Forlot fiskerimøte: – Samehetsen ble for sterk kost

Sametingets fiskeripolitisk rådgiver Inge Arne Eriksen forlot et reguleringsmøte i protest. Møtelederen beklager sterkt.

Inge Arne Eriksen ved inngangen til møtesal

– NOK ER NOK: – Det finnes en grense for hvor mye man skal kunne tåle av usakligheter, mener Sametingets seniorrådgiver Inge Arne Eriksen.

Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Inge Arne Eriksen ønsker sjøl enda ikke å kommentere saka, men hevder å ha blitt hetset på Reguleringsmøtet i Bergen i går med over 60 deltakere fra ulike deler av landet.

– Det eneste jeg kan si er at samehetsen og mobberne nå har overtatt Reguleringsmøtet. Dette finner jeg meg ikke lengre i, sier Eriksen.

Like etter at han forlot møtet skrev han dette i sin facebook-status:

«Forlot dagens Reguleringsmøtet i Bergen. Samehetsen, usakligheten og mobbingen ble for sterk kost. Beklager.»

Inge Arne Eriksen sin facebook-status

I GÅR: Inge Arne Eriksen har fått mange sympatireaksjoner på sin Facebook-status.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Offentlig arena for samehets

Også Torulf Olsen, leder i Bivdi – samisk fangst- og fiskeriorganisasjon, skulle ha deltatt på Reguleringsmøtet, men ble forhindret på grunn av sykdom.

Torulf Olsen skriver i blokk

KREVER GRANSKING: – Vi mener det er all grunn til å be Fiskeridepartementet om å granske saken, sier leder i Bivdi, Torulf Olsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mobbingen og trakasseringen som Eriksen opplevde, er dessverre ikke noe nytt, hevder Olsen.

Det årlige Reguleringsmøtet for fiskeriene, er ifølge ham nærmest blitt et offentlig arena for samehets, usaklighet og mobbing.

– Den er i stor grad retta ut med bruk av ord som fjellfinnfiskere, finn-faen og andre ugunstigheter, hevder Olsen.

Han synes dette er sjokkerende, og krever opprydding.

Fiskeridirektør Holmefjord

ØNSKER SAMARBEID: Fiskeridirektør Liv Holmefjord Har i dag vært i kontakt med Inge Arne Eriksen, og presisert viktigheten av et godt samarbeid med Sametinget.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Beklager

Reguleringsmøtene blir ledet av fiskeridirektør Liv Holmefjord. Hun beklager sterkt at Inge Arne Eriksen følte gårsdagen situasjon på en måte som gjorde at han måtte forlate møtet.

– Når det er mange ulike hensyn å ta, så vil det også framkomme ulike synspunkter, svarer Holmefjord.

Men hun oppfatter ikke at tonen på gårsdagens møte var annerledes enn tidligere.

Kun ved to tilfeller i debatten, falt det etter hennes mening uttalelser som gjorde at hun så seg tvunget til å presisere at alle skal ha muligheter til å komme frem med sine synspunkter.

– Hvilke uttalelser var det?

– Det var noen som mente at Sametinget kanskje uttalte seg om saker som ikke var relevante for dem, svarer Holmefjord.

– Er reguleringsmøtene blitt en offentlig arena for samehets, slik Olsen hevder det?

Holmefjord svarer at det er vanskelig å kommentere hvordan andre oppfatter en situasjon.

– Men dette er noe som jeg ikke har hørt om før, utenom det som skjedde i går, svarer Holmefjord.

Ingen egne retningslinjer

Fiskeridirektøren mener at det hittil ikke har vært noen episoder som har ført til at det er behov for egne retningslinjer for hva som skal regnes som verdifull meningsutveksling eller hva som må ansees som personangrep eller hetsing.

– I de årene som jeg har ledet møtene, har jeg kun fått positive tilbakemeldinger. Så det har ikke vært noen behov for noen retningslinjer.

– Har episoden i går endret noe?

– Ikke noe annet enn at alle parter skal ha muligheter til å komme med sine synspunkter, og at man fokuserer på sak og ikke på person. Man bør ha respekt for hverandre, svarer Holmefjord.