– Grunnlag for en samisk barnehageavdeling

Siden samarbeidsavtalen ble underskrevet i fjor, har mye gått i riktig retning for bysamene i Bodø.

Randolv Gryt og Ann-Mari Thomassen

Bystyre representant Randolv Gryt (SV) og sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR)

Foto: Vaino Rensberg / NRK

I dag møttes Sametinget og Bodø kommune til sitt første formelle samarbeidsmøte, siden de skrev under samarbeidsavtalen i fjor.

I forkant av dagens møte inviterte Sametinget til folkemøte i går, med den berørte befolkningen i Bodø for å høre hva som rører seg blant folk.

Det som skapte størst engasjement var punktet om barnehage og skole. Noe som også kommer til å være i fokus fremover.

– Grunnlag for en samisk barnehageavdeling

I går hadde sametingsråd Ann-Mari Thomassen møte med ordfører Ida Pinnerød (Ap).

– Vi ble enige om at det finnes grunnlag for en egen samisk barnehageavdeling. Det håper både jeg og ordføreren at bystyret tar med i sitt arbeid, sier Thomassen.

Rakel-Iren Pedersen

Leder i foreldrenettverket, Rakel-Iren Pedersen

Foto: Vaino Rensberg / NRK

I Mars ble det stiftet samisk foreldrenettverk i byen, slik at alle foreldre kan samles for å stå sammen. Leder i foreldrenettverket, Rakel-Iren Pedersen, sier at kommunen har stilt seg til disposisjon med råd og hjelp når de har henvist seg.

– Kommunen virker allerede positive til at det skal opprettes en egen avdeling, og ikke kun et tilbud. Det er noe flere foreldre fra nettverket har veldig stort ønske om, sier sametingsrepresentanten.

Hun sier at kommunen ønsker å bidra, og de føler seg veldig mottatt. Og at de kommer med egne ideer på hvordan vi kan løse det vi kommer med.

– Mer bevisste på det samiske

Avtalen omhandler avtale mellom to likeverdige parter, der de samarbeider om spørsmål som berører den samiske befolkningen. Det gjelder blant annet barn- og unge, samisk kultur, møteplass og historie, samt andre punkter.

Randolv Gryt (SV) er leder for komiteen som omhandler oppvekst og kultur. Han skal nå ta med signalene som han har fått, både fra folkemøtet i går og samarbeidsmøte i dag, videre i sitt arbeid.

– Jeg tror møtene og selve avtalen vil sette spor. Barnehage og skole er de første tingene vi må gripe fatt i, sier Gryt.

Han mener kommunen er på god vei, særlig da med tanke på synliggjøring av det samiske i Bodø.

– Det er viktig at de samiske innbyggerne vet sin besøkelsestid, da i betydningen av de stiller opp og er med på å fylle avtalen med innhold. Og det har vi tro på at det kommer til å skje, avslutter han.