Hopp til innhold

Ørna tar reinkalver: – Vi har en ørneforvaltning ute av kontroll

Forvaltningen av ørn går over stokk og stein, mener lederen i NRL. Utspillet kommer etter at flere reineiere i forrige uke fortalte om store innhugg i reinflokkene der ørna forsyner seg med nyfødte kalver.

Ørn

Dette bilde er en del av en video som reineier Aslak Mathis A. Turi har publisert. Her ser man at ørna sitter på reinen. Han publiserte videoen på sosiale medier for å bli trodd.

Foto: Aslak Mathis Turi / Privat

– Det er et alvorlig problem og har gått helt over stokk og stein. Med så mye ørn som det er nå, har reineierne ingen sjanse til å beskytte seg selv eller dyrene sine, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Ellinor Marita Jåma

Vi vet jo at forvaltningen er helt ute av kontroll, for det er ingen forvaltning, sier Ellinor Marita Jåma, leder i NRL.

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

– Vi vet jo at forvaltningen er helt ute av kontroll, for det er ingen forvaltning. Det er jo dette som er problemet, sier Jåma.

Utspillet kommer i bakkant av flere mediers omtale om reineiere som har mistet et betydelig antall reinkalver etter at ørn gikk til angrep i flokkene.

Nå reagerer politikerne, og da i første omgang parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som har bedt klima- og miljøministeren ta tak i saken. Hun har sendt innspillet til behandling gjennom den skriftlige spørretimen på Stortinget.

Kongeørn

Kongeørna har de siste ukene forsynt seg godt av nyfødte reinkalver som ikke har en sjanse mot de store fuglene.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Vil ha regulering av ørn

– Jeg mener det er på tide å begynne å regulere ørnebestanden slik vi gjør med andre rovviltbestander. Ørn har ikke vært omfattet av noen form for regulering. Ørnebestanden er i sterk vekst. Det skaper ikke bare problemer for tamrein, men også for husdyrproduksjon, særlig sau, understreker hun.

Marit Arnstad

Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arnstad mener ørnebestanden er i ferd med å utvikle seg til et alvorlig, nasjonalt problem.

– En situasjon er det som skjer i Nord-Norge, men vi opplever jo de samme problemene i de sørsamiske tamreinområdene i Trøndelag og den sørlige delen av Nordland. I tillegg kommer utfordringer for husdyreiere på Fosenhalvøya og i Troms. Vi vet at denne problematikken har økt over tid, sier hun.

Kartlegger kongeørn – ikke havørn

Det er Statens Naturoppsyn (SNO) som registrerer bestanden av kongeørn. Dette skjer gjennom et samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Siden 2012 har man kartlagt bestandene i Alta og Kautokeino, samt deler av Porsanger og Karasjok.

– Det er ingenting som tyder på at kongeørnbestanden i Finnmark er i vekst, sier fagleder ved SNOs avdeling i Finnmark, Ken Gøran Uglebakken.

Havørn

Ifølge Statens Naturoppsyn har ikke havørnbestandene i Finnmark blitt kartlagt i samme grad som Kongeørna.

Foto: Allan Klo

– Hva vet dere om bestanden av havørn?

– Det er ikke gjort en totaltelling av havørn i Finnmark, som ikke er en del av arbeidsporteføljen til SNO. Havørn er ikke en art som gir erstatning etter erstatningsordningene for tamdyr som rein og sau, sier Uglebakken.

Han medgir at det er ønskelig med mer kunnskap om landets største fugl.

– Det kunne vært interessant å få vite mer om hva havørna gjør i de områdene der det er rein, selv om man i dag ikke regner havørna som en betydelig skadegjører på tamrein, sier Uglebakken.