, svarer Holmefjord.

Imidlertid kjenner hun seg ikke igjen i påstandene som leder i Bivdi, Torulf Olsen, har kommet med. Ifølge ham skal ord som «fjellfinnfiskere, finn-faen og andre ugunstigheter» ha blitt brukt på møtene.

– I min tid som møteleder har jeg aldri hørt at slike ord er blitt brukt, svarer Holmefjord.