Etterlyser offentlige reaksjoner mot samehets

– Rart at Sametingets politiske ledelse ennå ikke offentlig har tatt avstand fra mobbingen, sier fiskenemndsmedlem. Sametingsråd avviser at saken ikke tas på alvor.

Trond-Einar Karlsen

REAGERER: – Alle skal ha trygghet til å gjøre sin jobb innenfor forutsigbare rammer, sier Trond Einar Karlsen i Fjordfiskenemnda, etter en fiskeridebatt der ukvemsord om samer etter påstandene har funnet sted.

Foto: Privat bilde

Sametingsråd Silje Karine Muotka er krystallklar:

– Mobbing og hetsing er uakseptabelt.

– Alle ansatte skal til enhver tid kunne føle at synspunkter som de målbærer på vegne av Sametinget, blir tatt på alvor, sier Muotka.

Bakgrunnen er at Sametingets seniorrådgiver Inge Arne Eriksen valgte å forlate en debatt midtveis, etter påstander om mobbing.

Debatten som seniorrådgiver Eriksen forlot, dreide seg om fredning av en lokal sildestamme i Sogn og Fjordane.

Dette skrev Eriksen på sin egen facebookprofil i etterkant:

Forlot dagens Reguleringsmøtet i Bergen. Samehetsen, usakligheten og mobbingen ble for stek kost. Beklager.

Publisert av Inge Arne Eriksen Torsdag 3. november 2016

«Fjellfinnfiskere»

Debatten fant sted i Bergen på det såkalte Reguleringsmøtet (se faktaboks).

Det var Fiskeribladet Fiskaren som først skrev om saken. Episoden har skapt reaksjoner i etterkant.

Bruk av ord som «fjellfinnfiskere», «finn-faen» og andre ugunstigheter forekommer på disse møtene, har Torulf Olsen, leder i «Bivdi – samisk fangst- og fiskeriorganisasjon», tidligere hevdet.

– Mobbing og hetsing er uakseptabelt, uttalte imidlertid leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, i etterkant av denne siste hendelsen.

Etterlyser sametingsledelsen

Nå etterspør Fjordfiskenemndas nestleder Trond Einar Karlsen kontante reaksjoner fra den politiske ledelsen i Sametinget.

– Hittil har de faktisk vært helt stille om saken. Dette gir dårlig signaleffekt, og kan føre til mer dristighet blant dem som ønsker å mobbe, frykter Karlsen.

Han roser imidlertid Inge Arne Eriksen for å reagert med å forlate møtet der hetsen etter påstandene fant sted.

Eriksen har riktig nok selv ikke ønsket å kommentere episoden.

Har bedt om et oppklaringsmøte

Silje Karine Muotka

LOVER Å FØLGE OPP: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener at saka må følge tjenestevei.

Foto: Åse Pulk/NRK

At Sametingets politiske ledelse ennå ikke har kommentert saken offentlig, før uttalelsen til NRK gjengitt øverst i artikkelen, betyr ifølge sametingsråd Silje Karine Muotka ikke at man ikke har tatt saken på alvor.

Hun hevder grunnen til deres offentlige taushet hittil har vært at man har ventet på en nærmere skriftlig redegjørelse fra Sametingets administrasjon, om hendelsen.

– Vi har flere ganger vært i kontakt med fiskeridirektør Lilv Holmefjord om dette. Det er hun som leder reguleringsmøtene, forteller Muotka.

Treffer fiskeriministeren

Sametingsrådet møter fiskeriminister Per Sandberg i desember i Karasjok.

– Hensikten med møtet er blant annet å få en tydeliggjøring av spillereglene, sier sametingsråd Muotka.

Hun håper å få til et lignende møte med Norges Fiskarlag, men har ennå ikke fått tilbakemelding om når dette kan skje.