Hopp til innhold

Mange varsler ikke om seksuell trakassering: – Røde flagg

Nesten 80 prosent av dem som har vært utsatt for seksuell trakassering i fiskerinæringen, har ikke meldt ifra, viser ny undersøkelse.

Sverre Johansen står med ein blå frakk og ser alvorleg på noko på sida av kameraet. Bak han ser vi havet, ein molo og ein båt til kai. Himmelen er blå med nokre skyer. Johansen har på seg briller og sola kastar harde skuggar.

Generalsekretæren i Norges Fiskarlag kaller funnene i undersøkelsen for alvorlig og nedslående.

Foto: JOSEF BENONI NESS TVEIT / NRK

– Når seksuell trakassering blir gjentatt over tid, så øker skadepotensialet og alvorlighetsgraden går opp. Det er et av de røde flaggene som kommer frem i undersøkelsen.

Det sier Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han mener funnene i undersøkelsen er alvorlig.

NRK har, i samarbeid med tre fiskeriorganisasjoner, gjennomført en spørreundersøkelse om seksuell trakassering i fiskerinæringen.

Nesten 80 prosent av dem som har blitt seksuelt trakassert på jobb som fisker, har ikke meldt ifra.

De fleste har opplevd det mer enn fem ganger, viser undersøkelsen.

De som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har blitt utsatt for ulike former for trakassering: Verbale uttrykk, ikke-verbale uttrykk og fysiske former for trakassering.

Tallene er ikke representative for alle fiskere, men kan gi et bilde på situasjonen.

– Arbeidsgivers ansvar

Johansen mener det er viktig med kunnskap og bevissthet rundt tematikken og hvordan det rammer enkeltmennesket og arbeidsmiljøet.

Han påpeker at varslingsrutiner er regulert i lovverket. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at varslingsrutiner er på plass, er godt kjent og blir fulgt opp.

Er varslingsrutinene gode nok?

– Det er vanskelig å kommentere på bakgrunn av denne undersøkelsen, men jeg tror nok at varslingsrutinene kan bli bedre.

Han mener varslingssystemet må tas i bruk, og det må være lav terskel for å benytte seg av det.

I spørreundersøkelsen svarer over 20 prosent av dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, at de har sluttet i en jobb som fisker.

– Det er veldig trist. Det viser at det på enkelte arbeidsplasser, også på sjøen, ikke er systemer og en kultur for å løse problemer før de blir for store. Da blir konsekvensen at folk slutter, sier generalsekretæren.

Les også Fiskarlaget la lokk på varslarsak – no etterforskar politiet

Fiskeri

– Mange må bidra

– Det er store mørketall når det gjelder seksuell trakassering i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Han mener funnene i spørreundersøkelsen viser at næringen fortsatt har en vei å gå.

– Et av tiltakene vi har vært opptatt av å få etablert er ordninger som gjør det trygt å si ifra. Kurspakken som ble signerte i august handlet blant annet om det.

Bjørnar Skjæran

Fiskeriministeren sier at undersøkelsen viser at det flere steder ikke er gode nok arbeidsforhold. – Folk skal trives på arbeid.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

At over 20 prosent har valgt å slutte i en jobb på grunn av seksuell trakassering, viser hvor alvorlig situasjonen er, sier han.

– Folk skal ikke slutte, fordi arbeidsforholdene ikke er gode. Her er det mange som må bidra, slik at vi får forholdene vi ønsker, som det allerede er på fleste båtene.

Les også #Metoo: Fra Hollywood til sjarken

#Metoo cover

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, operasjonssykepleier Anette Liberg og kreftsykepleier Marte Lebesby ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Høyre: Vil at sykehusleger skal kombinere jobber

Hans Ragnar Mathisen

Hans Ragnar (78) feiret Tromsø-samenes store dag

Mange hundre turister går daglig opp sherpatrappa til Reinebringen i Lofoten.

Aukande besøkstal: – Allemannsretten er på nokre måtar under press