Sametingsrådet vil kutte ned på rovviltbestanden

I Sametingets plenumsmøte som starter onsdag skal blant annet en ny strategi for rovviltpolitikken legges frem. Målet er at samarbeidet med beitenæringen og rovdyrforvaltningen skal bedres.

Sametingets plenumsmøte

ILLUSTRASJONSBILDE: Her skal den nye strategien for rovviltpolitikk legges frem og diskuteres i plenumsmøte som starter onsdag 31. mai. Møtet varer helt frem til fredag 2. juni.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Frem til nå har vi ikke oppnådd noen særlig endring i kontakten mellom rovdyrforvaltningen og beitenæringen, vi har allerede begynt arbeidet med å forbedre samarbeidet, sier rådsmedlem i Sametinget Mariann Wollmann Magga (Ap)

Det betyr at de nå vil inkludere beitenæringen i rovvilt-spørsmål.

– Alene vil ikke de samiske representantene få noe gjennomslag. Det er bedre om lederne i nemnda er orientert og at dialogen inkluderer dem, sier Wollmann Magga.

Mariann Wollmann Magga

RÅDSMEDLEM: Mariann Wollmann Magga (bildet) er en av fem som sitter i Sametingsrådet. De resterende fire er Vibeke Larsen (Šiella), Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja), Lars Filip Paulsen (Høyre) og Per Mathis Oskal (Arbeiderpartiet)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samarbeid

Frem til nå mener rådsmedlemmet at samarbeidet ikke har vært godt nok. Derfor vil det blant annet være fokus på dialog med rovviltforvaltningen i fremtiden.

– Dersom vi klarer å bedre samarbeidet med nemnda gjennom å holde de orientert og være i dialog med de, så håper vi at vi er mere samkjørte i våre argumentasjoner og forståelse av utfordringene.

Den siste tiden har blant annet reindriftsnæringen tatt til motmæle for å minske rovviltbestanden gjennom å bevise den store problematikken på sosiale medier.

Reineier Aslak Mathis A. Turi klarte å fange hele 14 ørn på film, dette mener Wollmann Magga er bevis på at det er for mye ørn.

– Det vi så i videoen er et bevis på at det er så mye ørn som reineierne sier.

Tviler på tallene

Bestanden på antall hekkende ørnepar skal ligge mellom 800 til 1200. Ifølge Wollmann Magga er bestanden nå på 963 hekkende par, noe som hun stiller et spørsmålstegn ved.

– Vi har vanskeligheter med å tro på de tallene som rovviltmyndighetene kommer med på ørn. Man ser at det er så større trøkk ute i den virkelige verden.

– Vi mener at det er reineierne som er ute hver dag som ser hvordan det virkelig er, sier Wollmann Magga.

Hovedmålet med strategien mener hun også er klar.

– Det viktigste er at vi får tatt ut rovdyr som gjør skade på beitenæringen.