Beiter er tapt

– Er det tradisjonell reindrift? Spør pansjonist Arvid Jåma fra Åarjel Njaarke sijte. At man hvert år skal fôre deler av reinflokken systematisk, for å veie opp for tapte beiter til vindkraftverk. I lagmannsrettens avgjørelse 8. Mai konkluderte de med at beiter var tapt til vindkraftverk og fôrkostnader måtte erstattes av Fosen Vind og Statnett.

Storheia, Åfjord
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk