Dette blir Norges andre barnehage som tilbyr lulesamisk som hovedspråk

Foreldre i Bodø som har bedt om en egen samisk barnehageavdeling blir hørt.

Jentoftsletta barnehage Bodø

Nå får barnehagebarna i Bodø et samiskspråklig tilbud hver dag – hele uken. En lulesamisk barnehageavdeling startes i Jentoftsletta barnehage.

Foto: Bodø kommune

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Linn-Marie Lillehaug Pedersen er fornøyd med at byen nå får en samiskspråklig barnehageavdeling.

Foto: Privat

– Det betyr veldig mye å øke fra å bare prate samisk annenhver dag i barnehagen, til å få det hver dag. Det vil være enormt støtte, og en motivasjon til å bruke språket mer.

Forelder Linn-Marie Lillehaug Pedersen er veldig glad for at bystyret i Bodø i går vedtok å starte en egen samiskspråklig barnehageavdeling med oppstart høsten 2018.

– Det er kjempeflott med egen avdeling slik at barna blir eksponert for språket og får bruke det daglig, mener Lillehaug Pedersen, som fra høsten av har barn i barnehagen.

Samiske foreldre i Bodø har i årevis jobbet for å få opprettet en egen samisk barnehage eller barnehageavdeling.

I dag har barna et samiskspråklig tilbud deler av tiden i én av kommunens barnehager.

Og dette blir den andre barnehagen i Norge barna får lulesamisk språk som hovedspråk. Den andre finnes i Tysfjord.

Bystyret i Bodø

Bystyret i Bodø varte fra onsdag til torsdag denne uken, og det var her saken ble avgjort.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Kjempeviktig

Ida Pinnerød

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) betegner en egen samiskspråklig barnehageavdeling som veldig viktig.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

For ordføreren føles det veldig bra at byen samiskespråklige barn får et bedre tilbud.

– Det er kjempeviktig, og et viktig steg på veien for å ta enda bedre vare på vår samiske kulturarv og samiske språk. Og ikke minst at disse barna får et virkelig godt tilbud, som de både trenger og har rett til, mener Ida Pinnerød (Ap), og legger til:

– Avdelingen blir ved Jentoftsletta barnehage fra barnehageåret 2018–2019.

– Så det er avgjort?

– Det er avgjort, og vi har også bedt om at dette innarbeides i de økonomiplanene som kommer.