NRK Meny
Normal

Beklager partifellers uttalelse om distriktsmedisinsk senter

Styremedlem og samisk representant i Tysfjord Ap stiller seg ikke bak sine partifeller når det gjelder spørsmålet om og behovet for distriktsmedisinsk senter (DMS) etablert til Drag i Tysfjord.

Beate Ráhka Knutsen

Beate Ráhka Knutsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Jeg synes det er beklagelig at det stilles spørsmålstegn ved behovet for distriktsmedisinsk senter. Jeg synes kommunedelplanen som foreligger for Helse og Omsorg er veldig bra og jeg ble veldig overrasket over uttalelsen. Fordelen med et distriktsmedisinsk senter er at man hadde fått et fokus på samisk helse.

Det sier styremedlem i Tysfjord Ap som også er samisk representant i partiet, Beate Ráhka Knutsen, og som til daglig er leder av vekstbedriften Tysfjord ASVO.

– Dette er et område vi vet lite om, det er et område som det er lite forsket på og man har behov for kunnskap. Og denne kunnskapen hadde jeg gjerne sett skulle komme slik at den samiske befolkningen skal kunne få tryggere helsetjenester, sier Knutsen.

Er avventende til distriktsmedisinsk senter

I en høringsuttalelse til Tysfjord nye kommunedelplan for Helse og Omsorg stiller Tysfjord Ap og Tverrpolitisk liste for Tysfjord (TPL) spørsmål om behovet for et distriktsmedisinsk senter på Drag.

Dette til tross for at et enstemmig kommunestyre uttalte i mai i fjor at det skal utarbeides et forprosjekt for et regionalt distriktsmedisinsk senter på Drag som skal vise behov, kostnad, drift og frister for gjennomføring.

Uttalelse til DMS

Uttalelse til DMS

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sentret planlegges i samarbeid med kommunene Hamarøy og Steigen og i et samarbeid med SANKS og eventuelle andre aktører.

En sentral premiss for senteret er at det skal ha tverrkulturell kompetanse og i særlig grad skal kunne tilby tilpassede helsetjenester for den samiske befolkningen.

Men i høringsuttalelsen fra januar i år uttaler Tysfjord Ap og TPL som har flertallet i kommunestyret følgende om DMS:

“ ... Når det gjelder eventuell bygging og drift av dette vil dette ikke falle under kommunens ansvar (Helse Nord/Nordlandssykehuset HF) og bør heller ikke omhandles av kommunedelplanen (fordi behovet ikke er avdekket, og Dms dermed ikke er en realitet) ..."

Denne uttalelsen fra Tysfjord Ap og TPL opprører Ap-medlemmet som ikke visste om høringsuttalelsen før den ble sendt, og som heller ikke har vært med å behandlet saken i partiet.

– Det som gjør meg en smule opprørt er at dette begynner å dra ut i tid. Vi har diskutert dette i mange, mange år, og vi er fremdeles på stedet hvil. Og imens ser jeg at den samiske pasienten lider under dette, sier Knutsen.

Får støtte hos opposisjonen

Beate Ráhka Knutsen er ikke den eneste som reagerer på uttalelsen fra Tysfjord Ap og TPL.

Fred Andersen

Fred Andersen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Opposisjonspolitiker Fred Andersen fra Felleslista er også overrasket over uttalelsen.

– Jeg er overrasket over uttalelsen i lys av at komitéutredningen for planen som er lagt fram for høring er enstemmige anbefalinger, og det var Arbeiderpartiet som hadde komitélederen for utredningen. Og da er det litt vanskelig å forstå at man har kommet såpass negativt ut til resultatet av denne planen, sier Andersen.

Fred Andersen har tidligere jobbet med prosjektet da som tidligere kommunelege i Steigen og kjenner godt til tanken bak et distriktsmedisinsk senter.

Han viser også til at både kommunelege og representanter fra helsetjenesten fra fjordens begge sider deltok i utredningsarbeidet.

– Det var med andre ord en bredt sammensatt gruppe som var helt enstemmig om det planutkastet som forelå til ny helse og omsorgsplan for Tysfjord kommune, sier Andersen.

Ber tilsynsmyndighetene undersøke helsetjeneste for samer

Beate Ráhka Knutsen tar nå til orde for at tilsynsmyndighetene må komme på banen.

– Hvis det er dette som blir resultatet bør vi kanskje be om at noen bør følge med på om helsetilbudet for samer er godt nok, sier Knutsen.

Hun etterlyser kunnskap om hvordan helsetjenester for samer faktisk fungerer i Norge i dag.

– Kanskje er tiden nå moden for at fylkeslegen eller Helsedirektoratet begynner å ha et større fokus på hvordan vi i Norge ivaretar helsetilbudet for samer. Man vet at dette er en minoritet i alle kommuner rundt i landet, og hvordan er egentlig situasjonen, spør Knutsen.

– Har ikke skrinlagt

Ordfører i Tysfjord avviser at posisjonspartiene i Tysfjord har lagt tanken om et distriktsmedisinsk senter død.

Tor Asgeir Johansen

Tor Asgeir Johansen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Vi er tydelig på at forprosjektet skal gjennomføres. Da får i tallene på bordet hva det koster, vi får vite hva vi får ut av prosjektet, vi får avdekket behovet, og så får vi ta en beslutning etter dette, sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen.

Han viser til at kommunen nylig har lyst ut en prosjektlederstilling som skal utrede forprosjektet til et distriktsmedisinsk senter.

– Vi har ikke sagt at det ikke er behov for senteret. Vi må se hva som er kommunes ansvar og hva som ikke er kommunens ansvar å drifte, for eksempel dette med spesialisthelsetjenester. Og dette må vi først få avdekket, sier Johansen.

– Men hvorfor sier dere det dere sier i høringsuttalelsen?

– Det er på grunn av samhandlingsreformen. Vi har en flertrinns rakett vi også må forholde oss til og hvordan vi skal ha mottaksplasser i kommunen i henhold til loven og det som vi har undertegnet avtaler med Helse Nord om, sier Johansen.

– Men kan ikke høringsuttalelsen tolkes dit hen at dere nå går bort fra prosjektet distriktsmedisinsk senter som dere sammen med de andre partiene gjorde et enstemmig vedtak om i mai 2012?

– Til det vil jeg svare det kommer an på øyet som leser og hva man har lyst til å lese. Vi sier at forprosjektet skal gjennomføres og stilling har vært lyst ut tidligere. Men da ble anbudene forkastet og det er derfor det lyses ut en prosjektlederstilling nå, bedyrer ordføreren.

– Forprosjekt vil avdekke behovet

Fred Andersen håper forprosjektet vil få samtlige kommunepolitikere i Tysfjord til å slutte seg til prosjektet.

– Jeg tror jo at ved å få gjennomført et skikkelig forprosjekt så vil det være mulig å synliggjøre gevinsten for Tysfjord kommune totalt ved å påta seg oppgaven med et distriktsmedisinsk senter lokalisert til kommunen, sier Fred Andersen.