Ber om krisemøte med Solberg om rovdyr

Lederen i Norske Reindriftsamers Riksforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma ber om et snarlig møte med statsminister Erna Solberg (H) om situasjonen i reindriften om tap av kalv til ørn.

Ellinor Marita Jåma

NRL-leder Ellinor Marita Jåma var studiogjest i de samiske tv-nyhetene i går. Der snakket hun om den kritiske situasjonen svært mange reineiere lever i for tiden. – Ørnen er det største problemet, sier Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Norske Reindriftsamers Riksforbund (NRL) har gjennom de siste ukene fått en rekke henvendelser fra fortvilte reineiere, som opplever svært store tap av reinkalver til ørn. Situasjonen er dramatisk, og kalvingen er såvidt begynt, skriver Jåma i sitt brev til statsministeren.

Brevet er datert 24. mai 2017.

– NRL ber med bakgrunn i dette om et snarlig møte med Dem for å drøfte situasjonen, skriver Jåma i sitt korte brev til statsministeren.

Tyr til sosiale medier

Mange reineiere er fortvilet over det som skjer og fordi myndighetene ikke tror på dem. Derfor tyr flere og flere reindriftssamer til sosiale medier, der de poster bestialske bilder av reinkalv tatt av diverse rovdyr.

Aslak Mathis A. Turi i Kautokeino trodde så vidt sine egne øyne da han fanget 14 av 20 ørner på film. Nå poster han videoen på sosiale medier for å bli trodd.

– Mange tror ikke at det er så mange ørner som sirkulerer over reinflokken. Jeg har valgt å filme dette og publisere dette for at alle skal få se hva som foregår.

Kongeørn spiser av reinkadaver

SKJERMDUMP: På en av videoene som Turi har lagt ut på sin facebookside kan man se at det er en ørn som sitter å spiser på et reinkadaver. – Dersom du ser ørnen angripe dyret, så kan du bruke nødretten og skyte det aktuelle rovdyret, sier Susanne Hanssen ved Miljødirektoratet.

Foto: Aslak Mathis A. Turi / Privat

Reaksjonene fra folk har ikke latt vente på seg, og innlegget har vekt et stort engasjement. Mange reineiere har lagt ut bilder av døde reinsdyr som har blitt skadet av rovdyr, Turi sitt innlegg er et av flere.

Fortvilet over ørneforvaltningen

Jåma mener forvaltningen av ørn er riv ruskende gal.

– Det er et alvorlig problem og har gått helt over stokk og stein. Med så mye ørn som det er nå, har reineierne ingen sjanse til å beskytte seg selv eller dyrene sine, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Nå reagerer politikerne, og da i første omgang parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som har bedt klima- og miljøministeren ta tak i saken. Hun har sendt innspillet til behandling gjennom den skriftlige spørretimen på Stortinget.

– Jeg mener det er på tide å begynne å regulere ørnebestanden slik vi gjør med andre rovviltbestander. Ørn har ikke vært omfattet av noen form for regulering. Ørnebestanden er i sterk vekst. Det skaper ikke bare problemer for tamrein, men også for husdyrproduksjon, særlig sau, understreker hun.

Arnstad

Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Arnstad mener ørnebestanden er i ferd med å utvikle seg til et alvorlig, nasjonalt problem.

– En situasjon er det som skjer i Nord-Norge, men vi opplever jo de samme problemene i de sørsamiske tamreinområdene i Trøndelag og den sørlige delen av Nordland. I tillegg kommer utfordringer for husdyreiere på Fosenhalvøya og i Troms. Vi vet at denne problematikken har økt over tid, sier hun.