NRK Meny
Normal

Stadig synkende folketall i samiske kommuner

De ti «samiske» kommunene preges av fraflytting. I løpet av de siste 25 årene har folketallet gått ned med 15 prosent.

Hus i Samuelsberg i Kåfjord

Kåfjord i Nord-Troms er fraflyttingskommune nummer en av de samiske kommunene.

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Valglogo

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de ti kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk på det meste har hatt til sammen 24.845 innbyggere.

Årstallet for høyeste folketall i de respektive kommunene varierer.

Tallene så langt for 2015 viser at innbyggertallet i samekommunene nå er på det laveste i 25-årsperioden fra 1980 til i år.

Nå bor det 21.194 innbyggere i disse kommunene, det vil si 3651 innbyggere færre enn i det beste året for kommunene. Innbyggertallet har i perioden gått ned med 14,7 prosent.

Kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana i Finnmark, samt Kåfjord og Lavangen kommune i Troms, Tysfjord i Nordland og Snåsa og Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag tilhører per i dag forvaltningsområdet.

Fraflyttingskommunen Kåfjord

Når det gjelder rene tall er Kåfjord i Troms fraflyttingskommune nummer en av de samiske kommunene.

I 1990 var folketallet i Kåfjord 2819. I dag er tallet nede i 2182, det vil si 637 færre enn for tjuefem år siden.

Rådhuset i Tysfjord

Mange mennesker har flyttet fra Tysfjord i Nordland.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

På andre plass i denne lite flatterende lista er Tysfjord i Nordland.

I 1990 bodde det 2622 innbyggere i kommunen. 25 år senere har folketallet sunket med 626 innbyggere, og i 2015 er folketallet nede i 1996 innbyggere.

Også Porsanger i Finnmark har mistet mange innbyggere. I 1990 bodde det 4535 innbyggere der.

Folketallet har sunket med 610 innbyggere til 2015, og nå bor det 3925 mennesker der.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Garnisonen i Porsanger

Porsanger har tradisjonelt vært en forsvarskommune, men i de senere årene har mange forsvarsarbeidsplasser blitt lagt ned.

Foto: NRK

Også Tana i Finnmark har innbyggertallet sunket betraktelig. I 1993 bodde det 3299 mennesker i kommunen. I 2015 har folketallet sunket til 2909, det vil si 390 færre enn i toppåret 1993.

Snåsa i Nord-Trøndelag hadde også mest innbyggere i 1993. Da bodde det 2535 innbyggere i kommunen. Tallet for 2015 er 2153, det vil si 382 innbyggere mindre enn i toppåret 1993.

Fraflytting fra både små og store kommuner

Røyrvik i Nord-Trøndelag er den kommunen i det forvaltningsområdet for samisk språk med færrest innbyggere.

I toppåret 1994 bodde det 751 innbyggere i kommunen. I 2015 er innbyggertallet nede i 475, det vil si at innbyggertallet har sunket med 276.

Kommunen har mistet 36,75 prosent av befolkningen på 21 år. Dette er mest av de samiske kommune.

Nummer to på prosentlista er Tysfjord med 23,9 prosent og nummer tre Kåfjord med 22,6 prosent.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mot Røyrvik sentrum

Det bor få mennesker i Røyrvik kommune, og det ser ut til å bli stadig færre.

Foto: Tove Hanssen

Kautokeino kommune i Finnmark er landets største kommune i areal, 9.707,42 km². I 1996 hadde kommunen 3162 innbyggere.

I 2015 hadde innbyggertallet sunket med 248 til 2914.

Nabokommunen Karasjok er nest størst i areal med sine 5 452,91 km². Toppåret der var i 2001. Da bodde det 2901 innbyggere i kommunen.

I 1990 var det 1149 innbyggere i Lavangen i Troms. I 2015 er innbyggertallet 1008, det vil si 141 færre enn i toppåret.

Den lille kommunen Nesseby i Finnmark hadde 1072 innbyggere i 1994. I 2015 er det registrert 934 innbyggere der, det vil si 138 færre enn i toppåret.

Innbyggertallet har imidlertid vært enda lenger nede. I 2008 var innbyggertallet ned i 856.

Befolkningsutvikling i samiske kommuner 1990-2015

Kommune

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Karasjok

2652

2652

2690

2726

2757

2786

2788

2789

2857

2867

2871

2901

2877

2852

2844

2865

2876

2889

2786

2866

2786

2789

2768

2763

2721

2698

Kautokeino

2953

2963

3011

3080

3110

3141

3162

3176

3140

3121

3068

3076

3052

3022

3002

2997

2998

2965

2947

2971

2949

2935

2927

2923

2931

2914

Porsanger

4475

4514

4511

4535

4493

4461

4461

4471

4422

4397

4451

4358

4349

4294

4329

4299

4222

4141

4059

4000

3991

3946

3963

3968

3963

3925

Nesseby

1037

1056

1056

1059

1072

1048

1058

1041

1035

1021

965

963

966

929

927

901

892

884

856

878

884

893

901

882

919

934

Tana

3195

3232

3268

3299

3274

3272

3198

3142

3137

3056

3074

3044

3039

3068

3004

3037

3006

2979

2954

2851

2912

2897

2896

2900

2883

2909

Kåfjord

2819

2759

2773

2746

2708

2677

2623

2536

2484

2429

2369

2311

2344

2359

2332

2288

2261

2220

2248

2236

2207

2185

2210

2208

2221

2182

Lavangen

1149

1145

1132

1133

1123

1117

1123

1090

1060

1070

1052

1031

1050

1069

1063

1029

1035

1011

1010

1023

1012

1003

1016

1012

1014

1008

Tysfjord

2622

2553

2554

2539

2505

2465

2422

2402

2372

2355

2302

2267

2283

2241

2209

2150

2118

2052

2028

2046

2007

2002

1956

1978

2000

1996

Snåsa

2526

2519

2535

2508

2468

2464

2453

2417

2411

2403

2397

2358

2335

2312

2296

2260

2251

2197

2176

2176

2164

2172

2164

2154

2156

2153

Røyrvik

742

734

737

747

751

737

715

678

656

603

595

586

563

547

539

542

544

526

499

499

495

499

494

503

498

475

Tabellen viser innbyggertallene i de samiske kommunene i årene 1990-2015. Du må dra i tabellen for å se alle tallene.

Stor folkevekst i Norge

I Finnmark har folketallet i hele perioden variert. I 1990 bodde det 74.148 innbyggere i fylket.

Toppåret er 1995, da det bodde 76.629 mennesker i Norges nordligste fylke.

Folketallet har senere gått betraktelig nede i 72.399 i 2008. I 2015 er innbyggertallet igjen på vei opp og nå bor det 75.605 mennesker der.

I Troms er det i 2015 registrert 163.453 innbyggere. Så mange innbyggere har fylket aldri før hatt. I 1990 bodde det 146.594 mennesker i Troms.

I Nordland er også 2015 et toppår. Folkemengden er på 241.682 innbyggere. Til sammenligning bodde det 234.996 i fylket i 2008. Det er det laveste innbyggertallet i perioden.

I Norge har det vært konstant folkevekst siden 1990. Da bodde det 4.233.116 innbyggere i landet. I 2015 er innbyggertallet oppe i 5.165.802.