NRK Meny
Normal

Vil bedre helsetilbudet

Tysfjord kommune setter i gang arbeidet med å tilpasse helse- og sosialtjenester for samene.

Illustrasjonsfoto: Helsetjenester
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Målet er å få et permanent helse- og sosialfaglig tilbud som det offentlige skal drive på Tysfjords vestside, og som er tilpasset til samisk virkelighet i lulesamisk område. 

Dette betyr at helse- og sosialfaglige tjenester for samene skal være integrert som en del av de kommunale  tjenestene.

Søker om penger fra Sametinget

Kommunen har ikke selv penger til å planlegge hvordan lege, helsesøster, sykehjem- og pleie-og omsorgstjenester skal drives slik at de blir fullgode tilbud for samene. Kommunen søker derfor Sametinget om en halv million kroner for å lage en utredning.

Kommunen ønsker å tilpasse de ulike helse- og sosialtjenestene for samene. Men kommunen ønsker også å satse på forskning og fagutvikling. Det vil si at kommunen ønsker å få spesialisthelsetjenester lagt til Tysfjord.

Varaordfører, ordfører og rådmann i Tysfjord
Foto: Harrieth Aira / NRK

Tre kommuner samarbeider

Tysfjord kommune inviterer både Hamarøy kommune og Steigen kommune med som partnere. Dette fordi samene i regionen er spredt over flere kommuner, og fordi man også ønsker å få spesialisthelsetjenester lagt til regionen. Dette betyr at pasienter kan behandles lokalt istedetfor å måtte reise langt til sykehus.

Tysfjord kommune vil organisere utredningen som et prosjekt der kommunen står som eier og ansvarlig for prosjektet.

Men alle tre ordførere i Tysfjord, Hamarøy og Steigen, samt en representant for samene, skal styre utredningen.

Arbeidet begynner i mars og innen utgangen av 2008 skal det foreligge en plan for hva et samisk helse- og sosialsenter skal inneholde. Dette gjelder for bygninger og tilbud for befolkningen.

Tidligere strid - nå enighet

Et samisk helse- og sosialsenter var i mange år et hett stridstema i Tysfjord. Den tidligere ordføreren, Kurt-Allen Nilsen og hans flertallskonstellasjon ville ikke at Tysfjord kommune skulle delta i prosjektet.

Dette til tross for flere folkemøter på Drag i Tysfjord der befolkningen sluttet seg til planene om etablering av et samisk helse-og sosialsenter til Drag.

Det var Drag utvikling som da utredet prosjektet, men dette initiativet fikk ikke tilslutning fra det offentlige siden Tysfjord kommune var negativ.

Men da det nye kommunestyret i Tysfjord med ny ordfører i spissen ble valgt sist høst, gjorde det nye kommunestyret helomvending. De bestemte at det skal igangsettes et arbeid med å utrede et samisk helse- og sosialsenter integrert som en del av det ordinære kommunale helse- og sosialtilbudet.

Og det er resultatet av denne beslutningen som nå foreligger. Hvor vidt Tysfjord-samene nå snart kan oppleve å få helsetjenester på samisk vil blant annet avhenge av om Sametinget gir penger til dette, og om stat og fylkeskommune bidrar med sitt.