Restarter stedsutvikling

Arbeidet med stedsutviklingsprogrammat for Drag hadde stoppet opp. Men kommunestyret i Tysfjord ønsker en restart av arbeidet og ber formannskapet styre programarbeidet inntil det formelt er etablert.

Drag i Tysfjord

Drag i Tysfjord skal utvikles.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Stoppet opp

Allerede for fire år siden tok Drag utvikling som er en interessesammenslutning av bedrifter og institusjoner på Drag i Tysfjord initiativ til å få etablert et stedsutvikingsprogram for Drag.

De ba Tysfjord kommune og Nordland fylkeskommune igangsette et utviklingsprogram for Drag da Drags-samfunnet har flere uløste saker som måtte løses.

Flere boliger, trafikksikkerhet, industrikai, tilfredsstillende lege- og helsetilbud deriblant samisk helse- og sosialsenter, kompetanseheving, etablering av kulturnæringshage og forskjønning av sentrumsområdet på Drag var noen av punktene som næringslivet på Drag listet opp over tiltak som burde tas tak i.

Nordland fylkeskommune var svært positiv til initiativet og stilte med penger for å utarbeide et planprogram for stedsutvikling for Drag.

Fylkeskommunen la særlig vekt på at prosjektet ble ansett som spesielt viktig i forhold til den samiske befolkningen.

Tysfjord kommune var også positiv til initiativet, men kommunestyret bestemte at utviklingsprogrammet skulle favne hele Tysfjord og ikke kun tettstedet Drag.

Dermed stoppet prosjektet opp. Fylkeskommunen hadde involvert seg i et stedsutviklingsprogram for Drag og ikke et stedsutviklingsprogram for samtlige tettsteder i Tysfjord.

Restart

Men i forrige uke ble saken behandlet på nytt i kommunestyret og et enstemmig kommunestyre bestemte at prosjektet skal restartes.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap), sier at hele prosjektet skal restartes og komme i gang igjen.

Foto: Harrieth Aira

– På grunn av valget har prosjektet stått i bero, men nå har kommunen hatt et møte med fylkeskommunen og blitt enig om at hele prosjektet skal restartes og komme i gang igjen, forteller ordfører Tor Asgeir Johansen.

– Formannskapet har godkjent prosjektet og skal fungere som interimsstyre i organiseringen og finansieringen av det videre arbeidet fram mot et hovedprosjekt som så skal legges fram for kommunestyret til godkjenning, forteller han videre.

– Er fornøyd

Initiativtakeren til stedsutviklingsprosjektet, kommunepolitiker Filip Mikkelsen fra Felleslista måtte sitte på sidelinja da kommunestyret behandlet saken.

Som tidligere leder av Drag utvikling var det nettopp han som i sin tid hadde tatt initiativet til utviklingsprogrammet.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen fra Felleslista mener det er viktig å samle alle tråder og utvikle et felles ståsted for hvordan arbeidet skal drives framover.

Foto: Harrieth Aira

– Jeg har jobbet med denne saken direkte og var ikke habil til å delta i saksbehandlingen da kommunestyret behandlet saken, sier Filip Mikkelsen.

Men initiativtakeren er godt fornøyd med kommunestyrets vedtak.

– Jeg synes det er veldig bra at kommunestyret nå har presisert at dette stedsutviklingsprosjektet er et utviklingsprosjekt for Drag-samfunnet. Det er også bra at fylkeskommunen har tatt tak i prosjektet og følger opp saken, sier Mikkelsen.

Han er nå opptatt av at de ulike partene som kan tenkes å bidra til stedsutviklingsprogrammet møtes for å bli enige om et forløp for arbeidet.

– Det er viktig å samle alle tråder og utvikle et felles ståsted og enighet om hvordan arbeidet skal drives framover, sier Mikkelsen.

Hva stedsutviklingen kan munne ut i er på nåværende stadium av prosjektet ennå ikke konkretisert.

– En del av prosjektene som er skissert i programmet er vi i gang med allerede, noe er allerede gjennomført bl.a. industrikai til Drag, og andre ting jobber man med. Så jeg tør ikke helt spå hvor mye penger som utviklingsprogrammet kan få tilført. Det kommer jo an på hvordan hovedprosjektet blir som igjen kan være med på å løse ut midler for å få gjennomført tiltak, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Konsulentfirmaet Bedriftskompetanse som ble hyrt inn for å utarbeide prosjektbeskrivelse har foreslått at et overordnet mål for utviklingsprogrammet må være at det i prosjektperioden 2011–2015 skal kunne utvikles 50 nye arbeidsplasser til Drag.