Anmeldte tyvslakting før fylkesmannen stengte området

De siste årene er tre reintyverisaker anmeldt til politiet i området som fylkesmannen nå har stengt for motorferdsel i Kautokeino. Ett av argumentene fra reindrifta for stengningen var å unngå reintyveri.

Stengt vei

Et reinbeiteområde stengt for motorferdsel.

Foto: Dan Robert Larsen

Fylkesmannen i Finnmark har fra midten av oktober stengt store områder i Kautokeino for motorferdsel etter anmodning fra tre reinbeitedistrikter. Begrunnelsen er at reinen skal få ro under brunstperioden og til høstbeiting.

Tyvslakting

Reinbeitedistriktene som har krevd stengningen begrunner kravet med flere episoder med ulovlig motorferdsel, rypejaktforstyrrelser og tyvslakting av rein inne i reinflokkene.

« Vi anmoder/krever at fylkesmannen stenger løyper og stanser all kjøring av ved, dispensasjoner o.l i vårt høstbeiteområde med øyeblikkelig virkning helt til 5 november, da dette er til stor forstyrrelse for reinen under brunst og for oss reineiere når vi hvert år må oppleve tjuvslakting i stor skala.»

Det skriver to av distriktene i et brev til fylkesmannen 8. oktober.

Noen dager tidligere fikk reinpolitiet inn en anmeldelse om tyvslakting i dette området.

– 4. oktober fikk reinpolitiet inn en anmeldelse om tyvslakting i området vest for Mieron, forteller reinpolitisjef Inger Anita Øvregård.

Denne saken er imidlertid allerede henlagt fordi politiet mangler opplysninger om gjerningsperson.

Sakene henlagt

Øvregård forteller at siden 2012 er tre saker om reintyveri anmeldt til reinpolitiet i området som fylkesmannen nå har stengt for motorferdsel. Ingen av sakene er oppklart.

– Etter anmeldelsen i 2012 ble vi anmodet av reineieren om å patruljere i området. I 2013 brukte vi mye tid til patruljering, og ingen saker om tyvslakting ble anmeldt dette året, sier Øvregård.

I oktober i fjor derimot ble en sak anmeldt, etter at to rein ble funnet skutt. Den ene var slaktet og fjernet fra området, mens den andre ble liggende igjen.

– Også denne saken er nettopp blitt henlagt, sier Øvregård.

Vanskelig å etterforske

Hun forteller at mange saker hvor reineier mistenker tyvslakning aldri blir anmeldt, slike saker er også vanskelige å etterforske og de fleste sakene blir henlagt.

I tillegg til den ene saken som ble anmeldt til politiet i oktober i fjor, ble det i fjor høst også meldt fra om funn av skutt rein, og funn av vom etter drept rein, men disse sakene ble ikke anmeldt.

Rolig etter stengning

Etter at fylkesmannen stengte området for motorferdsel har reinpolitet vært å patruljert i området.

– Vi ser at motorferdselforbudet blir respektert av befolkningen, sier Øvregård.

Også reineierne er fornøyd med stegningen, i ett brev til fylksmannen i går skriver de:

– Vi kan nevne at etter at motorferdselforbudet kom så har det vært overraskende stille og rolige forhold for reinen og vårt arbeid i høstbeitet. Reinen har beitet så rolig at det har gått over all forventning.

Skapte reaksjoner

Fylkesmannens vedtak om å midlertidig stenge områdene for motorferdsel har skapt sterke reaksjoner blant fastboende samer. Også Kautokeino kommune er i mot at områdene stenges for motorferdsel.

Dette begrunnes med at om høsten er det mange som bruker naturen til vedhogst, fiske og annen høsting.

– Derfor er det en stor inngripen i lokalbefolkningens rett til høsting av utmarka å vedta ferdselsforbud i et så stort område som det dreier seg om her, skriver kommunen i høringsuttalelsen til fylkesmannen.

Anmeldt for trusler

Beskyldninger om tyvslakting og stenging av barmarksløypene er også bakteppet for anmeldelser om trusler som politiet i Kautokeino har fått den senere tid.

En sentral politiker i kommunen er anmeldt til politiet og beskyldt for å ha truet med å skyte en annen person i pannen. Denne politikeren har så gått til motanmeldelse og hevder i anmeldelsen at et familiemedlem skal ha blitt truet av den som anmeldte saken først.

Les også: Lokalpolitiker beskyldt for drapstrusler- har gått til motanmeldelse

Les også: Politiker anmeldt for drapstrusler