Dediserer pris til ikke-eksisterende samisk kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø er vinner av Norsk publikumsutvikling (NPU) prisen for 2017. Direktøren deler æren med RiddoDuottarMuseat i Finnmark.

There is no Sámi dáiddamusea

Her er en del av utstillingen «There is no Sámi dáiddamusea». Utstillingen ble til for å vise at det fortsatt ikke eksisterer et eget samisk kunstmuseum.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jérémie McGowan

Direktør Jérémie Michael McGowan.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Nordnorsk Kunstmuseum deler prisen videre til det enda ikke-eksisterende Sámi Dáiddamusea, uttaler direktør Jérémie Michael McGowan til Nordnorsk Kunstmuseaums nettside.

Nordnorsk Kunstmuseum er vinner av NPU-prisen for 2017 i kategorien Neste praksis! Prisen går til den kulturinstutisjonen i Norge som har «de mest nyskapende og ambisiøse satsingene vi har funnet i feltet - satsinger som foreløpig ikke har resultater å vise til men som vi skal følge med interesse i årene som kommer», heter det i juryens forklaring.

– Det syns jeg er kjempeflott. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. Vi får veldig god støtte fra dem til det viktige arbeidet vi prøver å få gjort. Derfor er det utrolig artig at det ble enda en pris i år, sier direktør Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat.

Anne May Olli

Direktør Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat er glad for det gode samarbeidet de har med Nordnorsk Kunstmuseum og hun er takknemlig for drahjelpen de får i arbeidet med å etablere et eget samisk kunstmuseum i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Stolt direktør

Direktør Jérémie Michael McGowan sier at museet er svært takknemlig for denne æren. Han håper at publikum og Nord-Norge for øvrig er like stolt som han er. Han peker videre på den felles innsatsen museets ansatte legger ned for å skape et levende og åpent museum.

– Vi skal fortsette å ta vårt publikum på alvor i årene som kommer, og vi har store forhåpninger om å kunne skape nye og enda bedre museumsopplevelser sammen i fremtiden, sier han.

There is no Sámi dáiddamusea

Rekordmange har besøkt Nordnorsk Kunstmuseum i den perioden «There is no Sámi dáiddamusea» ble vist.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sammen med RiddoDuottarMuseat i Indre-Finnmark har Nordnorsk Kunstmuseum laget en museumsperformance, som er kalt «There is no Sámi dáiddamusea». I to måneder ble Nordnorsk kunstmuseum transformert til den fiktive institusjonen Sámi Dáiddamusea - Samisk kunstmuseum.

Utstillingen ble svært populær og trakk et rekordstort publikum. Den nye rekorden lyder på 18.426 i utstillingsperioden.

Bodil Kjelstrup

Administrativ leder Bodil Kjelstrup.

Foto: Poul Iversen

– Det var ingen overraskelse for oss at samisk kunst har så stor tiltrekningskraft på publikum. Det visste vi allerede før vi satte igang dette samarbeidet med RiddoDuottarMuseat. Vi kommer til å fortsette og utvikle dette samarbeidet også i fremtiden, sier fungerende direktør Bodil Kjelstrup ved Nordnorsk Kunstmuseum. Til daglig jobber hun som administrativ leder ved museet.

Under museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat hører De Samiske Samlinger i Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museum i Skoganvarre, Kokelv sjøsamiske museum og Samisk Kunstmagasin i Karasjok.

Et prosjekt til 300 millioner kroner

Behovet for et eget Samisk kunstmuseum i Karasjok er stort. I dag oppbevares rundt 1325 kunstverk i et eget kunstmagasin i Karasjok. Disse er innkjøpt av Sametinget opp gjennom årene.

– Forprosjektet til Samisk kunstmuseum ble gjort i 2010. Nå vil vi gjennomgå denne planen for å få den justert til dagens behov og ikke minst dagens priser. Vi håper å ha denne ferdig i løpet av 2018 slik at byggingen kan starte i løpet av noen få år, opplyser Olli.

De samiske samlinger

De samiske samlinger ligger i Karasjok. Det er her Samisk kunstmuseum etter planene skal bygges.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kostnadsrammen for utbyggingen var i 2010 estimert til i overkant av 300 millioner kroner. Til prosjektet hørte da blant annet utsmykningen av nybygget og en del oppgradering av eksisterende bygg.

– For prosjektet vårt har det fokuset vi har fått gjennom utstillingen i Tromsø mye å si. Med dette har vi fått vise hva potensialet er og at det er et behov for et slikt museum i samfunnet. Vi viser også at samisk kunst har både nasjonal og internasjonal interesse. Selvfølgelig skal samisk kunst også i fremtiden vises andre steder, selv om vi skal ha et eget museumsbygg. Alle, også kunsten, fortjener et hjem og fortjener en adresse, understreker Anne May Olli.